Оплата праці Голови та членів ДЕК коледжів: консультація ЦК Профспілки

Оплата праці Голови та членів ДЕК коледжів: консультація ЦК ПрофспілкиДіюча в галузі освіти система організації оплати праці передбачає оплату праці педагогічних та науково-педагогічних працівників як за посадовими окладами та місячними тарифними ставками так і за годинними ставками.

Приміткою 5 до пункту 14 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, передбачено, що ставки погодинної оплати праці, передбачені цим пунктом, застосовуються для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років гарантовано статтею 57 Закону України «Про освіту». Така надбавка виплачується щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 10 років – 20% понад 20 років – 30%.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001№ 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

Тож зважаючи на норму статті 57 закону про освіту щодо виплати надбавки у відсотках від ставки заробітної плати, така надбавка нараховується науково-педагогічним та педагогічним працівникам незалежно від того, за якими ставками, а саме: місячними чи годинними, провадиться оплата їхньої праці.

Підпунктом 2 «б» пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» передбачено встановлення надбавок працівникам за почесні звання України «заслужений» в розмірі – 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

У спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-102 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/68 від 14.02.2006 року стосовно порядку встановлення педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам надбавок і доплат, передбачених підпунктами 2б, 2в, 2г та 3в, 3г пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 роз’яснюється, що розміри зазначених надбавок та доплат установлюються залежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373», педагогічним працівникам встановлюється надбавка у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Також визначено, що надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

Тому при оплаті праці голів та членів державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, передбаченими Додатком 16 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557, провадиться виплата 20-ти відсоткової надбавки за почесне звання «заслужений», а також надбавки у граничному розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати, суми яких визначаються залежно від розміру годинної ставки та обсягу такої педагогічної роботи.

 

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори