КМУ прийнято постанову "Про заходи щодо забезпечення виконання Держбюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2009 р. N 1181

Київ

Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році

З метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України у 2010 році Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству економіки уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік з урахуванням результатів аналізу стану розвитку економіки за дев'ять місяців 2009 року.
2. На підставі уточнених Міністерством економіки прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України Міністерству фінансів під час доопрацювання до другого читання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд. гривень, видатки зведеного бюджету - на рівні 360,9 млрд. гривень.
3. Рекомендувати Національному банку забезпечити роботу банківських установ 30 - 31 грудня 2009 р. та 2 - 3 січня 2010 р. для своєчасного перерахування коштів на виплату пенсій.
4. Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, іншим органам виконавчої влади, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до державного бюджету, забезпечити щомісячні надходження до бюджету в обсягах, установлених Міністерством фінансів відповідно до показників розпису державного бюджету на відповідний період.
Місцевим державним адміністраціям забезпечити щомісячні надходження до відповідних бюджетів в обсягах, установлених розписами місцевих бюджетів на відповідний період.
5. З 1 січня 2010 р. та до набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік":
1) Державному казначейству зараховувати податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та інших законодавчих актів;
2) державним підприємствам та їх об'єднанням сплачувати у 2010 році до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу), крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" у розмірі не менш як 30 відсотків;
3) установити, що відрахування у 2010 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 184 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 568);
4) установити, що розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 52 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 8, ст. 250);
5) розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ установлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, який діяв у грудні 2009 року;
6) дозволити залучення до спеціального фонду державного бюджету коштів для реалізації проектів соціального і економічного розвитку України відповідно до укладених з міжнародними фінансовими установами угод;
7) виплати мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюються в розмірах, що діяли у грудні 2009 року.
Зазначені розміри збільшуються протягом 2010 року на суми індексації відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення";
8) рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" встановлюється в розмірах, що діяли у грудні 2009 року.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більш як 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;
9) прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюється в розмірах, що діяли у грудні 2009 року.
Розміри державних соціальних гарантій на 2010 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України;
10) кошти державного бюджету використовуються згідно з відповідними порядками використання бюджетних коштів у 2009 році;
11) провадити за рахунок резервного фонду державного та місцевих бюджетів капітальні видатки на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734) та відповідно до частини першої статті 46 Бюджетного кодексу України капітальні видатки, пов'язані з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, видатки, пов'язані з капіталізацією банків, та видатки, що здійснюються із Стабілізаційного фонду;
12) установити, що у 2010 році до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, крім передбачених статтею 90 Бюджетного кодексу України, відносяться видатки на:
утримання державних професійно-технічних навчальних закладів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Севастополя (крім тих, які визначені у переліку підпорядкованих МОН державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для потреб економіки, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 42 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 5, ст. 137);
пільгове медичне обслуговування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсації сім'ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплату щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
компенсаційні виплати інвалідам для придбання бензину, ремонту, технічного обслуговування автотранспортних засобів та транспортного обслуговування, а також встановлення телефонів інвалідам I і II групи, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;
13) Державному комітету з державного матеріального резерву забезпечити накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву за рахунок відповідних надходжень спеціального фонду державного бюджету;
14) дозволити Міністерству оборони для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил укладати із суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2007 - 2009 роках додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень Міністерства оборони;
15) головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити погодження з Міністерством фінансів пропозицій щодо внесення змін до зведених кошторисів розпорядників бюджетних коштів у частині збільшення показників за власними надходженнями.
6. Надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2010 році здійснюється відповідно до Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 608 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1519), та Порядку проведення у 2009 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 609 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1520).
7. Рекомендувати Національній комісії з питань регулювання електроенергетики забезпечити надходження:
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію у I кварталі 2010 р. у сумі 395232,8 тис. гривень, у тому числі 131644,2 тис. гривень - у січні, 131644,3 тис. гривень - у лютому, 131944,3 тис. гривень - у березні;
збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, у I кварталі 2010 р. у сумі 11761,6 тис. гривень, у тому числі 1325 тис. гривень - у січні, 5205,8 тис. гривень - у лютому, 5230,8 тис. гривень - у березні.
8. Суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, обчислюють податкові зобов'язання з рентної плати за нафту, рентної плати за природний газ та рентної плати за газовий конденсат, що видобуваються в Україні, відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 3 червня 2008 р. N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
Державній податковій адміністрації забезпечувати контроль за справлянням рентної плати до бюджету.
9. Міністерству праці та соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити розроблення та подання до 15 грудня 2009 р. проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2010 рік разом з пропозиціями щодо внесення до законодавства змін, необхідних для забезпечення збалансованості бюджету зазначеного фонду.
10. Розпорядникам коштів державного бюджету:
1) планувати у 2010 році видатки, пов'язані із стимулюванням працівників (військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу) бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників;
2) обмежити видатки на утримання активів, не пов'язаних з основними функціями бюджетних установ;
3) забезпечити зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок коштів державного бюджету;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань за загальним фондом державного бюджету відповідно до бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (у тому числі за незахищеними видатками бюджету - у разі відсутності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), стипендій і за спожиті комунальні послуги та енергоносії), а за спеціальним фондом - у межах відповідних фактичних надходжень;
5) у разі наявності коштів спеціального фонду державного бюджету за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, спрямовувати насамперед кошти спеціального фонду на здійснення таких видатків;
6) забезпечити спрямування власних надходжень бюджетних установ на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій і які не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету;
7) під час укладання договорів (контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов'язково передбачати застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань, визначених договорами (контрактами);
8) мінімізувати витрати на службові відрядження за кордон шляхом визначення оптимальної кількості та доцільності поїздок за кордон, складу делегацій і строку перебування за кордоном, виконання роботи із здешевлення витрат на проїзд, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з такими відрядженнями;
9) здійснювати у 2010 році стажування аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників у провідних університетах та наукових організаціях за кордоном за рахунок коштів спеціального фонду закладів, які дали направлення на стажування.
11. Місцевим державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим сприяти організації роботи із складення місцевих бюджетів, у тому числі бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.
12. Місцевим державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків з місцевих бюджетів усіх рівнів до затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2010 рік:
1) забезпечити в установленому порядку формування тимчасових розписів місцевих бюджетів усіх рівнів та мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів на 2010 рік;
2) здійснювати у 2010 році виділення коштів головним розпорядникам коштів за незахищеними видатками та наданням кредитів загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням можливостей бюджетів пропорційно невикористаним сумам асигнувань згідно з помісячним розписом, а також зареєстрованих фінансових зобов'язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;
3) забезпечити визначення у кошторисах бюджетних установ на 2010 рік у повному обсязі асигнувань на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, виплату стипендій і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;
4) планувати у 2010 році видатки, пов'язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії усіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників.
13. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вжити заходів для забезпечення виконання положень, передбачених пунктами 11 і 12 цієї постанови.
14. Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.
15. Державному казначейству та розпорядникам коштів державного і місцевих бюджетів:
1) забезпечити проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду державного і місцевих бюджетів;
2) здійснювати витрати загального фонду державного та місцевих бюджетів за незахищеними видатками та наданням кредитів у такій черговості:
видатки за рахунок резервного фонду бюджету;
трансферти підприємствам, установам та організаціям на виплату заробітної плати;
капітальні трансферти бюджетам іншого рівня;
поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ;
інші видатки та надання кредитів.
16. Державному казначейству:
1) здійснювати відкриття асигнувань у першочерговому порядку та у повному обсязі за захищеними видатками загального фонду державного і місцевих бюджетів, а також за видатками загального фонду державного бюджету, пов'язаними з відшкодуванням витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби під час їх довготермінового відрядження;
2) здійснювати відкриття асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у 2010 році за незахищеними видатками та наданням кредитів загального фонду державного бюджету з урахуванням можливостей державного бюджету пропорційно невикористаним сумам помісячного розпису таких асигнувань, а також зареєстрованих зобов'язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;
3) здійснювати платежі розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів виключно у разі відсутності простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників;
4) залучити у 2010 році для фінансування витрат загального фонду державного бюджету залишок коштів за загальним фондом державного бюджету на 1 січня 2010 р.; залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, які зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету і не мають цільового призначення у поточному бюджетному періоді та не передбачені для покриття витрат у наступному бюджетному періоді або передбачені у місцевих бюджетах; залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, щодо яких не прийнято рішення про їх використання головними розпорядниками у зв'язку із зміною законодавства; а також у разі потреби - кошти єдиного казначейського рахунка на поворотній основі;
5) забезпечити перерахування сум дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним бюджетам, бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та м. Севастополю шляхом застосування передбачених у додатку 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" нормативів щоденних відрахувань від відповідних доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України.
У разі коли суми, перераховані органам Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, передбачених у додатку 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Державне казначейство перераховує на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом;
6) забезпечити перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету м. Києва - згідно з нормативом щоденних відрахувань 64,7 за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, міського бюджету;
7) надавати в обов'язковому порядку позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в установленому законодавством порядку, затвердженому для здійснення таких операцій у 2009 році;
8) здійснювати закупівлю іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку для Міністерства закордонних справ на сплату внесків до міжнародних організацій та для забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України з віднесенням витрат із закупівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.
17. Міністерству фінансів затвердити не пізніше 1 січня 2010 р. тимчасовий розпис Державного бюджету України на I квартал 2010 р. з урахуванням таких особливостей:
доходи плануються з урахуванням положень пункту 5 цієї постанови;
щомісячні обсяги видатків за бюджетними програмами загального фонду державного бюджету плануються виходячи з ресурсної забезпеченості, сезонності та пріоритетності їх здійснення відповідно до вимог бюджетного законодавства;
бюджетні асигнування за бюджетними програмами плануються з урахуванням змін (уточнення) бюджетної класифікації, які передбачені у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік";
плануються видатки:
- з утримання бюджетних установ із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами, які передбачені у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", за якими видатки у 2009 році здійснювалися за рахунок коштів Стабілізаційного фонду та резервного фонду;
- головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачені у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", які у 2009 році були відповідальними виконавцями бюджетних програм у складі відповідних головних розпорядників;
- відповідальних виконавців, які передбачені у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", які у 2009 році були розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у відповідних головних розпорядників;
- за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачені проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", призначення за якими у 2009 році були встановлені іншому головному розпоряднику, проте передавались в установленому порядку за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету головному розпоряднику, визначеному зазначеним законопроектом;
- за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачені проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", призначення за якими у 2009 році були встановлені за загальним або спеціальним фондом державного бюджету;
- за спеціальним фондом державного бюджету на підставі детальних розрахунків і обґрунтувань з урахуванням необхідності їх здійснення у I кварталі 2010 р. та обмежень, установлених бюджетним законодавством.
18. Надати право Міністерству фінансів вносити зміни до розпису асигнувань державного бюджету з метою перерозподілу помісячних обсягів асигнувань за бюджетними програмами у разі відсутності затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм, відповідних порядків використання бюджетних коштів, інших нормативних документів, що регламентують здійснення окремих витрат; необхідності дотримання балансу бюджету; наявності залишку невикористаних відкритих асигнувань.
19. Міністерству фінансів забезпечити у січні - лютому 2010 р. фінансування заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України у сумі 969,6 млн. гривень.
20. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити жорсткий контроль за відповідністю кошторисів розпорядників коштів відповідним розписам бюджетів.
21. Фонду державного майна організувати роботу із забезпечення у повному обсязі надходжень від приватизації державного майна у 2010 році у сумі, передбаченій проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".
22. Надати право Державному казначейству надавати Пенсійному фонду України позички на строк до 12 календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України.
23. У пункті 2 постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 р. N 494 "Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1295) та від 8 липня 2009 р. N 688 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1733) слова і цифри "з 1 січня 2010 року" замінити словами і цифрами "з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".
24. Мінфіну надавати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
25. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 34
0
20 листопада 2009
5 881
---

Схожі публікації


Догори