Завершено роботу примирної комісії з вирішення трудового спору на національному рівні між профспілками та Урядом

Завершено роботу примирної комісії з вирішення трудового спору на національному рівні між профспілками та Урядом23 липня 2015 року підписано Рішення примирної комісії та протокол розбіжностей позицій сторін соціального діалогу.

Зокрема, на вимоги профспілок щодо підвищення з 1 липня, 1 грудня 2015 року розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також забезпечення до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів населення з метою ефективного захисту трудових доходів, пенсій, соціальних доплат та страхових виплат в умовах високого рівня інфляції, урядовою стороною запропоновано компромісну пропозицію щодо проведення урядовою стороною разом зі сторонами профспілок та роботодавців консультацій щодо можливості підвищення розмірів соціальних стандартів та індексації грошових доходів населення з урахуванням стану виконання державного бюджету за доходами.

Нагадаємо, що раніше Спільний представницький орган об’єднань профспілок на засіданні 27 квітня поточного року прийняв рішення про вступ в колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України та з Спільним представницьким органом сторони роботодавців у зв’язку з невиконанням законодавства про працю, положень Генеральної угоди на 2010-2012 роки.

Для вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України, зареєстрованого розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 30.04.2015 №111-р (реєстраційний номер 040-15/00-Н), 16 червня 2015 року у міністерстві соціальної політики було підписано Угоду про утворення примирної комісії, затверджено її склад та Регламент роботи.

До компетенції примірної комісії віднесено розгляд наступних вимог СПО репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:

1. Внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо підвищення з 1 липня 1 грудня 2015 року розміру прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати та прийняття Постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою відповідної компенсації їх інфляційного знецінення у 2014-2015 роках.

2. Забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів населення для забезпечення ефективного захисту трудових доходів, пенсій, соціальних доплат та страхових виплат в умовах високого рівня інфляції.

3. Забезпечити до 1 липня 2015 року погашення заборгованості з виплати заробітної плати в повному обсязі на державних підприємствах та підприємствах, у яких частка майна належить державі. Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах інших форм власності.

4. Забезпечити дієвий державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці з метою попередження правопорушень, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, нелегальної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної плати.

З метою протидії масовим порушенням трудових прав усунути невиконання Україною Конвенції МОП 81 та 129 про інспекцію праці, для чого з першого півріччя 2015 року привести нормативно-правові акти України у відповідність до норм вказаних Конвенцій, гарантувати вільний безперешкодний доступ державних інспекторів праці до об'єктів перевірки і робочих місць, необхідну їх кількість та достатнє матеріально-фінансове забезпечення Державної служби України з питань праці.

5. Підтримати законопроекти № 2245 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо надання соціальних послуг) і № 2296 «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які знаходяться на розгляді Верховної Ради України, щодо відновлення з 1 червня 2015 року санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як ефективного засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу нації За результатами внести відповідні зміни до бюджету Фонду соціального страхування України.

6. Внести законодавчі пропозиції щодо відновлення з 1 січня 2016 року соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів, чорнобильців, дію яких призупинено та скасовано у 2015 році.

7. Забезпечити виконання п. 6.3 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки щодо здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягнення узгодження інтересів і позицій Сторін Угоди.Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори