Використання залишків освітньої субвенції за цільовим призначенням – на оплату праці педагогів

ЦК Профспілки привертає увагу, що станом на 1 листопада 2021 року залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 6,8 млрд гривень. 

Згідно зі статтею 103-2 Бюджетного кодексу України цільове призначення освітньої субвенції – це оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивно-ресурсних центрів, а також закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Надлишок освітньої субвенції в одних місцевих бюджетах та її недостатність у інших спричинений несправедливим її формульним розподілом. 

Занижуючи розрахунковий показник наповнюваності класів порівняно з тим фактичним, що склався у школах відповідної громади, її виділяють таким громадам у обсягах більших, ніж того потрібно на існуючу мережу класів, а іншим – цей розрахунковий показник наповнюваності класів завищують, таким чином не додають громадам необхідні кошти на фінансування існуючої мережі класів.

Несправедливий формульний розподіл освітньої субвенції став однією з причин несвоєчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, зменшення надбавок за престижність праці.

Маючи наявні резерви освітньої субвенції в окремих територіях, її економлять, не доплачуючи вчителям та іншим педагогам надбавку за престижність педагогічної праці

Негативною в цьому контексті є норма статті 103-2 Бюджетного кодексу, яка передбачає дозвіл на використання залишків освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду у наступному бюджетному році на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Це спонукає місцеву владу економити на вчителях, недоплачуючи їм з тим, щоб зекономлені кошти спрямувати на вирішення місцевих прогалин, що мають фінансуватися за рахунок місцевих бюджетів. 

Відповідно до статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» утримання та розвиток заснованого закладу загальної середньої освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, зобов’язаний забезпечити саме його засновник.

Зважаючи на наближення термінів закінчення фінансового року, Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки у свій час наголошували, на необхідності цільового використання коштів освітньої субвенції, в першу чергу саме на оплату праці педагогічних працівників, зокрема:

  • на виплату надбавки за престижність педагогічної праці в максимальному 30% розмірі; 
  • виплату винагороди за сумлінну працю в розмірі не менше посадового окладу (ставки заробітної плати); оплату заміни за тимчасово відсутніх вчителів в повному розмірі; 
  • безумовну оплату праці вчителів та інших педагогічних працівників за завідування навчальними кабінетами у законодавчо встановлених розмірах; 
  • встановлення їм надбавок за складність і напруженість у роботі без обмеження розмірами, як це передбачено пунктом 3.4.6 Галузевої угоди на 2021-2025 роки.
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки
субвенція

Схожі публікації


Догори