ФПУ спрямовано листа до Заступника міністра праці та соціальної політики А.В.Черкасова стосовно оплати праці бюджетників на основі ЄТС

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Лист
від 14.06.2010 № 03/01-16/1309

Заступнику Міністра праці та соціальної політики України
Черкасову А.В.

Шановний Андрію Володимировичу!

Федерація профспілок України та її членські організації бюджетної сфери висловлюють своє негативне ставлення до політики, яку здійснює Міністерство в оплаті праці працівників цієї сфери.
Лист Мінпраці про оплату праці працівників бюджетної сфери, який підготовлено і надіслано ФПУ на виконання доручення Кабміну від 02.04.2010р. на звернення Федерації, вкрай стурбував профспілки, які розраховували на підтримку з боку Міністерства профспілкової позиції щодо неправомірності дій Уряду в оплаті праці бюджетників, а не на посилання на відсутність фінансових джерел покриття видатків на їх оплату праці.
Продовження практики запровадження Кабміном базового посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду за ЄТС у розмірі, меншому ніж мінімальна заробітна плата, порушує норми ст. 96 КЗпП України, ст. 3 та 6 Закону України «Про оплату праці», у зв'язку з чим профспілки неодноразово вимагали скасування постанови КМУ від 25 жовтня 2008 року № 939.
Така політика Уряду призводить до розбалансування системи оплати праці в бюджетній сфері, нівелює диференціацію між посадовими окладами професіоналів і робітників, закладену в ЄТС, встановивши працівникам різної кваліфікації однакові посадові оклади (з 1 по 7 тарифні розряди).
Так, у галузі охорони здоров’я не відрізняється оплата праці двірників й прибиральників від оплати праці медичних сестер та лікарів (молодих фахівців), а посадовий оклад лікаря зі стажем роботи понад 10 років перевищує оклад некваліфікованого робітника лише на 35%!. З початку цього року посадові оклади медичних сестер на 470-572 грн., лікарів – на 620-760 грн. на місяць нижчі, ніж повинно бути встановлено, що призведе до втрати в середньому з розрахунку на рік тримісячного заробітку. Галузь потерпає від кадрового дефіциту (не укомплектовано понад 48 тисяч посад медичного персоналу), зростає питома вага працюючих осіб пенсійного віку (понад 23% – лікарі, понад 15% – медичні сестри).
Такі підходи щодо оплати праці бюджетників спричинили втрату кожним педагогічним працівником у 2009-2010 роках заробітку в середньому від 12 до 21 тисячі гривень, а науково-педагогічним працівником - від 14 до 37 тисяч гривень, що в середньомісячному вимірі складає відповідно від 1000 до 1750 грн. для педагогічних працівників та від 1150 до 3000 грн. - для науково-педагогічних працівників.
На рівні посадового окладу прибиральниці встановлено посадові оклади та ставки заробітної плати таким педагогічним працівникам з вищою освітою, як методист навчального, навчально-методичного відділу, заочного відділення вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, музичний керівник дошкільного навчального закладу, інструктор з фізкультури, праці, слухового кабінету загальноосвітнього навчального закладу, завідувач навчально-консультаційного пункту, фільмотеки, інтернату при школі, заочного відділення школи тощо. З введенням розміру 1 тарифного розряду ЄТС на рівні 555 грн. ставка заробітної плати вчителя школи, викладача професійно-технічного та вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації, вихователя ясел-садка після закінчення вищого навчального закладу лише на 41 грн.! перевищить посадовий оклад двірника, сторожа, прибиральника приміщень.
Потребує вирішення питання ліквідації диспропорцій в оплаті праці між журналістами та іншими категоріями працівників Держкомтелерадіо України. Погіршення умов оплати праці працівників, які не є журналістами, сьогодні спричинить негативний соціальний резонанс у трудових колективах і буде реальною загрозою не тільки для кадрового потенціалу, а й у цілому для інформаційного простору держави.
Крім того, невідкладним є реформування системи оплати праці державних службовців органів виконавчої влади та працівників органів місцевого самоврядування. Після підвищення з 1 квітня ц. р. розміру мінімальної заробітної плати оклади головного спеціаліста (на рівні району) та провідного спеціаліста (на рівні області) зрівнялися з окладом прибиральника службових приміщень (884 грн.), хоча службові обов’язки і відповідальність цих категорій працівників суттєво відрізняються.
Нагальним є питання вирішення проблем оплати праці працівників соціальної сфери.
Як відомо, профспілки наполягають на тому, і це лежить у законодавчій площині, що розміри мінімальних гарантій в оплаті праці працівників бюджетної сфери повинні бути предметом переговорів під час укладення Генеральної угоди. Проте в цьому питанні немає підтримки з боку Мінпраці. Вважаємо, що посилання на ст. 8 Закону України «Про оплату праці» про визначення умов оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних асигнувань у повній мірі не відповідають змісту цієї статті, оскільки таких обмежень вона не містить.
Подальше ігнорування владою нагальності врегулювання питань оплати праці в бюджетній сфері спонукатиме громадськість до активного захисту своїх прав на гідну оплату праці та достатній рівень життя.
Вкотре пропонуємо шляхом соціального діалогу закласти основи для вирішення цих проблем. Впевнені, що лише шляхом проведення широких консультацій з профспілками щодо цього питання вдасться стримати наростаючі протестні настрої та зменшити рівень конфліктогенності в трудових колективах установ і організацій бюджетної сфери.

З повагою

Заступник Голови ФПУ С.М. КондрюкРостова 279-27-18

Схожі публікації


Догори