Всесвітній день дій за гідну працю: звернення ФПУ

Всесвітній день дій за гідну працю: звернення ФПУ
ЗВЕРНЕННЯ
Президії Федерації професійних спілок України
з нагоди відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю

Українці дуже талановитий і працьовитий народ з багатою трудовою історією. Мільйони людей щодня працюють на підприємствах різних форм власності, створюючи національний добробут. Від їхньої праці залежить, якою Україна стане у майбутньому. Тому створення належних умов для гідної, результативної праці під гаслом «Достойну роботу та гідну оплату праці» є пріоритетним завданням для профспілок.

7 жовтня 2013 року профспілковий рух ушосте відзначить Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок (МКП). Цей день – нагода для всіх сторін соціального діалогу – роботодавців, профспілок і Уряду своїми практичними діями підтримати загальну програму МОП «Гідна праця для всіх», Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр., їх реалізацію в інтересах трудового народу.

Гідна праця, на переконання Федерації профспілок України, сприяє як самовдосконаленню і розвитку творчих здібностей людини, так і підвищенню соціальних стандартів життя широких верств населення та країни в цілому. Профспілки послідовно борються за реалізацію права працівників на гідну працю, а саме:

– вільний вибір форми зайнятості, стабільність і добровільність зайнятості;
– реальну можливість знайти роботу та реалізувати економічну активність для всіх бажаючих працездатних осіб на ринку праці, включаючи забезпечення молодих спеціалістів та фахівців першим робочим місцем;
– продуктивну роботу, що дає змогу отримувати прийнятний заробіток для гідного утримання себе і своєї родини;
– можливість розвитку професійних навичок;
– дотримання рівних прав працюючих та надання можливості вдалого поєднання роботи та особистого життя;
– безпечність умов праці;
– належний соціальних захист;
– збереження людської гідності під час праці, що передбачає повагу до працюючих, право на вільне висловлювання власних поглядів та участь у прийнятті рішень стосовно умов роботи, включаючи свободу створення представницьких органів та укладення колективних договорів;
– створення ефективних податкових стимулів для працюючих громадян.

Сьогодні найбільш чутливим для українських працівників стало питання про вдосконалення оплати праці, яке є вирішальним у системі соціально-економічних відносин не тільки тому, що стосується інтересів основної частини населення країни, але й у зв'язку з тим, що впливає на розвиток і майбутнє економічних реформ у державі.

Федерація профспілок України рішуче виступає проти політики обмеження грошових доходів, орієнтації заробітної плати на прожитковий мінімум, який вже сьогодні є заниженим майже на третину, проти регулювання на державному рівні лише мінімальної заробітної плати, яка вже не може бути адекватною соціальною гарантією. Сьогодні вже не можна назвати гідною оплату праці працівників бюджетної сфери, оскільки значна їх частина отримує заробітну плату на рівні мінімальної, незважаючи на свої знання, здобуту освіту та соціальну значимість.

Профспілки змушені констатувати, що сьогодні заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу, соціальну та формування платоспроможного попиту населення, що провокує поширення бідності серед працюючих і тих, хто виходитиме на пенсію.

Це призводить до деградації трудового потенціалу цілих галузей економіки, регіонів і взагалі України. Тому ми звертаємося до соціальних партнерів з пропозицією визначити підвищення заробітної плати в Україні як першочергового завдання держави, роботодавців, профспілок і здійснити невідкладні заходи для кардинального підвищення заробітних плат, легалізації зайнятості та доходів населення.

На часі стоїть питання законодавчого регулювання посилення відповідальності роботодавців за неналежні умови праці, «тіньову» виплату заробітної плати, невжиття заходів у сфері промислової безпеки та охорони праці, а також за використання примусової праці.

Головні завдання, над якими послідовно працює Федерація профспілок України, – створення і збереження нових робочих місць, підвищення мінімальної заробітної плати до фактичного прожиткового мінімуму, встановлення розміру базового тарифного розряду ЄТС на законодавчо гарантованому рівні, погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій усіх форм власності, захист життя і здоров`я працівників на робочому місці.

Важливим стимулом для розвитку економіки профспілки вважають повернення престижності праці, і перш за все, у сфері матеріального виробництва, збереження трудових династій, матеріального і морального заохочення людини праці.

Федерація профспілок України закликає Президента України, Уряд, парламент, роботодавців, громадські об’єднання об'єктивно оцінювати позитивні зміни соціально-економічного стану країни при реалізації пріоритетних завдань для впровадження принципів гідної праці в Україні.

ФПУ закликає профспілкові організації, громадськість, засоби масової інформації шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти активну участь у відзначенні Всесвітнього дня дій за гідну працю з метою привернення уваги до необхідності спільної побудови в Україні гідних умов життя.

Федерація профспілок України
0
7 жовтня 2013
2 608

Схожі публікації


Догори