Засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

'Засідання    20 липня ц.р. відбулося засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Прийнято рішення про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік та плану заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві. Погоджено пропозиції щодо змін розміру страхових тарифів на цей вид страхування у складі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.
    Гостре обговорення відбулось при прийнятті рішення щодо пропозиції Виконавчої дирекції Фонду стосовно розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині його перерозподілу за класами ризику виробництва.
    У зв’язку із введенням в дію з 1 січня 2012 року нового Класифікатора видів економічної діяльності (відповідно до наказу Держспоживстандарту "Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010 р. № 457), запропоновано новий принцип обрахування розмірів страхових тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Він ґрунтується на, так званому, «економічно обґрунтованому підході», тобто тариф розраховується виходячи з розмірів споживання галуззю коштів Фонду. Тобто, чим більше представники тієї чи іншої галузі потребують коштів Фонду на виплати по страховим випадкам – тим більше мають сплачувати підприємства цієї галузі страхових внесків. На сьогодні діє принцип формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі. Галузі, яким запропоновано збільшити тариф більше ніж вдвічі, наповнюють Державний бюджет та надають можливість підприємствам інших галузей повноцінно розвиватися, забезпечуючи їх відносно дешевими енергоносіями та іншими ресурсами. Запропонованим варіантом, коли певна галузь буде переведена на так званий «госпрозрахунок», нівелюється необхідність Фонду у тому виді, який існує зараз. Підприємства кожної окремої галузі зможуть страхуватися в комерційній страховій компанії самостійно та навіть розраховувати на більш низький розмір страхового тарифу. Але зміст саме державного соціального страхування, яке з 2001 року впроваджується в нашій країні, полягає саме у підтримці важливих для держави галузей економіки (якими є сільське господарство, важке машинобудування, суднобудівництво, металообробка, вугільна промисловість тощо) на принципах солідарності. Треба зазначити, що при цьому Фонд не відчуває на сьогодні фінансової скрути, а навпаки – має вільні кошти для вкладення їх на депозитний рахунок.
    Профспілкова сторона правління Фонду, наголошуючи, що різке та необґрунтоване підняття тарифів для реального сектору економіки може призвести до соціального вибуху, виступила з пропозицією про перенесення розгляду зазначеного питання на чергове засідання Фонду з метою його доопрацювання. Представники профспілок також пропонували замість підвищення тарифів застосувати механізм надбавок та знижок до тарифів для заохочення роботодавців до профілактичних заходів та запобігання нещасних випадків на виробництві. На жаль, дві інші сторони соціального діалогу в правлінні Фонду (державна та роботодавців) не підтримали ініціативу профспілок.
    Піднімали профспілки питання і щодо справедливого розміру єдиного соціального внеску (в частині тарифу на страхування від нещасних випадків на виробництві) для громадських організацій, яким встановлено страховий тариф на загальних підставах, а для бюджетної сфери залишено пільгові тарифи. Страхові ризики у них однакові, а подекуди у громадських організацій вони навіть нижчі. Не зважаючи на те, що роботодавці теж об’єднуються в громадські організації, їх представники не підтримали ініціативи профспілок та разом з державною стороною проголосували проти.
    Щодо рішення про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік, то воно врахувало прибуток, який має одержати Фонд до кінця року від розміщення тимчасово вільних коштів (у т.ч. резерву коштів) на депозитних рахунках та збільшення за рахунок цього видатків на судові витрати та виконавчі збори.

За інформацією офіційного сайту Федерації профспілок України

Схожі публікації


Догори