Спільне засідання президій ЦК Профспілки працівників бюджетної сфери 09.12.2009 р.

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

Центральний комітет Профспілки працівників культури України

Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров'я України

Центральний комітет Профспілки працівників державних установ України

Центральна Рада Профспілки працівників соціальної сфери України

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

ПОСТАНОВА


09.12.2008
м. Київ
№ П-18-1/13-1/16/15/13-1

Про дії профспілок, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузей бюджетної сфери України в умовах фінансової кризи

Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери України відзначають зростання рівня соціальної напруги в галузях бюджетної сфери, зумовлене значною мірою недостатньою результативністю виконання положень попередньої спільної постанови президій профспілок бюджетної сфери від 14 лютого 2008 року та домовленостей, досягнутих в ході зустрічей Прем'єр-міністра України з представниками профспілок. Адже сдиним вагомим результатом проведеної роботи стало наближення на два місяці термінів запровадження III етапу Єдиної тарифної сітки.

Разом з тим, не виконується рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 про визнання неконституційними ряду положень розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» в частині відновлення в повному обсязі дії галузевих законів щодо гарантій, встановлених ст. 57 Закону України «Про освіту», ст.77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, ст.28 Основ законодавства України про культуру.

Всупереч домовленостям профспілок та уряду про підвищення престижу праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових, медичних працівників, працівників культури, урядом, Верховною Радою України прийнято ряд рішень протилежного спрямування. Постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» фактично «заморожено» заробітну плату працівників бюджетної сфери, а прийнятий Верховною Радою України антикризовий закон від 31.10.2008 р. № 639 гарантує лише індексацію мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на індекс інфляції. В порушення положень Генеральної угоди зазначені урядові постанови прийнято без погодження з профспілками.

На тлі низького рівня заробітної плати переважної більшості працівників бюджетної сфери, яка не в змозі забезпечити життєві потреби в умовах невпинного підвищення цін і тарифів на оплату товарів та послуг, знову загострюються проблеми заборгованості із заробітної плати, зокрема в освіті, та неповної зайнятості працівників, особливо в галузі культури. Залишається невизначеним питання щодо повноти обсягів фінансування в наступному році витрат на оплату праці працівників охорони здоров'я, державних службовців.

Не вживаються заходи для поновлення обсягу гарантій педагогічним, медичним працівникам, працівникам культури на безоплатне забезпечення житлом з опаленням та освітленням.

Не відновлено в повному обсязі дію ст. 13 Закону України «Про оплату праці», чим позбавлено права профспілок на ведення колективних переговорів в частині регулювання оплати праці.

Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери України від імені чотирьохмільйонного загону членів профспілок висловлюють свій протест з приводу відсутності дієвих кроків владних структур для відновлення та реалізації трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівникам освіти, науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери забезпечення належного соціального захисту в умовах фінансової кризи та наголошують на необхідності активізації спільних зусиль.

Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери України

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Визнати незадовільними дії органів законодавчої, виконавчої влади для відновлення та реалізації трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівникам освіти, науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери, забезпечення належного соціального захисту в умовах економічної та фінансової кризи.

2. Схвалити та направити Президенту України, Прем'єр-міністру України, Верховній Раді України вимоги, спрямовані на покращення соціально-економічної ситуації в галузях бюджетної сфери, щодо:
- скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. №939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» як таких, що прийняті з порушенням принципу верховенства права, закріпленого у ст.ст. 8 та 113 Конституції України;
- термінового прийняття закону про бюджет на 2009 рік із забезпеченням дотримання при цьому гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, недопущення звуження їх змісту та обсягу;
- встановлення розміру тарифу І розряду СТС для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, яка має дорівнювати прожитковому мінімуму з розрахунку на працездатну особу;
- забезпечення законодавчо встановлених гарантій щодо рівня заробітної плати та житлово-побутового забезпечення працівникам та пенсіонерам з їх числа, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу;
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, гарантування дотримання механізмів їх компенсації та індексації;
- недопущення надання працівникам примусових безоплатних відпусток, розширення неповної зайнятості;
- вжиття дієвих заходів для недопущення закриття установ і закладів бюджетної сфери, скорочення робочих місць та масових звільнень працівників.

3. Звернутися до Міністерства юстиції України стосовно правомірності реєстрації постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. №939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» як таких, що прийняті без погодження з профспілками.

4. Уповноважити Голову Федерації профспілок України та голів профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери до 17 грудня 2008 року вести переговори з Кабінетом Міністрів України з виконання вимог, передбачених п.2 зазначеної постанови.

5. Центральним(ій) комітетам (раді), регіональним організаціям профспілок, місцевим та первинним профспілковим організаціям:
5.1. Довести до відома працівників відповідних галузей спільне рішення президій профспілок працівників бюджетних галузей, опублікувати в засобах масової інформації.
5.2. Для забезпечення виконання зазначених вимог здійснити відповідну організаційну роботу з метою активного залучення членів профспілок бюджетної сфери до участі у масових акціях протесту відповідно до рішення Президії ФПУ від 5.12.2008 року.
5.3. Забезпечити вжиття комплексу заходів, спрямованих на розширення застосування практики звернення виборних органів профспілок, членів профспілок до органів прокуратури, судових органів з приводу порушення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

6. Контроль за виконання спільної постанови покласти на керівників відповідних профспілок і доручити їм здійснювати оперативну роботу для забезпечення виконання данної постанови.

Голова ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Л.С.Сачков

Голова ЦК Профспілки працівників охорони здоров"я України В.М.Коваль

Голова ЦК Профспілки працівників культури України Л.Ф.Перелигіна

Голова ЦК Профспілки державних установ України Т.В.Нікітіна

Голова ЦР Профспілки працівників
соціальної сфери України В.І.Тьоткін


Звернення учасників спільного засідання президій профспілок працівників бюджетної сфери до Президента України, Прем'єр-міністра України, Верховної Ради України

Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери України відзначають, що зростання рівня соціальної напруги в галузях бюджетної сфери зумовлене як наслідками фінансової кризи, так і недостатньою результативністю виконання положень попередньої спільної постанови президій профспілок бюджетної сфери від 14 лютого 2008 року та домовленостей, досягнутих в ході зустрічей Прем'єр-міністра України з представниками профспілок.

Всупереч рішенню Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, не відновлена в повному обсязі дія галузевих законів щодо гарантій, встановлених ст. 57 Закону України «Про освіту», ст.77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, ст.28 Основ законодавства України про культуру.

Із затвердженням постанов Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу», прийнятих без погодження з профспілками, з порушенням положень Генеральної угоди, фактично «заморожено» заробітну плату працівників бюджетної сфери.

На тлі низького рівня заробітної плати переважної більшості працівників бюджетної сфери невпинно підвищуються ціни і тарифи, загострюються проблеми заборгованості із заробітної плати та неповної зайнятості працівників, особливо в галузі культури. Залишається невизначеним питання щодо повноти обсягів фінансування в наступному році витрат на оплату праці працівників охорони здоров'я, державних службовців.

Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери України від імені чотирьохмільйонного загону членів профспілок висловлюють протест з приводу відсутності дієвих кроків владних структур для відновлення і реалізації трудових та соціально-економічних прав І гарантій працівникам освіти, науки, охорони здоров'я, культури, державних установ і соціальної сфери, наполягають на вжитті вищими владними структурами невідкладних заходів для забезпечення виконання вимог, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту працівників бюджетної сфери в умовах фінансової кризи, а саме:
- скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. .N«939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» як таких, що прийняті з порушенням принципу верховенства права, закріпленого у ст.ст. 8 та 113 Конституції України;
- термінове прийняття закону про бюджет на 2009 рік із забезпеченням дотримання при цьому гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, недопущення звуження їх змісту та обсягу;
- встановлення ставки тарифу І розряду ЄТС для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, яка дорівнює прожитковому мінімуму з розрахунку на працездатну особу;
- забезпечення законодавчо встановлених гарантій щодо рівня заробітної плати та житлово-побутового забезпечення працівникам та пенсіонерам з їх числа, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу;
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, гарантування дотримання механізмів їх компенсації та індексації;
- недопущення надання працівникам примусових безоплатних відпусток, розширення неповної зайнятості;
- вжиття дієвих заходів для недопущення закриття установ і закладів бюджетної сфери,
скорочення робочих місць та масових звільнень працівників.

У разі невиконання зазначених вимог профспілки працівників бюджетної сфери висловлюють готовність відстоювати соціальну справедливість та домагатися безумовного дотримання чинного законодавства шляхом участі членів профспілок у масових акціях протесту відповідно до рішення президії ФПУ від 05.12.2008 року.

Прийнято: 9 грудня 2008 року
м.Київ
0
11 грудня 2008
5 060

Схожі публікації


Догори