Про організацію відпочинку дітей влітку 2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
" 18 " 02 2008р.                                                                                            № 101
 

Про організацію літнього віідпочинку  та оздоровленняь  дітей у 2008 році

      Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 22.01.2008 № 50278/4/1-07 та з метою належної підготовки закладів до проведення оздоровчої кампанії у 2008 році, а також з урахуванням недоліків, виявлених органами прокуратури в діяльності органів і закладів освіти у 2007 році стосовно додержання законодавства щодо оздоровлення неповнолітніх,
 
НАКАЗУЮ:
 
     1. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
    1.1. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними установами, профспілковими та громадськими організаціями провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2008 року, створення умов для зайнятості дітей з використанням бази стаціонарних дитячих оздоровчих закладів, дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладів тощо.
    1.2. Ужити заходів щодо залучення додаткових коштів для фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей, перш за все дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, талановитих і обдарованих дітей, лідерів учнівського та студентського самоврядування.
    1.3. Сприяти залученню інвестицій на оздоровлення і відпочинок дітей, модернізацію дитячих оздоровчих закладів, забезпечувати всебічне заохочення та підтримку підприємств, установ, організацій, закладів, фондів, об'єднань громадян та окремих громадян у їх діяльності щодо сприяння оздоровленню та літньому відпочинку дітей.
    1.4. Передбачити розширення мережі профільних оздоровчих закладів для творчо обдарованих дітей, учнів професійно-технічних, позашкільних і студентів вищих навчальних закладів, лідерів учнівського та студентського самоврядування.
   1.5. Не допускати передачу об’єктів позашкільної освіти в оренду комерційним структурам, використання оздоровчих закладів не за призначенням або вилучення їх із сфери позашкільної освіти.
  1.6. Ужити заходів щодо оптимізації діяльності дитячих оздоровчих закладів з денним перебуванням, передбачити зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, на базі яких будуть функціонувати такі заклади.
    1.7. Забезпечити контроль за дотриманням оздоровчими закладами вимог Законів України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення", "Про пожежну безпеку", зокрема, створення безпечних умов для відпочинку та оздоровлення дітей.
    1.8. Подати до 25 квітня 2008 року міністерству (відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) інформацію про стаціонарні оздоровчі заклади, які підпорядковані органам управління освітою та кількість дітей (за категоріями), яких передбачено направити на відпочинок та оздоровлення, за формою, що додається.
     2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації:
    2.1. Створювати для студентів, які проходять педагогічну практику, необхідні умови для дострокового проходження підсумкового семестрового контролю.
    2.2. Вжити заходів щодо оздоровлення студентів соціально-незахищених категорій.
     3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), директорам професійно-технічних навчальних закладів вживати заходів щодо організації оздоровлення дітей-сиріт учнів професійно-технічних навчальних закладів.
      4. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рудковська Р.А.) створити банк даних стаціонарних оздоровчих закладів, які підпорядковані органам управління освітою.
     5. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації до 25 березня 2008 року інформувати міністерство (відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) про стан підготовчої роботи до проведення оздоровчої кампанії у 2008 році.
     6. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (Вербицький В.В.), Малій академії наук учнівської молоді (Лісовий О.В.), Українському державному центру позашкільної освіти (Лихота С.О.), Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матющенко О.К.), Комітету з фізичного виховання та спорту МОН (Гамов В.Г.) подати до 20 березня 2008 року міністерству (відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) пропозиції до Орієнтовного плану всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, дослідницького-пошукового та фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної освіти на період червень-вересень 2008 року.
     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Полянського П.Б.
 
Міністр                                                                                                        І.О. Вакарчук
0
4 березня 2008
4 003

Схожі публікації


Догори