Лист Голові Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України В.І.Полохалу

08.04.2009 № 02-5/146
Голові Комітету з питань науки і освіти
Верховної Ради України
В.І. Полохалу

Шановний Володимире Івановичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників системи вищої освіти, що мають звання та наукові ступені, серед яких професорів та докторів наук налічується біля 24 тисяч, доцентів - понад 44 тисячі, кандидатів наук - понад 63 тисячі.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої ст. 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання. Крім того, відповідно до Указу Президента України від 27.10.1999 р. № 1407/99 «Про підвищення посадових окладів окремим категоріям працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації», особам зі вченим званням «професора» посадові оклади підвищувались на 33 відсотки, формуючи їх нові розміри.

Таким чином до запровадження оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розміри посадових окладів науково-педагогічних працівників установлюватись залежно від наявності вченого звання та наукового ступеня.

Із уведенням у 2005 році оплати праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 86 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та на основі Єдиної тарифної сітки відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р.№ 1298 і від 22.08.2005 р. № 790 зазначені гарантії щодо норм праці оплати за вчені звання професора, доцента та наукові ступені доктора, кандидата наук не забезпечено. Замість гарантованих законодавством підвищених посадових окладів введено доплати, які не впливають на формування розмірів посадових окладів. Внаслідок цього, доцент щомісяця втрачає лише на надбавках за вислугу років від 150 до 220 гривень, а професор - понад 340 гривень.

Крім того, ст. 64 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що доплати науково-педагогічним працівникам за наявність наукового ступеня встановлюються, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник. А згідно із ст. 48 цього ж закону на посади науково-педагогічних працівників мають прийматися саме особи з науковими ступенями. Відповідно до постанови Уряду № 1298 відповідальність за встановлення відповідності наукових ступенів та вчених звань профілю роботи покладається на керівників закладів.

Реалізація норм зазначених постанов Кабінету Міністрів України призвела до погіршення умов оплати праці працівників не лише за вчені звання та наукові ступені, а також за почесні звання «народний», «заслужений» та спортивні звання.

Внаслідок запровадження надбавок працівникам за почесні звання «народний» та «заслужений», спортивні звання замість підвищень посадових окладів зменшуються суми надбавок за вислугу років, винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення та інших виплат, які визначаються від посадового окладу.

Зміни в оплаті праці із застосуванням норми «в граничному розмірі 33, … 25, …15 відсотків» замість фіксованого відсотка «33», «25», «15» також призвели до погіршення оцінки праці за наявність вчених звань професора, доцента та наукових ступенів доктора та кандидата наук, оскільки мають місце випадки, коли доцентам навчального закладу, кандидатам наук їх розміри складають 8-10 відсотків від посадового окладу.

З приводу реалізації гарантій в оплаті праці за звання та наукові ступені при погодженні та введенні зазначених вище постанов Кабінету Міністрів України ЦК профспілки неодноразово звертався до Міністра праці і соціальної політики України, Міністра освіти і науки України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України. Однак, як засвідчують діючі умови оплати праці, позицію галузевої профспілки не враховано.

Враховуючи викладене, ЦК профспілки від імені двохмільйонного загону спілчан наполягає на вжитті комітетом відповідних заходів для приведення умов оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до гарантій статті 57 Закону України «Про освіту» та статті 57 Закону України «Про вищу освіту» шляхом:
- відновлення підвищення посадових окладів за вчене звання «професор» в розмірі 33 % посадового окладу, як це гарантовано абзацом восьмим частин першої ст. 57 Закону України «Про освіту» та установлено діючим на даний час Указом Президента України від 27.10.1999 р. № 1407/99 «Про підвищення посадових окладів окремим категоріям працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації»,
- підвищення посадових окладів за вчене звання «доцент», що гарантовано абзацом восьмим частин першої ст. 57 Закону України «Про освіту»,
- відновлення норми щодо підвищення посадових окладів за наукові ступені доктора наук та кандидата наук в розмірі відповідно 25 та 15 відсотків, що гарантовано абзацом восьмим частин першої ст. 57 Закону України «Про освіту» та було передбачено початковою редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
- відновлення норми щодо встановлення підвищених посадових окладів за почесні звання «народний», «заслужений» та спортивні звання.

Замість норми «у граничному розмірі» повернутися до норми «у розмірі» при встановленні підвищень за вчені, почесні, спортивні звання, та, крім того, привести у відповідність положення ст. 57 Закону України «Про освіту», ст. 31 та ст. 64 Закону України «Про вищу освіту» в частині установлення доплат та підвищень за ці звання та ступені.

З повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков
Лист

Схожі публікації


Догори