Навички ХХІ століття очима молоді та роботодавців: результати онлайн-опитування

Державним інститутом сімейної і молодіжної політики у цьому році проведено онлайн-опитування молоді і роботодавців

Опитування проводилося методом онлайн-опитування шляхом самозаповнення анкети у Google-формі. Посилання на анкету було розповсюджено через офіційний сайт, соціальні мережі та інші доступні онлайн-ресурси. 

За час проведення опитування було отримано відповіді від молоді (1556 осіб віком 14-34 роки) та роботодавців (184 особи). 

В Державному інституті сімейної і молодіжної політики зауважують, що опитування не є репрезентативним, воно відображає переважно думку користувачів Інтернету, але демонструє актуальну ситуацію, яка склалася на сучасному розвитку ринку праці України.

Основні висновки онлайн-опитування молоді і роботодавців

Найпотрібнішими у ХХІ столітті, на думку молоді, є навички саморозвитку, творчість/креативність і навички роботи в команді.

На думку роботодавців такими є навички критичного мислення, навички роботи в команді та комунікативність. 

Найменш затребуваними, на думку молоді, є тайм-менеджмент, цифрова грамотність і медіаграмотність, а, на думку роботодавців, – креативність, комунікативність і цифрова грамотність 

Серед навичок, якими найкраще володіє молодь, власне молодь вказала навички саморозвитку, творчість/креативність і навички роботи в команді. Ці ж навички вони вважають найпотрібнішими у ХХІ столітті. 

Така ж тенденція спостерігається з оцінкою навичок, якими молодь володіє найгірше (таймменеджмент, цифрова грамотність, медіаграмотність). 

Опитані роботодавці вважають, що молодь найкраще володіє навичками креативності, комунікативності і цифрової грамотності, а найгірше – навичками продуктивності та емоційного інтелекту. 

Активне використання навичок ХХІ століття

Опитана молодь найактивніше користувалася навичками цифрової грамотності і комунікативності, найрідше – навичками мовної і технічної грамотності, критичного мислення і медіаграмотності. 

На думку роботодавців, найактивніше для роботи потрібно використовувати навички критичного мислення, навички самонавчання, гнучкість і продуктивність, найменш активно – навички мовної і технічної грамотності та ініціативність. 

Розрахунок рівня володіння навичками ХХІ століття

Розрахунок рівня володіння навичками ХХІ століття виявив, що найвищий рівень володіння серед молоді:

  • у групі навчальних навичок мали навички самонавчання і саморозвитку (42,4% – «вище базового», 49,3% – «базовий»); 
  • у групі навички грамотності – цифрова грамотності (50,7% – «вище базового», 45,6% – «базовий»); 
  • у групі соціальні навички – робота в команді (43,6% – «вище базового», 51,7% – «базовий») і комунікативність (44,1% – «вище базового», 50,5% – «базовий»); 
  • у групі особистісних навичок – продуктивність (43,0% – «вище базового», 47,5% – «базовий») і гнучкість (37,4% – «вище базового», 55,8% – «базовий»).

Що стосується рівня володіння навичками ХХІ століття працівниками, на думку роботодавців, найвищий рівень: 

  • у групі навчальних навичок мають навички самонавчання і саморозвитку (82,4% – «вище базового», 17,6% – «базовий»); 
  • у групі навички грамотності – цифрова грамотність (89,7% – «вище базового», 11,0% – «базовий»); 
  • у групі соціальні навички – комунікативність (74,7% – «вище базового», 23,1% – «базовий»); 
  • у групі особистісних навичок – продуктивність (75,8% – «вище базового», 22,0% – «базовий») і гнучкість (73,6% – «вище базового», 26,4% – «базовий»).

Отже, рівень володіння навичками серед молоді, за оцінкою молоді, за структурою співпадає з рівнем володіння навичками працівниками, за оцінкою роботодавців. 

Розрахунок інтегральної оцінки по кожній із чотирьох груп навичок свідчить, що, на думку молоді, молодь найкраще володіє соціальними навичками (18,1% – «вище базового», 66,2% – «базовий»), трохи гірше – особистісними навичками (16,1% – «вище базового», 63,8% – «базовий»). 

На думку опитаних роботодавців, їхні працівники найкраще мають володіти соціальними (38,5% – «вище базового», 53,8% – «базовий») і особистісними навичками (відповідно 39,6% і 53,8%). Також роботодавці потребують досить високий рівень володіння їхніми працівниками навчальними навичками. 

Загалом володіння усіма чотирма групами навичок серед молоді і працівників має бути на «базовому» рівні. 

Для розвитку навичок ХХІ століття молодь переважно переглядає відео, використовує навички, які хоче розвинути, на практиці, слухає лекції та вивчає навчальні матеріали і посібники, а роботодавці для розвитку навичок їхніх працівників переважно використовують навички на практиці, проводять лекції, семінари, тренінги, обговорюють певні питання на засіданнях, робочих групах.


Завантажити повний звіт онлайн-опитування zvit_zagal_nij_navichki_hhi_stolittya_14_04.pdf [2.53 Mb][66] Завантажити Переглянути документ онлайнПрес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори