Діяльність профспілок у країні: конференція у ФПУ

Сьогодні, 14 лютого 2020 року, у Києві відбулася конференція на тему «Роль профспілок у захисті людини праці. Дотримання прав і гарантій діяльності профспілок у сучасних умовах», організована Федерацією профспілок України.

У заході взяли участь науковці, роботодавці, народні депутати України, керівники та фахівці всеукраїнських профспілок, представники регіональних профспілкових рад, міжнародних профспілкових організацій, ФПУ, загалом – понад 130 осіб.

Учасники конференції зазначили, існування профспілкового руху в країні – це ознака рівня цивілізованості держави. Україна відповідно до Конституції є демократичною, соціальною, правовою державою, а людина – найвищою соціальною цінністю. Утвердження та забезпечення її прав та свобод – це головний обов’язок держави.

Для захисту своїх трудових і соціально- економічних прав та інтересів громадяни України об’єднуються у професійні спілки. Це конституційне право трудящих гарантовано також міжнародними актами, які є частиною національного законодавства.

В Україні в основі профспілкової моделі лежить доктрина «соціального юніонізму», характерного для профспілок країн Західної Європи, яка передбачає не тільки захист економічних інтересів працівників, а й забезпечення соціальної солідарності.

У період глибинних трансформацій соціально-економічних відносин в Україні та наступу представників влади на трудові права працівників профспілки були і залишаються тією силою, яка послідовно захищає людей праці, використовуючи усі законні методи: від соціального діалогу до колективних протестних дій.

Проте сьогодні профспілки стикаються з новими викликами, пов’язаними з тотальною приватизацією стратегічних підприємств і об’єктів, загрозою масових скорочень працівників у промисловості, бюджетній сфері, в управлінні, зокрема державних службовців, які мають забезпечувати системність та прагматичність урядових реформ.

Учасники конференції відзначили світовий досвід успішного ведення соціального діалогу, упередження трудових та суспільних конфліктів, сприяє поліпшенню умов праці, посилює громадську злагоду та соціальну справедливість.

Сьогодні Україна потребує якісно нового рівня інституційного та практичного розвитку соціального діалогу у взаємовідносинах з органами влади, профспілками та роботодавцями. Саме з цією метою Федерація профспілок України звернулася спільно з роботодавцями до Президента України та Прем’єр-міністра України щодо відновлення соціального діалогу в країні та врахування профспілкових пропозицій на захист людини праці в урядових законопроектах.

Зараз же Уряд системно ігнорує профспілкові пропозиції, ним досі не сформовано свою сторону в Національній тристоронній соціально-економічній раді та переговорну сторону для контролю за виконанням положень Генеральної угоди на 2019-2021 роки.

Після роботи двох панельних дискусій – «Роль профспілок у громадянському суспільстві» та «Про права і гарантії діяльності профспілок» учасники конференції прийняли Рекомендації, де зазначили, що тільки об’єднані спільною метою, організовані і згуртовані профспілки можуть стати реальним, впливовим суб’єктом соціального діалогу в країні та європейській спільноті, а спільні і результативні дії профспілок та влади – зможуть забезпечити гідний рівень життя людини праці.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори