Рекомендації секції працівників вищої школи та студентської молоді, 30 листопада 2007 р.

Рекомендації
секції працівників вищої школи та студентської молоді  з питання удосконалення роботи первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів на сучасному етапі
 
Тернопільський національний
 економічний університет
29-30 листопада 2007 року
 
Заслухавши виступи учасників секції вищої школи та студентської молоді щодо шляхів удосконалення роботи первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів на сучасному етапі секція визнає що:
видатки Державного бюджету України на галузь освіти не відповідають вимогам законодавства,
положення законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників, студентів реалізовано не в повному обсязі,
нормативно-правова база для забезпечення діяльності вищих навчальних закладів не в повній мірі відповідає вимогам часу.
Використовуючи повноваження профспілок, надані  Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та враховуючи, що профспілки є повноправними соціальними партнерами у вирішенні питань трудових та соціально-економічних інтересів працівників, студентів секція рекомендує:
1. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київському міському комітету Профспілки, профкомам вищих навчальних закладів активізувати роботу щодо:
 -  передбачення в проекті Державного бюджету України на 2008 рік видатків на освіту в обсязі, що відповідає вимогам ст. 61, забезпечення у повному обсязі гарантій ст. 57 Закону України «Про освіту», підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів не нижче прожиткового мінімуму, зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів.
2. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київському міському комітету Профспілки розглянути питання можливості створення структурного підрозділу з питань соціально-економічного захисту працівників вищої школи та студентів або окремого фахівця з цих питань.
3. Доручити Бюро президії ЦК Профспілки звернутися до Верховної Ради України з пропозиціями щодо:
- внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” в частині  коригування розмірів оплати за надання освітніх послуг вищими начальними закладами, нормування та умов праці науково-педагогічних працівників;
- внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» в частині індексації суми заборгованості з набавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення;
- виділення у Державному бюджеті України на 2008 рік видатків на реалізацію вищими навчальними закладами положень ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.
До Міністерства освіти і науки України з пропозиціями щодо:
- визначення мінімальних нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення;
- приведення у відповідність з вимогами ст. ст. 57 Законів України «Про освіту» та  «Про вищу освіту» нормативно-правових актів з оплати праці в частині встановлення підвищених посадових окладів науково-педагогічним та педагогічним працівникам за вчені звання та наукові ступені;
- удосконалення положень нормативно-правових актів з питань нормування та оплати праці  працівників вищих навчальних закладів, у тому числі у зв’язку із приєднанням України до країн-учасниць Болонського процесу;
- приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про вищу освіту» порядку обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;
 -  розробки  типових тарифно-кваліфікаційні характеристик за посадами науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів;
- приведення у відповідність із вимогами ст.. 48 Закону України «Про вищу освіту» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- прискорення прийняття Державної програми «Студентський та учнівський гуртожиток», удосконалення порядку оплати за проживання у студентських гуртожитках.
Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київському міському комітету Профспілки, профкомам вищих навчальних закладів вживати заходів для:
- дотримання нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 17 серпня 2002 р. N 1134 за загальним та спеціальним фондами;
- реалізації положень 5.2.14. Галузевої Угоди щодо затвердження вищими навчальними закладами кошторисів, штатних розписів, навчального навантаження науково-педагогічних працівників разом з профкомами;
- надання додаткових порівняно з чинним законодавством трудових та соціально - побутових пільг працівникам, в тому числі з якими укладено контракт, відповідно до положень п. 5.2.4. Галузевої Угоди;
- надання матеріальної допомоги працівникам, в тому числі педагогічним та науково-педагогічним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 відповідно до п.8.3.3. Галузевої Угоди;
- виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків, надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам вищих навчальних закладів відповідно до п. 8.3.2 Галузевої Угоди.
- дотримання положень ст..48 Закону України «Про вищу освіту» та п. 5.3. наказу МОН від 2 червня 1993 року N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» в частині встановлення мінімального та максимального обсягу навчального навантаження через положення колективного договору.
 
Голова секції                                                                           В.Ф.Цвих
Рекомендації

Схожі публікації


Догори