ЦК Профспілки спрямовано листа до МОН з приводу скасування роз'яснення стосовно встановлення надбавок за престижність педагогічної праці

Міністерство освіти і науки України
Лист
від 18.03.2010 № 02-5/115

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 стосовно встановлення надбавки за престижність праці деяким педагогічним працівникам.
В порушення домовленостей за Галузевою Угодою щодо погодження Міністерством освіти і науки України з ЦК Профспілки нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових відносин, зафіксованих в п. 9.5, міністерством без участі профспілки надіслано роз’яснення від 24.02.2010 № 10/2-265, яким встановлено норми, що звужують права окремих педагогічних працівників на встановлення 20-ти відсоткових надбавок порівняно із встановленими зазначеною постановою Кабінету Міністрів України. Зазначене роз’яснення суперечить також нормам спільного листа Міністерства освіти і науки України від 15.02.2010 № 1/9-80 та Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.2010 № 1632/0/14-10/13, доведеного за підписом заступника міністра Міносвіти П.М.Кулікова та підписом заступника міністра Мінпраці В.В.Іванкевича до органів управління освітою, відповідно до якого надбавка має встановлюватись у відсотках до посадового окладу чи ставки заробітної плати, в тому числі годинної, за займаною посадою.
Відповідно до норм законодавства посада – це службове положення працівника, зумовлене колом його обов'язків, посадовими правами та характером відповідальності. Коло обов’язків вчителів та викладачів визначається при тарифікації та засвідчується у тарифікаційному списку, в якому вказуються всі працівники навчального закладу, в тому числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники, які ведуть викладацьку роботу (додатки 1 та 2 з примітками до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, погодженого з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України).
До того ж постаново Кабінету Міністрів України не встановлено будь-яких норм, які б обмежували право працівників, які ведуть викладацьку роботу за посадами вчителів та викладачів, на отримання надбавки.
Тому відповідно до зазначеної постанови Уряду та роз’яснення, наданого в спільному листі Мінпраці та Міносвіти, така надбавка за престижність праці має виплачуватись всім працівникам, що включені до тарифікаційного списку, оскільки їхня викладацька робота виконується за посадами вчителя, викладача.
Застосування на місцях роз’яснення від 24 лютого поточного року призвело до утримання за січень-лютий із заробітної плати керівників навчальних закладів, їх заступників, інших працівників, які виконують викладацьку роботу, суми 20 – ти відсоткової надбавки, яку їм було виплачено пропорційно обсягу виконаної викладацької роботи, що заборонено ст. 127 Кодексу законів про працю України.
Враховуючи зазначене, просимо відкликати лист 24.02.2010 № 10/2-265 та інші подібні листи, норми яких не відповідають законодавству, а їх застосування призвели до порушення прав педагогічних працівників на встановлення надбавки за престижність праці, та вжити заходів для забезпечення трудових прав педагогічних працівників, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників".

Заступник голови профспілки Г.Ф.Труханов
0
24 березня 2010
7 597

Схожі публікації


Догори