Чернігівська обласна організація Профспілки завершила звітно-виборну кампанію

Закінчився черговий п’ятирічний термін повноважень виборних органів усіх організаційних ланок освітянської Профспілки Чернігівщини.

21 січня 2020 року відбулася ХХ звітно-виборна конференція обласної організації.

90 делегатів з усієї області зібралися для того, щоб підбити підсумки діяльності комітету за останні 5 років, обрати керівні органи обласної організації та виробити першочергові завдання щодо здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

У роботі конференції взяли участь Наталія Андріївна Романова– заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, Микола Анатолійович Конопацький– начальник Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, Георгій Федорович Труханов – голова Профспілки працівників освіти і науки України, Ігор Іванович Москаленко – голова Федерації профспілкових організацій Чернігівської області .

З доповіддю про діяльність комітету за звітний період виступила голова обласної організації Тетяна Анатоліївна Матвеєва. У доповіді зроблено глибокий аналіз діяльності комітету обласної організації, виборних профспілкових органів усіх організаційних ланок по захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в умовах кризових явищ у соціально-економічній сфері та змін в суспільно-політичному житті, які відбулися за останні п’ять років.

В обговоренні доповіді на конференції взяли участь 11делегатів та гостей, які у своїх виступах відзначили, що протягом звітного періоду комітетом обласної організації вживалися відповідні заходи щодо дотримання законодавчо встановленого рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, підвищення розміру стипендіального забезпечення студентів та інших осіб, які навчаються, створення в закладах та установах освіти належних умов для роботи, навчання та здобуття якісної освіти, недопущення погіршення умов праці вчителів, викладачів та інших працівників. Комітет спрямовував свою діяльність на підвищення мотивації профспілкового членства, зміцнення структури Профспілки.

Звітно-виборна конференція прийняла рішення своєчасно реагувати на прийняття органами державної та виконавчої влади рішень, які впливають на звуження прав членів Профспілки – працівників та осіб, які навчаються, та беззаперечно дотримуватися положень Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, спрямувати діяльність на збереження і нарощування профспілкового членства, зміцнення єдності профспілкового руху, солідарності всіх організаційних ланок обласної організації у виборюванні законних прав освітян.

Делегати конференції прийняли звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття проекту Закону «Про працю» № 2708 та проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ( щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» та звернулися до усіх членів Чернігівської обласної організації Профспілки підтримати це звернення і поставити під ним свої підписи.

Одноголосно конференція визнала роботу комітету Чернігівської обласної організації Профспілки задовільною.

Учасники конференції обрали керівні органи обласної організації.

Головою Чернігівської обласної організації Профспілки одноголосно було обрано Тетяну Матвеєву, заступником голови – Ніну Дудку.

На конференції були обрані делегати на з’їзд та делеговані представники до виборних органів Профспілки працівників освіти і науки України.

За участі всіх делегатів конференції було проведено перший пленум комітету, на якому обрано президію.

Чернігівська обласна організація Профспілки 

Схожі публікації


Догори