Регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні

9 жовтня Федерацією профспілок України був проведений круглий стіл з питань регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні в Україні за участі представників ФПУ, галузевих профспілок, Уряду, роботодавців.

Учасникам круглого столу було презентовано дослідження колективу провідних науковців кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод». В результаті роботи з проведення аналізу змісту та структури більш ніж ЗО діючих галузевих угод, колективом науковців надано рекомендації щодо їх вдосконалення, покращення порядку контролю та посилення відповідальності сторін за їх виконання.

Авторами дослідження було відмічено, що досвід деяких галузевих профспілок, зокрема в сфері освіти і науки, щодо включення положень про статус угоди як галузевого нормативного акту слід поширювати на інші галузі.

Під час дискусії зокрема зазначалося, що різні галузеві угоди мають певні відмінності, що обумовлено галузевою належністю підприємств, установ, організацій. Існуючий позитивний досвід та досягнення у регулюванні соціально- трудових відносин на галузевому рівні є виключенням, а не загальним правилом.

З метою підвищення ефективності регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні, удосконалення структури, змісту галузевих угод та механізмів контролю за їх виконанням, учасники круглого столу вирішили ухвалити рекомендації та дійшли висновку, що для підвищення дієвості механізмів колективно-договірного регулювання, партнерам необхідно здійснити комплекс скоординованих заходів, зокрема, щодо удосконалення законодавства, проведення системних досліджень та широкої просвітницько-інформаційної роботи, також потрібно організувати фахову підготовку представників сторін, що беруть участь у колективних переговорах, та активно поширювати кращий досвід укладення і виконання угод і колективних договорів.

У засіданні круглого столу взяла участь головний спеціаліст апарату ЦК Профспілки Ольга Гаращук.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки
0
10 жовтня 2012
3 632

Схожі публікації


Догори