Оплата праці освітян в поточному році

З 1 вересня 2005 року оплата праці освітян, як і ряду інших працівників бюджетної сфери, здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Зазначена система оплати праці введена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (із змінами і доповненнями).

Урядовою постановою передбачено три етапи запровадження ЄТС – І, ІІ та ІІІ. Особливість кожного із етапів визначається різними розмірами тарифних коефіцієнтів - більш низькими на першому етапі та суттєво більшими на другому та третьому етапах.
З І вересня 2005 року до цього часу діє перший етап ЄТС. Терміни запровадження ІІ та ІІІ етапів ЄТС всупереч неодноразовим вимогам галузевої Профспілки та Федерації профспілок України так і залишаються невизначеними.

Впродовж усього періоду здійснення оплати праці освітян на основі ЄТС застосовувався наступний принцип визначення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників. З кожною зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати на підставі відповідних постанов Кабінету Міністрів України Міністерство освіти і науки України видавало адекватні накази , в яких зазначалися розміри посадових окладів ( ставок заробітної плати) за всіма 25 розрядами Єдиної тарифної сітки та терміни їх запровадження . При цьому ні в постановах, ні в наказах не йшлося про те, що розмір посадового окладу(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Галузева ж Профспілка постійно наполягала на законодавчому закріпленні саме такої гарантії.

4 квітня 2007 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за № 602 „ Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки „ , відповідно до якої розмір посадового окладу ( тарифної ставки) працівника І тарифного розряду встановлюється , починаючи з 1 квітня 2007 року, на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Міністерством освіти і науки України підготовлено відповідний наказ № 296 від 11 квітня 2007 року „ Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557”, який погоджено з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України ( реєстраційний номер №360/13627 від 14 квітня 2007 року).
Запровадження зазначеної вище норми означає, що з кожною зміною законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати керівники навчальних закладів , установ освіти і наукових установ зобов”язані у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам відповідні посадові оклади ( тарифні ставки) згідно з установленими тарифними коефіцієнтами.

Державним бюджетом України на 2007 рік ( з урахуванням внесених до відповідного закону змін від 15 березня 2007 року ) затверджені наступні розміри мінімальної заробітної плати: 1 січня - 400 грн., з 1 квітня – 420 грн., з 1 липня – 440 гривень, з 1 жовтня – 460 гривень на місяць.
А це в свою чергу означає, що для всіх категорій працівників окремих галузей бюджетної сфери, в тому числі й освітян, з 1 квітня посадові оклади (ставки заробітної плати) збільшуються на 5 відсотків, з 1 липня – 4,8 відсотка, з 1 жовтня - 4,5 відсотка. То ж в поточному році освітяни можуть розраховувати орієнтовно на такі заробітки ( йдеться лише про посадові оклади , ставки заробітної плати). Тим вчителям, а також вихователям, педагогам-організаторам, практичним психологам тощо , яким за підсумками атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та відповідно встановлено 12 тарифний розряд, посадові оклади (ставки заробітної плати) становлять з 1 січня - 644 гривні, з 1 квітня – 676 гривень, з 1 липня – 708 гривень, з 1 грудня – 740 гривень.

У зазначених вище педагогічних працівників, яким присвоєно першу кваліфікаційну категорію та встановлено 11 тарифний розряд, розміри ставок заробітної плати ( посадових окладів) становлять з 1 січня - 600 гривень, з 1 квітня – 630 гривень, з 1 липня - 660 гривень, з 1 грудня – 690 гривень.
Відповідним чином зміняться посадові оклади (ставки заробітної плати) і всіх інших категорій освітян.

Зважаючи на те, що зазначені вище розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) є базовою величиною для визначення розміру надбавок за вислугу років, доплат за класне керівництво, перевірку зошитів, письмових робіт, завідування кабінетами тощо , абсолютне підвищення заробітку досить відчутне.

З метою попередження можливих запитань з зв”язку з затвердженням наказу Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2007 року № 180 хотілося б наголосити на наступному. Зазначений наказ було видано на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2006 року № 73, коли в Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” ще не було внесено відповідних змін .

Завідувач відділу ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Світлана Лесковець

Схожі публікації


Догори