Справедлива оплата праці вчителів: запорука майбутнього успіху освіти

Разом із трансформуванням освіти, змінюються роль і значення освітян та інших працівників галузі освіти. Поряд зі своїми традиційними обов'язками, вони постійно освоюють нові знання, працюють на межі своїх можливостей, як ніколи раніше. Але чи справедливо вони отримують компенсацію за це збільшення навантаження? 

Забезпечення конкурентоспроможної заробітної плати для цих ключових ролей – це більше, ніж питання справедливості, воно має вирішальне значення для майбутнього освіти. 

Вчителі в усіх секторах освіти стикаються з викликами. Настав час забезпечити гідну заробітну плату для всіх вчителів. Такої мети необхідно досягти через колективні переговори, колективні угоди та вплив на національне законодавство, також беручи до уваги вартість життя після COVID-19 та зростання інфляції, особливо в Європі. 

За даними Євростату, інфляція в Європі досягла піку в 2023 році і продовжує зростати, що впливає на доходи вчителів, які, маючи таку ж зарплату, як і раніше, мають меншу купівельну спроможність.   

У нещодавньому звіті ОЕСР «Погляд на освіту 2023» аналізується  важлива інформація про глобальну освіту, досліджуючи такі критичні сфери, як успішність, набір учнів, фінанси та організація освітніх систем у різних країнах. 

У звіті наголошується на нагальній потребі забезпечення справедливої оплати праці для всіх вчителів та інших працівників освіти, а також підкреслюється, що їхня заробітна плата не повинна бути нижчою за еквівалент інших фахівців з вищою освітою. 

У середньому, вчителі на рівні молодшої середньої освіти заробляють приблизно на 10% менше, ніж інші особи з вищою освітою. Особи з вищою освітою зазвичай отримують від 81% до 95% заробітної плати своїх колег в інших професіях. У Греції та Хорватії розрив у заробітній платі між викладачами та іншими працівниками з аналогічною кваліфікацією перевищує 30%. 

Ситуація у вищій освіті та науці загострює питання нестабільності через короткострокові контракти. Багато викладачів у цьому секторі відчувають брак гарантованого доходу, покладаючись виключно на проектне фінансування та переходячи з одного контракту на інший, що посилює їхню фінансову нестабільність. 

Хоча початкова заробітна плата вчителів має бути підвищена, не менш важливо забезпечити структуровані шляхи просування по службі та шкалу заробітної плати, щоб підтримати утримання вчителів, підвищити мотивацію та забезпечити впевненість у їхньому майбутньому. Надання адекватних пенсійних виплат також є невід'ємною частиною залучення та утримання вчителів у педагогічній професії. 

Усі вчителі мають бути підготовлені на найвищому рівні, незалежно від того, в якому секторі освіти вони викладають, а їхня заробітна плата повинна визнавати і відображати отриману кваліфікацію, щоб підвищити привабливість професії вчителя. Принцип рівної оплати за рівну працю та працю рівної цінності повинен дотримуватися в усіх секторах. 

У багатьох системах освіти заробітна плата вчителів зростає відповідно до рівня освіти, яку вони викладають. Тому, освіта педагогів дошкільної освіти також повинна мати рівний статус і цінність порівняно з освітянами в інших секторах освіти, а також на необхідності покращення становища викладачів у секторі професійної освіти і навчання, які часто стикаються з несправедливим ставленням до себе з точки зору контрактів і заробітної платні.  

Нещодавній приклад, коли колективні переговори мали позитивний вплив на заробітну плату вчителів, походить зі Швейцарії, де профспілки працівників освіти домоглися підвищення заробітної плати педагогів дошкільної освіти. Там через децентралізовану структуру, де дошкільна освіта функціонує окремо від початкової школи, виникла відповідна нерівність в оплаті праці педагогів, незважаючи на схожу кваліфікацію та обов'язки. Швейцарські освітянські профспілки вжили заходів, підкресливши, що ця проблема є питанням гендерної рівності, оскільки більшість педагогів дошкільної освіти є жінками. 

Як наслідок, станом на січень 2023 року всі педагоги дошкільної освіти у Швейцарії отримують таку ж заробітну плату, як і вчителі початкової освіти, що знаменує собою значну зміну в прагненні до справедливої оплати праці в освітньому секторі. 

Однак, коли йдеться про кар’єрне зростання, між країнами все ще існують значні відмінності. Фактично, заробітна плата вчителів зростає різними темпами протягом їхньої кар'єри в різних країнах, причому існують значні відмінності в конкурентоспроможності заробітної плати і часу, необхідного для досягнення верхньої межі шкали оплати праці. Наприклад, у Франції вчителям потрібно 35 років, щоб досягти вершини шкали, що різко контрастує з 7-річним терміном у Новій Зеландії (ОЕСР, 2023). 

Справедлива заробітна плата та сприятливі умови праці для вчителів – це ключ до забезпечення якісної та інклюзивної освіти для всіх, а також до подолання зростаючого дефіциту вчителів шляхом підвищення привабливості професії вчителя. 

 Переклад: Міжнародний відділ ЦК Профспілки 

За матеріалами – Європейського комітету профспілок освіти 

Схожі публікації


Догори