Особливості переведення студентів кримських ВНЗ

Особливості переведення студентів кримських ВНЗЯк повідомлялося раніше Міністерство освіти і науки України дозволило здійснювати переведення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на навчання до вищих навчальних закладів, розташованих в інших регіонах України, за спрощеною процедурою (лист від 20.03.2014 № 1/9-161).

Переведення студентів кримських ВНЗ дозволено здійснювати без погодження з Міністерством та під час навчального процесу, а у виняткових випадках – без згоди керівника кримського вишу.

Для переведення студентів з Криму потрібно мати особову справу з ВНЗ Криму, а якщо її неможливо отримати, то принаймні паспорт, залікову книжку або студентський квиток.

У випадку відсутності повного комплекту документів, зокрема, особової справи, Міністерством дозволено університетам скористатися Єдиною державною електронною базою з питань освіти та перевірити, чи дійсно студент навчається у кримському університеті.

Як роз’яснює Міністерство, наявність такої інформації про студента в ЄДЕБО є підставою до початку навчання з подальшим оформленням документів.

Для оформлення переведення студент кримського ВНЗ подає письмову заяву до ВНЗ, до якого він бажає перевестися, разом із заліковою книжкою.

Після ліквідації студентом академічної різниці видається наказ про його допуск до відвідування занять. До вищого навчального закладу, у якому студент навчався раніше, направляється запит про направлення поштою його особової справи.

Студенти, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету після переведення, продовжують навчатися на таких же умовах. У разі відсутності вільних бюджетних місць на напрямах (спеціальностях), на які здійснюється переведення студентів, Міністерством рекомендовано використовувати вакантні бюджетні місця з інших напрямів (спеціальностей) відповідних курсів навчання.

За відсутності таких місць, з метою вирішення питання фінансування додаткового обсягу державного замовлення, Міністерство освіти і науки рекомендувало керівникам вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, невідкладно звернутися до МОН з відповідним запитом.
На такий випадок МОН досягнуто принципової домовленості з Міністерством економіки щодо перерахування місць державного замовлення на студентів, які перевелися з кримських ВНЗ, на відповідні вищі навчальні заклади України.

Переведення осіб, які навчаються в державному або акредитованому недержавному вищому навчальному закладі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за рахунок коштів фізичних осіб і виявили бажання навчатися в акредитованому недержавному вищому навчальному закладі або державному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України, буде здійснюватися на договірній основі із збереженням умов оплати, що були передбачені попередньою угодою особи з відповідним вищим навчальним закладом Автономної Республіки Крим або м. Севастополя.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори