Відбулося засідання президії ЦК Профспілки

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
П Р Е З И Д І Я
П О С Т А Н О В А


27.10.2009 м.Київ № П-22-2

Про роботу Львівської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників


Президія ЦК Профспілки відзначає, що Львівська обласна організація профспілки та первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів області забезпечують цілеспрямовану роботу для реалізації положень законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників.
Питання спільної роботи адміністрації та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів систематично розглядаються на засіданні президії та обласної ради профспілки. Забезпечено контроль за виконанням відповідних рішень президії та пленуму ЦК Профспілки.
На досягнення позитивних результатів спрямовано змістовну та різноманітну навчально-методичну та інформаційну роботу, здійснювану профспілковими органами.
Партнерські взаємовідносини адміністрації та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів ґрунтуються на нормах чинного трудового законодавства та законодавства стосовно прав та гарантій діяльності профспілок. Основою цих стосунків є колективні договори, укладені у всіх організаціях. Заслуговує схвалення та поширення практика включення в колективні договори положень про набуття чинності відповідних наказів, розпоряджень, інших документів лише після погодження з профкомами. Голів профкомів включено до складу вчених рад, конкурсних, атестаційних комісій.
Здійснювані організаційні заходи сприяють досягненню позитивних результатів щодо реалізації положень законодавства з питань нормування та оплати праці працівників вищих навчальних закладів області. Забезпечено виплату у повному обсязі надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні відпусток науково-педагогічним і педагогічним працівникам.
Здійснюються у максимальних розмірах доплати за наукові ступені та за вчені звання. У окремих закладах збережено підвищення на 15 відсотків посадових окладів науково-педагогічним та науковим працівникам за IV рівень акредитації та статус національного.
Реалізовано норми закону щодо реструктуризації заборгованості з виплат за ст.57 Закону України "Про освіту" надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення всім науково-педагогічним працівникам, включаючи тих, що отримують заробітну плату за рахунок спеціального фонду.
Стимулюється сумлінна творча праця шляхом здійснення преміювання, виплати надбавок, в т.ч. педагогічним працівникам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. У національних вищих навчальних закладах забезпечено підвищену оплату праці за рахунок встановлення надбавок за складність, напруженість у роботі, преміювання, доплат за суміщення посад та збільшення обсягу виконуваних робіт в розмірі до 100 відсотків посадового окладу.
Забезпечено надання матеріальної допомоги в розмірі до посадового окладу працівникам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації на підставі їхніх заяв відповідно до чинного законодавства.
В основному забезпечено встановлення доплат за роботу в нічний час відповідно до положень Галузевої угоди.
Дотримуються демократичні підходи щодо розподілу навчального навантаження. Неповне навчальне навантаження встановлюється лише за згодою працівника, що також обумовлено положеннями колективного договору.
В окремих вищих навчальних закладах виплачується допомога науково-педагогічним та науковим працівникам в розмірі 6 посадових окладів при виході їх на пенсію відповідно до положень Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Разом з тим потребують вирішення ряд проблем, які стосуються, зокрема, забезпечення в окремих закладах гарантованих законодавством виплат надбавок за вислугу років науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, в тому числі з погодинною оплатою праці; виплати допомоги науково-педагогічним та науковим працівникам при виході їх на пенсію.
Проблемним залишається питання, пов'язане із масовим застосуванням строкових трудових договорів з науково-педагогічними працівниками та недотриманням норм законодавства про відпустки стосовно таких працівників.
Неоднозначність трактування норм законодавства щодо пенсійного забезпечення породжує проблему стосовно реалізації права науково-педагогічних та наукових працівників на наукову пенсію, зокрема в частині зарахування до наукового стажу діяльності, яка передувала присвоєнню наукового ступеня.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Львівської обласної організації М.Яцейко та начальника управління соціально-економічного захисту А.Клименко про роботу Львівської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників, президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:
1. Взяти до відома інформацію «Про роботу Львівської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників» (додається).
2. Відзначити цілеспрямовану роботу Львівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України з питань організаційного, методичного забезпечення, навчання профспілкового активу вищих навчальних закладів, реалізації положень трудового законодавства і законодавства про освіту в частині нормування, оплати праці працівників вищих навчальних закладів, колективно-договірного регулювання трудових відносин, виконання постанов президії ЦК профспілки від 30.10.2007 № П-11-2, від 22.12.2008 р. № П-18-2.
3. Відмітити практику спільної роботи профкомів та керівництва вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації стосовно затвердження кошторисів та штатних розписів, встановлення в максимальних розмірах доплат за вчені звання, наукові ступені науково-педагогічним працівникам, виплати надбавок за вислугу років, надання допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток, в тому числі педагогічним працівникам, дотримання нормативів співвідношення студентів та викладачів за загальним та спеціальними фондами, погашення заборгованості із виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення науково-педагогічним працівникам, в тому числі за спеціальним фондом.
4. Відзначити спільну роботу профкомів та керівництва навчальних закладів:
4.1. Львівського національного університету імені І.Франка, Львівської національної академії мистецтв стосовно збереження підвищених на 15 відсотків посадових окладів науково-педагогічним та науковим працівникам за IV рівень акредитації та статус національного;
4.2. Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету імені І.Франка, Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В Чорновола щодо колективно-договірного унормування питання набуття чинності внутрішніх документів з питань регулювання трудових відносин, нормування і оплати праці, соціальних та побутових питань після погодження з профкомами;
4.3. Національного лісотехнічного університету України, Української академії друкарства, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка щодо встановлення в колективних договорах обсягів мінімального та максимального навчального навантаження науково-педагогічних працівників та диференціації його між науково-педагогічними працівниками кафедр;
4.4. Львівського національного університету імені І.Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка щодо матеріального стимулювання творчої праці наукових, науково-педагогічних працівників за підвищення активізації наукової роботи, якісного складу кафедр, підготовку науково-педагогічних працівників;
4.5. Львівського національного університету імені І.Франка, Національного університету «Львівська політехніка» щодо виплати винагороди за сумлінну працю науково-педагогічним та іншим працівникам, Самбірського державного педагогічного коледжу імені І.Филипчака, Самбірського технікуму економіки та інформатики, Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича щодо її виплати педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу;
5. Львівській обласній раді профспілки, профкомам вищих навчальних закладів вжити заходів для забезпечення трудових прав працівників, зокрема:
5.1. Встановлення підвищених посадових окладів науково-педагогічним, науковим працівникам закладів за IV рівень акредитації та статус національного;
5.2. Виплати надбавок за вислугу років науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом у Львівському національному університеті імені І.Франка;
5.3. Виплати допомоги в розмірі 6 посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат науково-педагогічним та науковим працівникам при виході на пенсію відповідно до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» в усіх вищих навальних закладах III-IV рівнів акредитації.
6. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді Профспілки, профспілковим комітетам вищих навчальних закладів:
6.1. Продовжити роботу з посилення соціального захисту працівників навчальних закладів, забезпечення їм законодавчо встановлених трудових, соціально-економічних гарантій, встановлення розмірів посадових окладів за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, підняття престижу педагогічної праці при прийнятті законопроекту про Державний бюджет на 2010 рік, забезпечити тісну співпрацю з народними депутатами України, іншими владними структурами;
6.2. Вживати заходів для безумовного забезпечення гарантованих ст.57 закону «Про освіту» виплат надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Виплати стимулюючого характеру здійснювати за умови першочергового забезпечення гарантованих законом виплат;
6.3. Забезпечити контроль за виконанням чинного законодавства, Галузевої угоди, постанов пленумів, президії ЦК Профспілки в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників;
6.4. Домагатися упередження порушень статті 39-1 Кодексу законів про працю України щодо неодноразового переукладення строкових договорів з науково-педагогічними працівниками, в тому числі після досягнення ними пенсійного віку. З метою недопущення зменшення страхового стажу для призначення і перерахунку пенсій посилити інформаційну роботу серед членів профспілки про можливість продовження строкового договору на термін щорічної відпустки відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки».
7. Бюро Президії ЦК Профспілки:
7.1. Ініціювати підготовку спільно з Спілкою ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення умов оплати праці працівників вищих навчальних закладів з метою наближення розмірів посадових окладів до законодавчо встановленого рівня, забезпечення рівних підходів до оплати праці працівників національних навчальних закладів та оплати праці за наукові ступені, вчені звання;
7.2. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозиціями щодо реалізації права науково-педагогічних та наукових працівників на наукову пенсію в частині зарахування до наукового стажу діяльності, яка передувала присвоєнню наукового ступеня.
8. Структурним підрозділам апарату ЦК Профспілки забезпечити у разі необхідності роз’яснення членам профспілки, працівникам виборних профспілкових органів положень чинного законодавства щодо трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Голова Профспілки Л.С.СачковІнформація
про роботу Львівської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників

З 29 вересня по 2 жовтня вивчалася робота безпосередньо в Львівській обласній організації Профспілки та первинних профспілкових організаціях Національного університету «Львівська політехніка» (НУ «Львівська політехніка», голова Гайдук В.Г.), Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ, голова Бородчук А.В.), Національного лісотехнічного університету України (НЛТУУ, голова Бойко А.А.), Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ, голова Лосик М.В.), Української академії друкарства ( УАД, голова Гірняк О.М.) щодо виконання положень законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників. Розглядалися також відповідні матеріали, надані первинними профспілковими організаціями Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка (ДДПУ, голова Отрощенко В.А.), Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола (ЛДІНТУ, голова Марценюк Т.П.), Самбірського технікуму економіки та інформатики (голова Мельник О.М.), Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака (голова Буклів І.М.), Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича (голова Березіна Н.Л.).
Загальна кількість працівників вищих навчальних закладів, що перебувають на профспілковому обслуговуванні Львівської обласної організації станом на 1 вересня 2009 р. становить 13719 осіб, з них на профспілковому обліку в первинних профспілкових організаціях перебуває 91,3 %. Чисельність членів профспілки у вищих навчальних закладах становить майже 50 % від загальної її кількості в обласній організації. З 5983 педагогічних та науково-педагогічних працівників цих навчальних закладів чисельність осіб пенсійного віку складає 26,5%. Серед 4917 науково-педагогічних працівників, кандидатів та докторів наук 3441 особа, доцентів та професорів 2635 осіб.
Робота обласної організації профспілки здійснюється згідно плану роботи, що затверджується постановою президії та схвалюється обласною радою Профспілки. На засіданнях виборних органів обласної організації профспілки протягом 2008-2009 р.р. слухались питання щодо забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників адміністрацією та профспілковим комітетом Львівської національної академії мистецтв; про практику укладення строкових трудових договорів з працівниками Національного університету «Львівська політехніка», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Української академії друкарства; про відповідність положень колективних договорів вищих навчальних закладів в частині соціально-економічного захисту працюючих нормам законодавства про освіту та Галузевої угоди.
З метою оперативного реагування на поточні події на позачергових засіданнях Ради та Президії розглядалися питання, пов’язані із прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 р. та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007р.; про дії обласної організації профспілки та її організаційних ланок, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі, якими схвалено відповідні звернення до органів влади.
На виконання перспективного плану мобілізовано роботу комісій за певними напрямками роботи, три з яких, зокрема стратегії та тактики, соціально-економічного захисту та охорони праці очолюють голови первинних профспілкових комітетів вищих навчальних закладів, що сприяє вирішенню проблем вищих навчальних закладів.
Значну увагу обласна організація профспілки приділяє навчально-методичній роботі. Протягом останніх років упорядковано та розповсюджено серед первинних профспілкових комітетів ряд посібників: «Збірник нормативно-правових актів України з трудового законодавства», «Збірник нормативно-правових актів України з охорони праці», «Збірник з нормування та оплати праці працівників у вищих навчальних закладах». Періодично випускаються інформаційні профспілкові вісники, які направляються в усі первинні профспілкові організації. В штаті організації на 0,5 ставки працює журналіст, який висвітлює роботу як обласної, так і первинних профспілкових організацій у профспілковій пресі, інших регіональних виданнях. Львівська обласна організація спільно з Головним управлінням освіти і науки Львівської облдержадміністрації є співзасновниками освітянської газети «Основа». Через комп’ютерну мережу підключено правову базу НАУ, працює електронна пошта, існує зв'язок через Інтернет з усіма вищими навчальними закладами. Постійно проводяться семінари, наради, тренінги, в тому числі з головами первинних профспілкових комітетів вищих навчальних закладів. Практикуються міжобласні спільні семінари–навчання з профспілковими активами інших областей та з профспілковими активами інших держав. Зокрема під час такого спільного заходу було вивчено практику роботи з питань соціально-економічного захисту працюючих в умовах світової фінансової кризи профспілкового комітету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та Вроцлавської політехніки.
На навчанні профспілкового активу в лютому поточного року проведено аналіз виконання профкомами вищих навчальних закладів рішення президії ЦК Профспілки від 30.10.2007 р. № П-11-2 щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.
Основною формою соціального партнерства між адміністраціями та профспілковими комітетами вищих навчальних закладів є колективні договори, які укладено у всіх закладах області. Фахівцями обласної організації проводиться попередня експертиза проектів колективних договорів навчальних закладів на відповідність їх чинному законодавству, положенням Галузевої угоди. Члени президії, виконавчого апарату обласної ради безпосередньо беруть участь у зборах, конференціях трудових колективів при укладенні колективних договорів та заслуховуванні звітів сторін щодо їх виконання.
Ініціатива ведення переговорів з укладення колективних договорів належить профкомам, що забезпечує передумови для відображення в них найбільш актуальних положень, які зачіпають інтереси працівників, зокрема з питань оплати праці.
В колективних договорах вищих навчальних закладів врегульовані питання оплати праці працівників, а саме: встановлені терміни виплати заробітної плати, запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших компенсаційних виплат.
Окремою ділянкою роботи обласної організації є робота з різними інституціями державної влади. Впродовж 2008-2009 років обласною організацією було скеровано близько 120 листів, звернень на адресу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань бюджетного процесу, оплати праці працівників вищих навчальних закладів. Окремі звернення були адресовані до Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, інших міністерств, комітетів Верховної Ради України, Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, Федерації профспілок України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, в тому числі щодо формування видатків на освіту при затверджені бюджету, забезпечення законодавчо встановленого рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, наближення термінів введення ЄТС в повному обсязі, розміру мінімальної заробітної плати, забезпечення видатків для виплати допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю, преміювання працівників, скасування постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.08 р. № 939 тощо.
Аналогічна робота проводиться також виборними органами первинних профспілкових організацій. Про це, зокрема, свідчить спільне звернення ректора та голови профкому НЛТУУ до Верховної Ради України щодо необхідності суттєвого збільшення фінансування освіти та забезпечення гарантованого Законом України «Про освіту» рівня оплати праці та соціальних гарантій науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам.
Між Головним управлінням освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Львівською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України укладена регіональна галузева угода на 2007– 2009 рр. В окремому додатку до Угоди викладені домовленості сторін щодо спільних дій для розв’язання окремих питань, зокрема запровадження підвищеної оплати праці працівників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів, яким надано статус національних, а також обчислення пенсій науково-педагогічним працівникам з урахуванням заробітної плати за роботу на умовах сумісництва.
Обласною радою здійснюється постійний моніторинг за своєчасністю виплати заробітної плати працівникам галузі. Слід відзначити про відсутність боргів із заробітної плати працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Оплата за час щорічних відпусток здійснювалась у повному обсязі.
Робота профкомів вищих навчальних закладів ведеться відповідно до щорічних планів та головних напрямків роботи, які зокрема передбачають контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, установленням розмірів доплат і премій, виплати матеріальної допомоги, нарахуванням та виплатою заробітної плати, в тому числі за період відпусток тощо.
Профспілковими комітетами вищих навчальних закладів реалізовуються передбачені законодавством повноваження стосовно вирішення разом з роботодавцями в особі ректорів та директорів питань оплати і нормування праці, запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород тощо. Зазначені питання розглядаються з прийняттям відповідних рішень, спрямованих на дотримання трудових прав працівників.
На посилення авторитету первинних профспілкових організацій спрямовані положення колективних договорів вищих навчальних закладів щодо набуття чинності наказів, розпоряджень, інших документів з питань регулювання трудових відносин, нормування оплати праці, соціальних та побутових питань після погодження з профкомами (ЛНУ, НУ «Львівська політехніка», ЛДІНТУ).
За переконанням керівників профспілкових організацій підвищенню результативності їхньої роботи з питань формування кошторисів, штатних розписів сприяв спільний лист Міністерства освіти і науки України та ЦК галузевої Профспілки.
Як і в більшості навчальних закладів України голови профкомів ВНЗ Львівщини є членами вчених рад, входять до складу конкурсних, атестаційних, комісій. Участь керівників профспілкових організацій у засіданнях ректоратів, роботі вчених, педагогічних рад сприяє оперативному інформаційному забезпеченню спілчан. Такі форми впливу виборних профспілкових органів сприяють посиленню захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів освітян.
Завдяки спільній роботі обласної ради, виборних органів первинних профспілкових організації та адміністрацій вищих начальних закладів забезпечено виплату у повному обсязі надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні відпусток науково-педагогічним, педагогічним працівникам, в тому числі у закладах III-IV рівнів акредитації. Позитивному вирішенню цього питання сприяла безпосередня робота з підготовки матеріалів на розгляд президії ЦК профспілки.
Вибіркове вивчення записів трудових книжок підтвердило правильність обчислення стажу педагогічної роботи для виплати надбавок за вислугу років, який обраховується сумарно як на посадах науково-педагогічних, так і педагогічних працівників, що відповідає положенням Урядової постанови від 31.01.2001 № 78.
Результатом спільної роботи профкомів та адміністрації навчальних закладів III-IV рівня акредитації стало здійснення доплат за наукові ступені кандидата та доктора наук, а також за вчені звання доцента, професора, старшого наукового співробітника у максимальних розмірах.
Заслуговує особливої уваги співпраця профкомів та ректоратів ЛНУ, ЛНАМ стосовно збереження підвищених на 15 відсотків посадових окладів науково-педагогічним та науковим працівникам за IV рівень акредитації та статус національного, що зокрема підкріплено відповідними положеннями колективного договору. Водночас потребує вирішення питання, пов’язане із необхідністю підвищення на збережений коефіцієнт посадових окладів новим працівникам, які приймаються на роботу.
Спільні дії профкомів та керівництва навчальних закладів сприяли реалізації закону про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту". Педагогічним працівникам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, науково-педагогічним працівникам, в тому числі тим, що отримують заробітну плату за рахунок спеціального фонду, повністю погашено заборгованість із виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення.
Робота профкомів вищих навчальних закладів налаштована на забезпечення дотримання положень наказу Міносвіти від 2.06.1993 р. № 161 «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах». Через норми колективних договорів НЛТУУ, УАД урегульовано питання обсягів мінімального та максимального навчального навантаження науково-педагогічних працівників. Розподіл навантаження між науково-педагогічними працівниками здійснюється безпосередньо на засіданнях кафедр, в окремих випадках – факультетів чи ректоратів за участю відповідних профорганів з дотриманням вимог наказу Міносвіти від 7.08.2002 р. N 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». Зокрема заслуговує уваги робота профкому ДДПУ, яким ініційовано питання впровадження диференціації навчального навантаження за кафедрами залежно від чисельності викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання. Такі підходи активізують наукову роботу кафедр, сприяють підвищенню їх якісного складу. Наслідком таких заходів у ДДПУ стало збільшення впродовж 2008 року чисельності науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями на 20 відсотків. Аналогічно за погодженням з профкомами здійснюється розподіл навчального навантаження між педагогічними працівниками вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
Відповідно до Положення про преміювання та колективних договорів здійснюється преміювання, виплачуються надбавки за високі досягнення у праці, в тому числі пов’язані із захистом докторських та кандидатських дисертацій, за здобуття міжнародних навчальних або наукових грантів, за підготовку переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, викладання іноземними мовами, забезпечується оплата за видання авторефератів, монографій, навчальних посібників, підручників тощо (ЛНУ, НУ «Львівська політехніка», ДДПУ).
За участю профкомів вирішується питання визначення чисельності викладацького складу, чому сприяли рекомендації спільного листа МОНУ та ЦК профспілки стосовно затвердження штатного розпису навчального закладу за погодженням з профкомом. При розрахунку чисельності науково-педагогічних працівників застосовуються норми постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2000 р. № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності». Відмінності у кількості студентів на одного викладача за загальним та спеціальними фондами обумовлені специфікою напрямів підготовки студентів.
На підвищення якості надання освітніх послуг та рівня матеріального забезпечення викладацького складу спрямовані спільні рішення адміністрації та профкомів стосовно забезпечення оплати годин навчального навантаження понад встановлену норму, в тому числі за тимчасово відсутніх працівників, як на умовах погодинної оплати праці, так і шляхом встановлення надбавок за складність, напруженість у роботі (НЛТУУ, НУ«Львівська політехніка», ЛДІНТУ). Правовими підставами для цього мають бути відповідні положення колективних договорів, як це передбачено стосовно виплати грошової винагороди всім працівникам незалежно від посади, за сумлінну працю, успіхи в роботі, з нагоди ювілейних дат, авторам підручників, навчальних посібників, монографій (ЛНУ, НЛТУУ, НУ «Львівська політехніка»).
На таких же підставах встановлюються доплати викладачам кафедр, які забезпечують на умовах сумісництва навчальний процес у таких структурних підрозділах як коледжі, в розмірі до рівня оплати праці викладачів закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Відповідно до норм колдоговорів встановлюються надбавки професорам, яким присвоєно звання Заслуженого професора конкретного навчального закладу в розмірі 30 та 50 відсотків (ЛНУ,ДДПУ).
Заслуговують на увагу положення колективного договору щодо встановлення неповного навчального навантаження лише за згодою працівника (ЛДІНТУ).
Використовуючи положення нормативно-правових актів, через механізм колективних договорів працівникам більшості національних вищих навчальних закладів надбавки за складність, напруженість у роботі, доплати за суміщення посад та збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюються в розмірі до 100 відсотків посадового окладу. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників не обмежуються максимальними розмірами та виплачуються в межах економії фонду оплати праці, утвореної внаслідок тимчасової відсутності працівників (ЛНУ, НУ«Львівська політехніка»).
Впродовж 2008 року було забезпечено виплату винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків всім педагогічним працівникам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яка здійснювалася на підставі розроблених та узгоджених з профкомами положень. Слід відзначити роботу в профкомів та адміністрації Самбірського державного педагогічного коледжу імені Івана Филипчака та Самбірського технікуму економіки та інформатики, Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича про її виплату в 2009 році в розмірі посадового окладу, як це передбачено п. 8.3.2 Галузевої угоди.
Протягом 2009 року виплачено також винагороду в розмірі 30-40 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам ЛНУ, НЛТУУ, ЛДІНТУ. В ході підготовки питання на розгляд президії ЦК прийнято спільні рішення керівництва та профкомів про виплату на підставі розроблених Положень такої винагороди педпрацівникам НУ «Львівська політехніка», ЛНАМ, УАД та ДДПУ.
Заслуговують також на увагу домовленості сторін щодо встановлення цій категорії працівників надбавок за високі досягнення у праці, за напруженість у роботі в розмірі 30-50 відсотків (ЛНАМ).
На підставі положень про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, спеціалістів, докторантів, погоджених з профкомом, здійснюється преміювання працівників, а також встановлюються надбавки за творчі досягнення, за виконання особливої роботи. Зокрема на підвищення зацікавленості працівників в позитивних результатах роботи спрямовані рішення, погодженні з профкомом, у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича про преміювання кращих завідувачів навчальними кабінетами.
На диференціацію рівня оплати праці спеціалістів та робітників спрямовано ініціативу профкомів щодо встановлення надбавок за складність, напруженість у роботі фахівцям у розмірі до 50 відсотків за рахунок видатків спеціального фонду (ДДПУ).
Посадові оклади робітників, зайнятих обслуговуванням приміщень навчальних закладів, диференційовано на підставі колективно-договірного регулювання за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки залежно від присвоєних їм кваліфікаційних розрядів, що сприяє унормуванню оплати їхньої праці.
В більшості навчальних закладів оплата праці працівників за роботу в нічний час відповідно до домовленостей сторін Галузевої угоди та колективних договорів провадиться в розмірі 40 відсотків посадового окладу.
Слід констатувати, що реалізується право педагогічних працівників на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 Закону «Про освіту» в усіх вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, чому зокрема сприяло вивчення питання на розгляд президії.
Матеріальна допомога відповідно до постанови Уряду від 30.08.2002 р. № 1298 у більшості навчальних закладів надавалася в розмірі до посадового окладу працівникам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, які її потребували, на підставі їхніх заяв. Наприклад, таку допомогу впродовж року в ДДПУ виплачено 350 особам, що складає понад 23 відсотки працюючих, а допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу надано всім працівникам з числа робітників та спеціалістів. У Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича надано таку матеріальну допомогу керівникам гуртків художньої самодіяльності.
Заслуговує на увагу робота адміністрації та профкому НУ«Львівська політехніка» щодо виплати допомоги науково-педагогічним та науковим працівникам в розмірі 6 посадових окладів при виході їх на пенсію відповідно до положень Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». Однак наявні окремі випадки, коли її виплату здійснюють лише тим науково-педагогічним працівникам, які звільняються з роботи без укладення строкового договору на подальшу діяльність (НЛТУУ, ДДПУ).
На реалізацію закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» налаштовані дії сторін соціального діалогу стосовно надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі посадового окладу працівникам, які досягли пенсійного віку, а також при виході їх на пенсію (НУ «Львівська політехніка», НЛТУУ).
За положеннями колективних договорів науковим працівникам наукових структурних підрозділів надається відпустка тривалістю 42 календарних дні незалежно від наявності наукових ступенів (НУ «Львівська політехніка»).
Разом з тим не вдалося забезпечити встановлення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками вищих начальних закладів на безстроковій основі, в тому числі і у випадках, коли в колективному договорі мають місце зобов’язання щодо укладення трудових договорів з цією категорією працюючих на умовах, передбачених Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників, затвердженим наказом Міносвіти від 1 листопада 2005 року № 744. Як і в більшості вищих навчальних закладів України, трудові договори з науково-педагогічними працівниками здійснюються на конкурсних засадах, в основному за контрактом терміном до 5 років, хоча зазначеним Положенням вимоги щодо укладення строкового договору установлені лише для ректорів, деканів, завідувачів кафедрами. При відсутності в контрактах додаткових видів матеріальної винагороди він фактично перетворюється на звичайний строковий договір.
Мають місце випадки неодноразового прийняття на роботу науково-педагогічних працівників, які досягли пенсійного віку, лише на навчальний рік, що суперечить вимогам ст. 391 Кодексу законів про працю України. Відповідно до цієї статті трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, вважаються такими, що укладені на невизначений строк. При цьому не враховуються також норми закону «Про відпустки» про продовження терміну строкового договору на кількість днів щорічної відпустки, яка за бажанням працівника має бути надана.
Потребує активізації робота для забезпечення виплати надбавок за вислугу років науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, в тому числі з погодинною оплатою праці, зокрема в Львівському національному університету, де гарантовані законодавством виплати працівникам-сумісникам не провадяться.
Через неоднозначність норм законодавства з питань пенсійного забезпечення профкомами та адміністрацією навчальних закладів ускладнюється вирішення питань щодо реалізації права науково-педагогічних та наукових працівників на наукову пенсію, зокрема в частині зарахування до наукового стажу діяльності, яка передувала присвоєнню наукового ступеня.
Під час підготовки матеріалів на розгляд президії профспілковими працівниками спільно з ректорами та керівниками відповідних служб навчальних закладів порушувалось питання необхідності підвищення рівня оплати праці науково-педагогічних, педагогічних працівників, спеціалістів вищих навчальних закладів та запровадження підвищень посадових окладів за наукові ступені, вчені звання. На цьому було наголошено також ректором Національного лісотехнічного університету України, головою Західного відділення Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Ю.Ю. Туницею під час розширеного засідання Уряду.


Управління соціально-економічного захисту
Клименко А.І.
Гаращук О.Ф.

Схожі публікації


Догори