ЦК профспілки спрямовано до ВРУ зауваження до законопроекту стосовно намірів введення 10-річного терміну навчання дітей в школі

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Лист
від 16.02.2010 № 02-5/51

Голові Верховної Ради України
В.М.Литвину

Шановний Володимире Михайловичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, ознайомившись з проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження повної загальної середньої освіти", внесеним народним депутатом України А.Гриценком, вважає за необхідне зауважити, що педагогічна громадськість, профспілковий актив занепокоєні з приводу постійних намірів здійснення реформування освітньої галузі без достатньої підготовки та без прогнозування при цьому ймовірних його наслідків.
Запровадженню будь-яких нововведень щодо функціонування освіти повинна передувати ретельна підготовча робота, здійснювана науковцями-спеціалістами за участю провідних педагогів–практиків, яка передбачає проведення відповідних наукових досліджень на основі об'єктивного врахування вітчизняного та зарубіжного досвіду організації освітньої системи та світових тенденцій її розвитку. При цьому має бути вивчена та взята до уваги суспільна думка, включаючи широку громадськість, батьків тощо. Необхідно також враховувати, що період шкільної освіти є одним із визначальних та тривалих етапів в житті кожної особистості, оскільки значною мірою вирішує подальший її індивідуальний успіх та впливає на розвиток країни в цілому.
Сьогодні, коли ще неможливо оцінити ефективність нещодавно запровадженого 12-річного терміну навчання в школі, викликає несприйняття поспішність намірів щодо нового експерименту з введенням 10-річного терміну навчання.
Особливу тривогу з боку галузевої профспілки, метою діяльності якої є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, викликають ймовірні негативні наслідки реформи, пов'язані із скороченням працівників галузі, поширенням безробіття, в тому числі серед молоді, що закінчила школу та педагогічні навчальні заклади, зменшенням навантаження та зниженням при цьому заробітної плати.
З урахуванням викладеного вважаємо передчасним внесення змін до законодавства з метою запровадження десятирічного терміну навчання для здобуття загальної середньої освіти.

З повагою
Голова профспілки Л.С.Сачков
0
16 лютого 2010
2 961
---

Схожі публікації


Догори