Про затвердження Порядку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2009 р. N 734
Київ


Про затвердження Порядку направлення дітей
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
за рахунок коштів державного бюджету


Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 734


ПОРЯДОК
направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету


1. До дитячих закладів оздоровлення і відпочинку (далі - дитячі заклади) направляються за рахунок коштів державного бюджету діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди; бездоглядні та безпритульні діти, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи.

2. Вартість путівок до дитячих закладів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, визначається виходячи з тривалості зміни та вартості одного ліжко-дня.

3. Придбані за рахунок коштів державного бюджету путівки до дитячих закладів надаються безоплатно або з частковою оплатою їх вартості (у розмірі 10, 20, 30 і 50 відсотків вартості путівки), яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Центральні або місцеві органи виконавчої влади затверджують відповідно до компетенції розподіл путівок до дитячих закладів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики за попередній рік з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

5. Направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів здійснюється відповідно до порядку направлення, затвердженого відповідно до компетенції центральним або місцевим органом виконавчої влади.

6. У порядку направлення, затвердженому відповідно до компетенції центральним або місцевим органом виконавчої влади, визначається:
механізм розподілу путівок;
процедура надання путівок;
перелік документів, необхідних для отримання путівки;
організація проїзду до дитячого закладу та у зворотному напрямку;
звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог порядку направлення.

7. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів державного бюджету путівкою до дитячого закладу один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.
0
27 липня 2009
4 187

Схожі публікації


Догори