Об’єктивно про законодавчі нововведення

Об’єктивно про законодавчі нововведення18 березня 2015 року в приміщенні Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося засідання секції вищої школи Одеського обкому Профспілки. На порядок денний були винесені питання, актуальні та важливі як для профспілкових активістів, так і для всіх працівників та студентів вищих навчальних закладів Одещини.

Захід відкрила голова секції Тетяна Страхова.

Жваву дискусію та зацікавленість членів секції вищої школи викликав виступ голови профкому Національного університету «Одеська юридична академія» Миколи Пашковського, який розповів про зміни у законодавстві, які стосуються вищої школи, а саме оновленого Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Він наголосив на тому, що на сьогодні цей документ є важливим кроком вперед для вищої школи і несе в собі всі сучасні тенденції, що відповідають європейським стандартам. Але наше суспільство зараз ще не готове до впровадження у дію цього закону: у нас мало фахівців з Болонського процесу, що у майбутньому ускладнить процедуру акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів. Подальша ж доля вищих навчальних закладів залежатиме від імплементації Закону України «Про вищу освіту», а оскільки даний процес у цій сфері, нажаль, тільки розпочався, про позитивні зрушення говорити ще рано.

Серед переваг оновленого закону – розширення академічної та фінансової автономії вищих навчальних закладів. Але ця автономія не може бути реалізована повністю, доки не будуть остаточно внесені зміни до податкового законодавства. Крім того, Міністерство освіти і науки по суті продовжує керування роботою вищих навчальних закладів у тих моментах, які мали б вирішуватися в рамках автономії ВНЗ. Один з прикладів цьому – регулювання переліку гуманітарних дисциплін для вишів.

Як підкреслив Микола Іванович, з основних центральних підзаконних нормативно-правових актів, які б забезпечили функціонування цього закону, на сьогоднішній день прийнято тільки два, а інші знаходяться лише на етапі обговорення, але до них є чимало критичних зауважень з боку освітянської громадськості. Причина полягає у тому, що на етапі розробки цього закону недостатньо були продумані стадії його імплементації, і відповідно не велась підготовча робота з вищими навчальними закладами у цьому напрямі.

Окрему увагу у доповіді було приділено Національному агенству якості освіти, відповідності наукових ступенів до європейських стандартів, новій системі розподілу навчального обсягу та навчального навантаження тощо.

Друга проблема пов’язана із складною соціально-економічною та соціально-політичною ситуацією в Україні, яка склалася на момент прийняття цього закону. Наразі ті фінансові надходження, які обіцяли вищим навчальним закладам, зіткнулися з проблемою дефіциту державного бюджету, і у результаті це фактично приведе до зменшення видатків на освіту. Тому Закон України «Про вищу освіту» в даному аспекті реалізується неповно.

Тему продовжив виступ голови профкому Одеського національного економічного університету Тетяни Корольової на тему питання імплементації Закону України «Про вищу освіту» в вищих навчальних закладах Одеської області. У детальному аналізі Тетяна Сергіївна розповіла, які саме заходи з імплементації даного закону відбуваються у конкретних вишах, які проекти розроблені Міністерством освіти і науки для ефективної імплементації цього нормативного документа. Як відзначила Т.С. Корольова, профспілкових лідерів особливо турбують вже прийняті, та такі, що планують прийняти, заходи Уряду щодо скасування надбавок та доплат освітянам, скорочення соціальних виплат та премій, які значно погіршать матеріальне становище працівників.

Голова профкому запропонувала направити резолюцію засідання секції вищої школи обкому Профспілки до Уряду та ЦК Профспілки працівників освіти та науки України, де окремо наголосити на необхідності доробки діючого положення про зменшення на 15% пенсії працюючим освітянам в разі їх роботи на неповну ставку. Інакше становище працюючих у вишах пенсіонерів змусить їх звільнятися з роботи, а це вкрай негативно вплине на якість освіти та призведе до скорочення кількості вищих навчальних закладів в усій країні. Ініціатива Т.С. Корольової була одностайно підтримана секцією вищої школи.

Із роз’ясненням деяких законодавчих актів стосовно пенсійного забезпечення виступив юрисконсульт обкому Профспілки Леонід Михайлов.

Останнє в цьому звітно-виборному періоді засідання секції вищої школи пройшло активно та на високому організаційному рівні.

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому
Профспілки працівників освіти і науки України


Об’єктивно про законодавчі нововведення    Об’єктивно про законодавчі нововведення

Об’єктивно про законодавчі нововведення

Схожі публікації


Догори