На звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Президента України від 25 березня МОН повідомляє

Міністерство освіти і науки України

лист від 13.05.10 № 1/12-1968

Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України
01012, м. Київ, майд. Незалежності, 2

Щодо розгляду звернення

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.04.2010 № 19982/1/1-10 у Міністерстві освіти і науки України розглянуто Ваше звернення до Президента України щодо забезпечення у повному обсязі встановлених Конституцією та законами України трудових і соціально-економічних прав працівників та повідомляємо наступне.

Щодо оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» передбачалося поетапне збільшення посадових окладів для науково-педагогічних та наукових працівників до подвійного розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості; педагогічних – до розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості, як це передбачено статтею 57 Закону України «Про освіту».
Проте слід зазначити, що на даний час Урядом вживаються заходи щодо послаблення впливу світової фінансової кризи на економіку України, які передбачають жорстку економію бюджетних коштів. Подальше підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, а також надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту освітян провадитиметься, виходячи з фінансових можливостей держави.
27 травня 2010 року Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік». Відповідно до цього закону з 1 січня та з 1 квітня 2010 року змінені розміри мінімальної заробітної плати.
Що стосується розміру оплати праці у 2010 році, то на даний момент розмір першого тарифного розряду (від якого вираховуються посадові оклади працівників усіх тарифних розрядів) залишається на рівні 545 грн.
Оскільки, відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, то розмір тарифної ставки працівника I тарифного розряду за ЄТС буде визначатися відповідною постановою Кабінету Міністрів України виходячи з видатків, передбачених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
Міністерством праці та соціальної політики розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939», згідно з яким планується підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду відповідно до прогнозованого індексу споживчих цін на 2010 рік.
Одночасно зазначаємо, що з метою визначення основних завдань та напрямів удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери на найближчий період, в тому числі працівників галузі освіти, Мінпраці розроблено і направлено на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери». Міністерством освіти і науки погоджений зазначений проект постанови.
Ця Концепція спрямована на підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери в обґрунтованих пропорціях із середньою заробітною платою в економіці та промисловості, визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці, забезпечення тарифікації працівників на основі вимог тарифно-кваліфікаційних довідників професій (посад) працівників бюджетної сфери за єдиною методикою, удосконалення державних гарантій в оплаті праці окремих категорій працівників різних галузей бюджетної сфери та упорядкування додаткових видів виплат.

Щодо встановлення надбавки за престижність праці усім педагогічним працівникам
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1130 з метою підвищення престижності педагогічної роботи з 1 січня 2010 року запроваджена надбавка в розмірі 20 відсотків до посадового окладу вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників.
Така надбавка встановлюється не усім педагогічним працівникам, а лише зазначеним у постанові від 05.10.2009 № 1130. Тобто, не всі педагогічні працівники, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 і яким виплачується надбавка за вислугу років, мають право на виплату такої надбавки.
Приймаючи до уваги чисельні зверненням, які надходили до Міністерства освіти і науки України від працівників та профспілкових комітетів закладів та установ освіти, міністерством вживалися заходи щодо поширення положень постанови на усіх педагогічних працівників. Однак, ці пропозиції не погоджують у Міністерстві фінансів України, оскільки встановлення вищезазначеної надбавки усім педагогічним працівникам бюджетної сфери потребуватиме значних коштів з державного бюджету.

Щодо підвищення посадових окладів за вчені звання і наукові ступені
Наказом Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, який розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” працівникам за вчені звання і наукові ступені встановлюються доплати.
Так, відповідно до абзаців в) і г) підпункту 3 пункту 4 зазначеного наказу працівникам встановлені доплати за вчені звання: професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); за науковий ступінь доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням, науковим ступенем.

Щодо надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди
Відповідно до статті 57 Закону України “Про освіту” держава забезпечує надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.
Порядок надання працівникам такої винагороди затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898. Так, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків надається педагогічним працівникам навчальних закладів за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень і трудової дисципліни. Надання винагороди здійснюється відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. У положенні можуть бути визначені додаткові критерії оцінки діяльності педагогічного працівника та конкретний розмір винагороди.

Щодо забезпечення бюджетного асигнування на освіту
Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому десяти відсотків національного доходу. В даний час в Україні вартість національного доходу не визначається, а обраховується обсяг валового внутрішнього продукту. Діючим законодавством не встановлено відсоток забезпечення видатків на освіту від валового внутрішнього продукту.
Міністерство освіти і науки щороку при формуванні показників проекту Державного бюджету на відповідний рік подає свої пропозиції щодо забезпечення бюджетного фінансування на освіту в розмірі 10% внутрішнього валового продукту. Однак, при затвердженні Закону України «Про Державний бюджет» пропозиції міністерства не враховуються у повному обсязі.

Щодо гарантій держави у забезпеченні безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників у сільській місцевості і селищах міського типу
Законами України про Державний бюджет на 2005-2008 роки дія абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту” щодо гарантій держави у забезпеченні безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників у сільській місцевості і селищах міського типу була обмежена розміром доходу педагогічних працівників (тобто пільги надавалися, якщо вони мали право на податкову соціальну пільгу). Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 введення податкової соціальної пільги було визнано неконституційним.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” встановлено єдиний порядок надання пільг працівникам бюджетних установ. Відповідно до пункту 14 зазначеної постанови пільги, компенсації та гарантії працівникам бюджетних установ надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 гривень.
Міністерство освіти і науки неодноразово зверталося до Міністерства фінансів і Міністерства праці та соціальної політики з проханням внести зміни до згаданої постанови № 530, а саме: вилучити пункт 14 як такий, що безпідставно обмежує права, зокрема, освітян на гарантоване державою право на пільги з оплати комунальних послуг.
На 2009 рік Законом України «Про Державний бюджет на 2009 рік» (на відміну від згаданих обмежень у попередні роки), не було передбачено жодних обмежень грошовим доходом при наданні пільг з оплати комунальних послуг педагогічним працівникам у сільській місцевості і селищах міського типу. Відповідно гарантоване державою безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм для педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, повинно реалізуватись у повному обсязі, оскільки постанова, як підзаконний акт, не може звужувати положень законів України.

Щодо пенсійного забезпечення педагогічних працівників
В даний час відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія призначається виходячи із страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески.
Розрахунок пенсії у відсотках до середньої заробітної плати не відповідає страховим принципам солідарної системи і, як наслідок, призведе до її розбалансованості та дестабілізації.
Враховуючи те, що на сьогодні пенсійне забезпечення педагогів є вкрай недостатнім, яке принижує гідність педагогічного працівника і не дає змоги на достойне існування, Міністерство протягом останніх років наполегливо намагається вирішити це питання.
Так, Міністерством освіти і науки вже неодноразово погоджувався законопроект (реєстраційний № 2476 від 14.05.2008) щодо пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 % заробітної плати та його поетапного запровадження.

Щодо збільшення видатків на стипендії студентам відповідно до зростання прожиткового мінімуму
Відповідно до статті 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлені у розмірах, що діяли у грудні 2009 року. Керівники навчальних закладів мають проводити індексацію стипендій учнів і студентів відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»,
Міністерство освіти і науки України неодноразово зверталось до Кабінету Міністрів України з пропозицією повернутись до Порядку визначення розмірів стипендій, що діяв до 1 січня 2008 року, за яким розмір мінімальної стипендії встановлювався у відсотках від прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць і змінювався разом зі зміною прожиткового мінімуму протягом року.Заступник Міністра П.М. Куліков
Тарасенко О.О.
4862436

Схожі публікації


Догори