Консультації по пенсійному забезпеченню

Чи зараховується час роботи на виборній посаді голови первинної профспілкової організації вищого навчального закладу до стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років викладачу вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації?

Відповідно до статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. N 1788 пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Підпунктом е) ст. 55 зазначеного Закону зокрема встановлено, що працівники освіти мають право на пенсію за вислугу років при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» (з урахуванням наступних змін) уточнено, що пенсії за вислугу років працівникам освіти призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше як 25 років.

Норми Закону України «Про пенсійне забезпечення» стосовно пенсій за вислугу років є чинними, незважаючи на те, що починаючи з 1 січня 2004 року пенсійне забезпечення громадян України здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. N 1058. Такий висновок витікає із Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 17.11.2005 р. N 3108, п.26 якого Прикінцеві положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( п. 15 ) доповнено нормою, що положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років та на пенсію за віком на пільгових умовах.

Зважаючи на норму ст. 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до Переліку закладів та установ освіти, а також посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, що затверджений постановою № 909, включені лише окремі посади педагогічних працівників вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, зокрема викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, директорів, їх заступників з навчально-виховної (навчальної, виховної, навчально-виробничої) роботи.

При обчисленні спеціального стажу викладачеві вищого навчального закладу для зарахування періоду роботи на виборній посаді голови профкому не можна також використати примітку 3 до вищезазначеної постанови, оскільки й попереднім переліком установ, організацій і посад, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років, що був затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.1959 р. №1397 «Про пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та сільського господарства», посада голови профкому технікуму не була передбачена.

В зазначеній примітці йдеться про те, що робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до січня 1992 року (тобто робота на посадах відповідно до Переліку), яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

За законодавством, що діяло за часів СРСР, учителям, лікарям та іншим працівникам освіти і охорони здоров’я в стаж роботи за спеціальністю, окрім роботи в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років, зараховувалася робота на виборних посадах, зокрема і в профспілкових органах, якщо не менше 2/3 стажу, необхідного для призначення пенсії, приходилося на роботу в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років.

Щоб зрозуміти про що йдеться, наведемо приклад. Якщо стаж роботи на посадах відповідно до Переліку становив 16 років і 8 місяців (2/3 від 25 років), то виборна профспілкова робота зараховувалася до стажу для призначення пенсії за вислугу років. Якщо ж стаж роботи на посадах відповідно до Переліку був менший ніж 16 років і 8 місяців – та така виборна діяльність до спеціального стажу не зараховувалася.

Стосовно роботи на виборних посадах ще слід зазначити, що окремими Законами України передбачені положення про зарахування періодів роботи на деяких виборних посадах до стажу роботи за спеціальністю. Зокрема це Закони України «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів». Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” для працівників підприємств, установ і організацій, обраних до профспілкових органів, такої гарантії не передбачено.

Таким чином, педагогічним працівникам, які мають спеціальний стаж роботи на посадах, передбачених у Переліку, затвердженому постановою Уряду № 909, пенсія за вислугу років в даний час призначається. Але час роботи на посаді голови профкому вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років не зараховується.

Чи зараховується до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років період роботи на посадах майстра виробничого навчання та інструктора з навчання учнів роботі на сільськогосподарських машинах у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті ?
Чи можна продовжувати працювати на посаді майстра виробничого навчання після призначення пенсії за вислугу років ?


Відповідно до статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Працівники освіти, незалежно від їх віку, мають право на пенсію за вислугу років за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років, але за переліком посад та установ, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Саме така норма виписана у статті 55 цього закону.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909. Згідно з постановою Уряду від 26 вересня 2002 р. N 1436 «Про внесення змін до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» до цього Переліку включено посаду майстра виробничого навчання міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Тому періоди роботи на посаді майстра виробничого навчання у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах зараховуються до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років.

До внесення змін в Порядок періоди роботи на посаді майстра виробничого навчання у цих навчальних закладах зараховувалися до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років відповідно до листа Міністерства соціального захисту населення України від 16.02.94 р. № 01-3/95-02-1.

Стосовно посади інструктора з навчання учнів роботі на сільськогосподарських машинах, то згідно з наказом Міністерства освіти СРСР від 30.05.79 р. № 103 «Про перейменування посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу в установах освіти» посада інструктора з навчання учнів роботі на тракторах, комбайнах та інших сільськогосподарських машинах була перейменована з 1 грудня 1979 року на посаду майстра виробничого навчання на сільськогосподарських машинах. Однак зміст роботи працівників внаслідок такого перейменування не змінився.

Зважаючи, що пенсія за вислугу років встановлюються працівникам, які виконували таку роботу, що призвела до втрати професійної працездатності або придатності до настання права на пенсію за віком, перейменування посади інструктора та майстра не повинно позбавляти права на пенсію за вислугу років.

Тому час роботи на посаді інструктора з навчання учнів роботі на тракторах, комбайнах та інших сільськогосподарських машинах до 1 грудня 1979 року має зараховуватися до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Згідно із статтею 7 Закону «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років призначаються лише при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Чи зараховується до наукового стажу для призначення наукової пенсії час роботи на посаді доцента на умовах сумісництва, а також робота завідуючого кафедрою з погодинною оплатою праці в тому випадку, коли така робота виконувалась проректором з адміністративно-господарської роботи в тому ж в університеті?

Відповідно до ст.1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” науковий працівник – це вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації;

Як зазначається у запиті, робота на посаді доцента виконувалась поряд з роботою на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи в одному і тому ж університеті, тобто - за основним місцем роботи.

До Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257, посаду проректора з адміністративно-господарської роботи не включено.

Відповідно до ст. 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи ( служби, навчання), а також архівними установами у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

До документів, що підтверджують трудовий стаж, належать довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Тож час виконання обов’язків доцента кафедри вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, до яких належить університет, може бути зарахованим до наукового стажу для призначення пенсії наукового працівника на підставі записів у трудовій книжці про виконання трудових обов’язків за цією посадою Адже відповідно до вимог п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за N 110, робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом.

Висококваліфікованим спеціалістам, у тому числі тим, які займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах, дозволяється завідування кафедрою без зайняття штатної посади з погодинною оплатою не більше ніж 100 годин в навчальному році.

Згідно з п. 5 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. N 43, така робота не вважається сумісництвом.

Відповідно до ст.. 57 Закону України «Про вищу освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів гарантовано зарахування до науково-педагогічного стажу роботи за сумісництвом у разі виконання навчальних обов'язків в обсязі не менше ніж 180 годин на рік.

Тому діяльність проректора з адміністративно-господарської роботи із завідування кафедрою вищого навчального закладу з погодинною оплатою праці в обсязі до 100 годин на рік не може зараховуватись до наукового стажу для призначення пенсії відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Якщо ж проректор з адміністративно-господарської роботи має науковий ступінь, то час роботи на цій посаді зараховуються до наукового стажу, якщо галузь науки, з якої присуджено науковий ступінь, відповідає цій діяльності», зокрема це може стосуватися технічних, економічних юридичних, архітектурних наук, наук державного управління тощо.

Повний Перелік галузей наук, з яких може бути присуджений науковий ступінь, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1328 «Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь».

Чи зараховується до наукового стажу для призначення наукової пенсії час роботи штатним лектором обкому партії?

Відповідно до ст. 23-3 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” до стажу наукової роботи зараховується час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота, передбачена абзацами другим, третім і четвертим цієї статті, а саме:
- на посадах наукових працівників, визначених статтею 22-1 цього Закону, тобто на посадах: керівника наукової установи, генерального конструктора; заступника керівника (віце-президента, заступників генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з наукової роботи; академіка-секретаря (його заступники); головного ученого секретаря, ученого секретаря (їх заступники); керівника (завідувача) та заступників керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); головного конструктора, головного інженера, головного технолога з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступників; провідного конструктора, провідного інженера, провідного технолога з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу; головного наукового співробітника; провідного наукового співробітника; старшого наукового співробітника; наукового співробітника; наукового співробітника-консультанта; молодшого наукового співробітника; докторанта;
- на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, визначених у частині другій статті 48 Закону України "Про вищу освіту", тобто на посадах: асистента; викладача; старшого викладача; директора бібліотеки; наукового працівника бібліотеки; доцента; професора; завідуючого кафедрою; декана; проректора; ректора;
- робота осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю.

У статті 118 “Гарантії для працівників, обраних на виборні посади” Кодексу законів про працю України йдеться саме про виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях.

Оскільки посада штатного лектора, не належала до виборних, час роботи на такій посаді до наукового стажу для призначення пенсії наукового працівника відповідно до ст. 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” не може бути зараховано.

Чи виплачується грошова допомога науково-педагогічному працівнику навчального закладу відповідно до ст..24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” при звільненні з роботи, якщо працівник отримав пенсію за віком у 1987 році і продовжував працювати на науково-педагогічній посаді до цього часу?

Попри те, що науково-педагогічний працівник вийшов на пенсію за віком у 1987 році, але продовжував працювати, із запровадженням в дію з 22 червня 1999 року нової редакції Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» йому, як і іншим науково-педагогічним працівникам, надано право на призначення пенсії відповідно до ст. 24 цього закону, тобто «наукової», незалежно від умов трудового договору.

Згідно з цією статтею пенсія науково-педагогічним працівникам призначається за умов:
1 - при досягненні пенсійного віку;
2 - чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;
жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років;
3 - звернення за її призначенням;
4 - звільнення з цієї посади (за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після досягнення пенсійного віку.

Тобто, якщо науково-педагогічний працівник звертався після 22 червня 1999 року до місцевого органу пенсійного фонду чи праці і соціального захисту з заявою про призначення пенсії як науковому працівникові, то при звільненні з цієї посади, яке було обов’язковою умовою для призначення «наукової» пенсії, навчальний заклад повинен був виплатити допомогу в розмірі 6 посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат.

Тим науково-педагогічним працівникам, які звільняються у зв’язку з закінченням строкового договору (контракту) після призначення наукової пенсії, така допомога вдруге не виплачується, бо її мали надати при попередньому звільненні.

Виплати такої грошової допомоги науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів не виплачувалась впродовж 2002, 2003, 2004 років, оскільки законами про Державний бюджет України на ці роки її виплату було зупинено. Хоча за рішенням суду вона може бути виплачена й за цей період.

Якщо ж після призначення у 1987 році пенсії за віком науково-педагогічний працівник продовжував працювати на одній із науково-педагогічних посад на умовах строкового договору і ще до цього часу не звертався за призначенням пенсії відповідно до ст. 24 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», то така допомога має бути виплачена при прийнятті особою рішення про звільнення з посади науково-педагогічного працівника у зв’язку з призначенням «наукової» пенсії.

В тому випадку, коли науково-педагогічному працівникові було призначено «наукову» пенсію, а грошова допомога не була виплачена при звільненні, то право на її отримання не втрачено.

Маючи на момент досягнення пенсійного віку стаж наукової роботи понад 25 років особа навчалася в докторантурі. Після її закінчення така особа звернулася до органів пенсійного забезпечення із заявою про призначення наукової пенсії, яку було їй призначено. Чи виплачується в такому випадку грошова допомога, передбачена статтею 24 закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» ?

Відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» пенсія науковим і науково-педагогічним працівникам призначається за умови звернення за її призначенням та звільнення з посади наукового чи науково-педагогічного працівника.

Цією статтею передбачено, що при виході на пенсію з посади наукового чи науково-педагогічного працівника видається грошова допомога у розмірі шести посадових окладів ( ставок заробітної плати) з урахуванням надбавок та доплат.

Тож законодавством ставиться умова, що грошова допомога виплачується при виході на пенсію, яка призначається за умови звільнення з посади наукового чи науково-педагогічного працівника.

В нашому випадку громадянин не скористався правом виходу на пенсію на момент досягнення пенсійного віку під час навчання в докторантурі, а звернувся за її призначенням тільки після закінчення докторантури. Тобто на час звернення за призначенням пенсії відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», був відсутній факт звільнення з посади наукового працівника, бо особа не перебувала у трудових відносинах.

За таких умов грошова допомога, передбачена статтею 24 зазначеного вище закону, не могла бути виплачена.

Однак її виплата є можливою у разі, коли докторант у період перебування в докторантурі перерве навчання у зв’язку із зверненням за призначенням такої пенсії, а після її призначення буде поновлений. В цьому випадку питання про виплату грошової допомоги має вирішувати навчальний заклад, установа, при якому відкрито докторантуру, де навчається докторант.

Слід зазначити, що статтею 22 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» докторант віднесений до посад наукових працівників.
Згідно із підпунктом 5) пункту 15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. N 309, докторанти мають право на переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.

Чи зараховується до стажу роботи час навчання в аспірантурі працівникові навчального закладу ?

Існують різні випадки, коли стаж роботи впливає на реалізацію різного роду соціально-економічних та трудових прав і інтересів працівників.

Зокрема залежно від педагогічного стажу виплачуються надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Від наукового стажу виплачуються надбавки науковим працівникам за науковий стаж роботи та призначаються пенсії відповідно до ст..24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

За наявності певного спеціального стажу роботи окремі педагогічні працівники мають право на призначення пенсії за вислугу років.

Пенсії за віком, по інвалідності у зв'язку з втратою годувальника призначаються залежно від страхового стажу.

Тому час навчання в аспірантурі зараховується для цих різних випадків за своїми правилами.

Так відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту» педагогічним та науково-педагогічним працівникам встановлюються надбавки за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи. Порядком встановлення надбавок, затвердженим цією постановою, не передбачено зарахування до педагогічного стажу часу навчання в аспірантурі. Тому на розмір надбавки за вислугу років, яка виплачується педагогічним і науково-педагогічним працівникам, час навчання в аспірантурі не впливає.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 494 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» науковим працівникам виплачуються надбавки за стаж наукової роботи. Пунктом 2 Порядку, затвердженого цією постановою, встановлено, що до стажу наукової роботи зараховується зокрема час роботи, зазначений у статті 22-3 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Згідно з цією статтею до стажу наукової роботи зараховується, як час роботи на посадах наукових, науково-педагогічних працівників, час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю, час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала наукова та науково-педагогічна робота, а також час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання випускникам аспірантури.

За таких умов час навчання в аспірантурі зараховується також науковим і науково-педагогічним працівникам до наукового стажу для призначення пенсії відповідно до ст.. 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

До спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» час навчання в аспірантурі не зараховується.

Порядок обчислення страхового стажу, який дає право на призначення пенсій за віком, по інвалідності у зв'язку з втратою годувальника, визначений ст..24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року 1058, який набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Зокрема страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Статтею 11 цього закону до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, особи які навчаються в аспірантурі, як і особи, які навчаються в навчальних закладах, не включені.

Однак згідно з п.4 цієї статті періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. До одного з основних актів такого законодавства належить Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року N 1788. Підпунктом «д» статті 56 цього закону передбачено, що до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Тому час навчання в аспірантурі до 1 січня 2004 року зараховується до страхового стажу для призначення пенсій за віком.
Питання та відповіді

Схожі публікації


Догори