Запитуєте - відповідаємо

Запитання.
За основним місцем роботи я працюю на посаді доцента у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації, маючи при цьому науковий ступінь кандидата філологічних наук.
Крім того, за сумісництвом укладено додатково трудовий договір про роботу на 0,5 штатної одиниці посади провідного спеціаліста редакційно-видавничого відділу вищого навчального закладу післядипломної педагогічної освіти.
Чи повинні мені виплачувати доплату за науковий ступінь кандидата філологічних наук на роботі за сумісництвом?


Абзацом «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» передбачено встановлення працівникам, які мають науковий ступінь кандидата наук, доплату у розмірі до 15 відсотків посадового окладу.
Зазначена доплата встановлюється, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним науковим ступенем.
Право установлювати відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді надано керівнику навчального закладу.
Така процедура має здійснюватися за погодженням з виборним профспілковим органом (профспілковим комітетом), до повноважень якого відповідно до ст. 247 Кодексу законів про працю України належить вирішення разом з власником або уповноваженим ним органом питань оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.
Конкретний відсоток для визначення розміру доплати за науковий ступінь в межах затвердженого наказом Міносвіти № 557 установлюється керівником за погодженням з профкомом.
Сума доплати визначається за установленим відсотком від посадового окладу працівника за посадою, яку він посідає.
Відповідно до спільного роз’яснення Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 14.02.2006 р. № 1/9-102 та № 02-5/68 доплати, передбачені підпунктами 2 «б», 2 «в», 2 «г» та 3 «в», 3 «г» пункту 4 наказу Міносвіти № 557 встановлюються залежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи.
Згідно із статтями 19 Закону України «Про оплату праці» та 1021 Кодексу законів про працю України працівникам, які працюють за сумісництвом, виплачується заробітна плата за фактично виконану роботу.
Будь-яких інших обмежень чи особливостей при оплаті праці працівників за наявність у них наукових ступенів при виконанні роботи за сумісництвом чинним законодавством не встановлено.
Тому у випадках, коли працівник, посідаючи на роботі за сумісництвом 0,5 штатної одиниці посади провідного спеціаліста редакційно-видавничого відділу вищого навчального закладу, зокрема виконує роботи з редагування, літературного опрацювання текстів тощо, то така робота може визнаватися відповідною профілю наукового ступеня у галузі філології. На роботі за сумісництвом такому працівникові має бути встановлено доплату за наявність наукового ступеня пропорційно обсягу роботи, тобто в розмірі до 15 відсотків від посадового окладу провідного спеціаліста, з урахування обсягу роботи на 0,5 одиниці штатної посади.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори