ЦК профспілки спрямовано листа до профільного комітету ВРУ


Голові комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
В.І.Полохалу
Лист
від 27.04.2010 № 02-5/190
Шановний Володимире Івановичу!

На Ваш лист від 13 квітня 2010 року за № 04-22/14-943 щодо підготовки відповідних матеріалів до запланованих парламентських слухань з питання запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні вважаємо за доцільне зауважити наступне.
Перехід на 12-річний термін навчання розпочався у 2000-2001 навчальному році відповідно до норм ст.12 Закону України "Про загальну середню освіту". Першокласники цього року навчаються за 12-и річною програмою навчання, в той час як учні інших класів освоюють 11-и річну навчальну програму. У зв'язку із зазначеним перший випуск із 12-и річної школи відбудеться у 2013 році, а в 2012 році країна взагалі не матиме випускників шкіл.
Процес переходу на новий термін навчання в школі супроводжувався значною підготовчою роботою освітян та науковців, оновленням великої кількості нормативних документів.
Впровадження 12-и річного терміну навчання в загальноосвітніх навчальних закладах зумовлено входженням України у світовий освітній простір і відповідає загальноприйнятим термінам навчання. Так, тривалість навчання в загальноосвітній школі Фінляндії становить 14 років, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Румунії - 13 років, інших держав Євросоюзу та США – 12 років. 11- річний термін навчання збережено в Росії та Білорусі. До того ж, це повністю узгоджується із рекомендаціями ЮНЕСКО щодо мінімального 12-и річного терміну навчання для здобуття середньої освіти.
В ході 12-и річного навчання підвищується рівень освіченості молодого покоління, зменшується розрив між дошкіллям і початковою школою, загальноосвітньою і вищою школою, який мав місце при раніше існуючій 10-и річній системі освіти.
Створюються рівні можливості для дітей міста і села у своєчасному одержанні якісної шкільної освіти. До впровадження 12-и річного терміну навчання вихованням в підготовчих групах дошкільних закладів було охоплено лише половина міських дітей та менше 20% дітей сільської місцевості.
Важливим мотиваційним фактором переходу на 12-и річне навчання є збереження здоров'я дітей за рахунок переходу на п'ятиденний навчальний тиждень.
Залучення до навчання в школі дітей 6-річного віку в умовах 12-и річного терміну навчання сприяє максимальному використанню психологічних можливостей дитини для її повноцінного розвитку. Згідно із дослідженнями вітчизняних та зарубіжних фахівців шестирічний рік є найбільш сприятливими для початку системного навчання. Саме з шести років розпочинається навчання дітей в школах США, Канади, більшості країн ЄС.
12-и річний термін навчання створив передумови для запровадження профільного навчання, що суттєво підвищує рівень знань учнів та сприяє якісній підготовці до вступу у вищі навчальні заклади.
12-річна школа забезпечує доцільну та ефективну зайнятість молоді віком 17-18 років, яка в умовах конкуренції на ринку праці не завжди зможе знайти собі роботу. До того ж вона позитивно впливає на забезпечення роботою педагогічних працівників.
Разом з тим практика засвідчує про необхідність більш активного вирішення ряду питань, пов'язаних із 12-и річним терміном навчання в школі. Це стосується створення умов для організації профільного навчання, оновлення матеріально-технічної бази освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх законодавчо визначеними соціально-економічними гарантіями відповідно до ст.57 Закону України "Про освіту" тощо.


З повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори