Новації пенсійного забезпечення

Новації пенсійного забезпеченняЗ 1 жовтня 2011р. набирає чинності Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (далі – Закон 3668) за винятком положень щодо порядку визначення зарплати з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», які набирають чинності з 1 січня 2012 р.

Ухвалений Закон передбачає:

- встановлення максимального розміру пенсії на рівні десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (на 1 жовтня 2011 р. - 7840 грн., на 1 грудня 2011 р. - 8000 грн.). Обмеження пенсії максимальним розміром не поширюватиметься на раніше призначені пенсії;

- поступове (до 2021 р.) підвищення пенсійного віку для жінок до 60-річного віку. Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію її розмір підвищується на 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

- у період до 1 січня 2015 р. зберігається право виходу на пенсію жінок після досягнення 55 років. Таке право матимуть лише ті жінки, які звільнилися з роботи та за наявності страхового стажу не менш як 30 років. При цьому розмір їхньої пенсії зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. В разі подальшого працевлаштування виплата пенсії на час роботи припиняється.

- пенсійний вік для пільгових категорій осіб, у тому числі для жінок, які виховали п'ятеро і більше дітей або дітей-інвалідів, учасників бойових дій, не підвищується;

- підвищення мінімального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, з 5 до 15 років;

- можливість урахування для обчислення пенсії зарплати за 60 місяців до 2000 р. на бажання особи;

- підвищення мінімального страхового стажу, необхідного для призначення повного розміру мінімальної пенсії за віком: жінкам - з 20 до 30 років, чоловікам - з 25 до 35 років. За кожний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Норми щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії не поширюються на пенсіонерів, яким пенсію призначено до ухвалення Закону 3668 (тобто мінімальний розмір пенсії за віком зазначеним особам встановлюється за наявності в чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу, збільшення розміру пенсії здійснюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам);

Зміни щодо порядку призначення та перерахунку пенсій

- для призначення пенсії враховується середня заробітна плата по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а для перерахунку пенсії - середня заробітна плата, з якої призначено (перераховано) пенсію;

- працюючим пенсіонерам перерахунки пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму здійснюватимуться тільки після звільнення з роботи;

- пенсії за вислугу років перераховуватимуться з урахуванням відпрацьованого страхового стажу після досягнення пенсійного віку;

- особам, звільненим за скороченням штатів та яким призначена пенсія за віком за 1,5 року до досягнення ними пенсійного віку, виплата призначеної пенсії в разі їхнього працевлаштування припиняється. Такі пенсії призначатимуться за наявності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, тобто за наявності 30 років у жінок і 35 років у чоловіків.

Щодо спеціальних пенсій

- зменшується розмір пенсії з 90 до 80 відсотків заробітної плати державних-службовців, науковців тощо;

- пенсії призначатимуться за наявності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, тобто не менш як 30 років у жінок та 35 років у чоловіків. Вимоги щодо стажу державної служби та стажу наукової роботи не змінилися;

- пенсійний вік для чоловіків, які працюють на державній службі, на наукових, науково-педагогічних посадах, починаючи з 2013 р. поступово підвищується до 62 років;

- виплата спеціальних пенсій (держслужбовцям, науковим, науково-педагогічним працівникам тощо) у період роботи на посадах, які дають право на їх призначення, виплачується в розмірі трудових пенсій, обчислених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до відповідних спеціальних законів. Зазначений порядок виплати пенсій не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до набрання чинності Закону 3668 (тобто до 1 жовтня 2011 року).

Залишаються незмінними норми щодо призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку працівникам закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, в тому числі педагогічним працівникам за наявності спеціального стажу не менше 25 років. При цьому передбачено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, працювали в закладах та установах державної або комунальної власності на посадах, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35, а для жінок – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не одержували будь-якої пенсії, під час призначення пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день їх призначення.


У чому полягатимуть зміни в пенсійному забезпеченні працюючих пенсіонерів?

Пенсійна реформа не передбачає обмежень у виплаті пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати (крім спеціальних пенсій). Пенсії, призначені раніше, будуть виплачуватись в тих самих розмірах. Для працюючих пенсіонерів зберігається право на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії.

Перерахунок здійснюватиметься:

- за наявності не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься заробітна плата, з якої обчислено пенсію;

- на бажання пенсіонера пенсія перераховуватиметься з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У другому випадку:

- заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати, який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії;

- застосовуватиметься нова збільшена норма щодо страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії за віком. Збільшення пенсії на 1% розміру пенсії але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком здійснюватиметься за кожний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам.

Відділ соціальних питань і охорони праці

Схожі публікації


Догори