Право обіймати посади доцента чи професора особами, які не мають відповідних вчених звань, та оплата їхньої праці

Право обіймати посади доцента чи професора особами, які не мають відповідних вчених звань, та оплата їхньої праціНа запити з місць щодо роботи на посадах доцента чи професора науково-педагогічних працівників, які не мають відповідних вчених звань, роз'яснюємо, відповідно до додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, не маючи відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди для професора – 20, для доцента – 19.

Тобто у зазначеному нормативному акті йдеться про порядок встановлення посадових окладів особам, які не мають відповідного вченого звання, але обраним чи призначеним на посади професора чи доцента.

Саме на термін до двох років обумовлюється встановлення їм розмірів посадових окладів, зокрема обраному чи призначеному працівникові на посаду професора, – на рівні 20 тарифного розряду, а доцента – 19 тарифного розряду.

Відповідно до п 6.2. Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 2 квітня 1993 року N 90 «Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів», якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, старшого викладача - оклад доцента, старшого викладача.

Зазначена Інструкція на даний час є чинною і з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557.

Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до вимог Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року N 744 «Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації», яким, зокрема, не встановлено терміну, на який можуть обиратися чи прийматися на роботу науково-педагогічні працівники. Такого обмеження не встановлено також Законом України «Про вищу освіту».

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори