Про проект наказу Міністерства освіти і науки України

26.03.2009 № 02-5/124 Міністерство освіти і науки України


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок розгляду атестаційних справ наукових, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, наукових установ щодо присвоєння вчених звань професора і доцента» і в даний час не може його погодити, зважаючи на наступне.

Порядком присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1149, на виконання якого розроблений проект вищезазначеного наказу, Міністерство освіти і науки України зобов’язано установити форми та порядок оформлення атестаційних справ (п. 7), розробити порядок видачі атестатів, а також їх дублікатів (п. 8), порядок розгляду питань про позбавлення (поновлення) вченого звання професора і доцента та переліку необхідних для цього документів (п. 22).

В Порядку, розробленому Міносвіти, положення лише двох з шести розділів відповідають вищезазначеним дорученням Кабінету Міністрів України (розділ 3 «Порядок оформлення і видання атестатів» та розділ 5 «Позбавлення (поновлення) вчених звань»).

Деякі з розділів проекту дублюють норми Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою від 27.12.2008 р. № 1149 та діючого на даний час положення Порядку розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.1997 № 406. Окремі положення не відповідають нормам постанови Кабінету Міністрів України № 1149. Запропоновано норми, які порушують права науково-педагогічних працівників на присвоєння вчених звань, у разі виявлення невідповідності атестаційних справ встановленому Порядку не з їхньої вини.

Крім цього, ст. 18 закону «Про вищу освіту» спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки не наділений повноваженнями щодо розробки порядку розгляду атестаційних справ наукових, науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента.

Вважаємо за доцільне внести зміни до Порядку розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента, що випливають із норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1149 та положень інших нормативно-правових актів, яким міністерство пропонує керуватися при організації і проведенні атестаційної роботи, оформленні атестаційних документів.


Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори