Лист Генеральної прокуратури України до Прем'єр-міністра України стосовно скасування п.14 постанови Уряду № 530

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.04.2010 р. N 05/1/2-92вих
Прем'єр-міністру України
Азарову М. Я.

Шановний Миколо Яновичу!
Упродовж 2008 - 2010 років Генеральною прокуратурою України в ході реалізації покладеної на неї Конституцією України функції по нагляду за додержанням законів органами виконавчої влади було виявлено ряд рішень попереднього Уряду, які не відповідали вимогам законодавства.
Цими рішеннями, зокрема, погіршувався соціальний захист населення, надавалось відстрочення від сплати податків окремим господарюючим суб'єктам, необгрунтоване виділялись кошти з резервного фонду державного бюджету тощо.
З огляду на незаконність цих актів вони були опротестовані Генеральною прокуратурою України.
Водночас більшість протестів попереднім Урядом була відхилена або залишена без розгляду, у зв'язку з чим Генеральна прокуратура України звернулась до окружного адміністративного суду м. Києва з 49 позовами про визнання актів та рішень Кабінету Міністрів України незаконними.
На теперішній час судом задоволено 9 таких позовів та визнано протиправними і скасовано ряд урядових актів та рішень.
Так, окружним адміністративним судом м. Києва 13.01.2010 скасовано пункт 14 постанови N 530 від 28.05.2008 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян". Як установлено прокурорською перевіркою та підтверджено в суді, Уряд усупереч вимогам чинного законодавства зазначеною нормою встановив додаткові обмеження для отримання окремими категоріями соціальне незахищених верств населення, зокрема педагогічними та іншими працівниками бюджетної сфери, пільг, компенсацій та гарантій.
Окрім того, 20.01.2010 судом визнано протиправним абзац 3 пункту 1 розпорядження Уряду N 633-р від 03.06.2009 "Питання виділення коштів Державному казначейству", яким усупереч закону передбачено виділення Державному казначейству України 49 млн. грн. за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для створення та забезпечення функціонування єдиної централізованої системи управління бюджетами.
Водночас Кабінет Міністрів України, не погоджуючись з рішеннями суду про задоволення позовів, оскаржив їх в апеляційному порядку.
Також до Київського апеляційного адміністративного суду Генеральною прокуратурою України подано 10 апеляційних скарг на рішення суду, якими у задоволенні позовів відмовлено.
На даний час судом апеляційної інстанції розглянуто лише одну апеляційну скаргу прокуратури. По інших скаргах, у тому числі і Кабінету Міністрів України, до цього часу апеляційні провадження не відкриті.
Ураховуючи актуальність цих справ на сьогоднішній день, Генеральною прокуратурою України до Київського апеляційного адміністративного суду скеровано листи з клопотанням щодо прискорення їх розгляду.
Окрім того, 28 справ за позовами Генеральної прокуратури України на теперішній час не розглянуті та перебувають у провадженні окружного адміністративного суду м. Києва.
З метою прискорення розгляду питання щодо відповідності актів попереднього Уряду вимогам закону та уникнення судової тяганини пропоную визначитись із законністю оскаржуваних актів, про що поінформувати Генеральну прокуратуру України для узгодження позиції у вказаних справах.
Додаток: на 12 арк.

З повагою,

Генеральний прокурор України О. Медведько

Схожі публікації


Догори