НТСЕР обговорила проблему збереження та розвитку трудового потенціалу України

Розгляд цього надважливого для країни питання на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради було ініційовано профспілками.

Загалом на порядок денний 5 квітня 2018 року  було винесено два питання:

  • збереження та розвиток трудового потенціалу України;

  • пріоритетні напрями діяльності Національної соціально-економічної ради на 2018-2020 роки.

Вів засідання Голова НТСЕР, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. У роботі ради взяли участь Співголова Національної ради від профспілкової сторони, Голова ФПУ Григорій Осовий, члени НТСЕР від профспілкової сторони.

Соціальні партнери констатували, що збереження і розвиток трудового потенціалу є необхідною передумовою та стратегічним завданням сталого розвитку держави, проте наразі в Україні існує ціла низка причин, які негативно впливають на стан ринку праці, серед яких:

  • невідповідність наявного трудового потенціалу сучасним вимогам економічного і соціального розвитку країни,

  • занижена ціна робочої сили і низький рівень доходів населення;

  • скорочення робочих місць в реальному секторі економіки, порушення трудових прав працівників, недоліки в системі охорони праці тощо.

Серед факторів, які створюють загрозливі тенденції на ринку праці, називались такі: демографічна ситуація, тіньова зайнятість населення, загрозливі розміри трудової міграції кваліфікованої робочої сили з України за кордон та ін..

У ході гострої і конструктивної дискусії було прийнято пропозицію профспілкової Сторони та враховано позицію Сторони роботодавців щодо необхідності створення робочої групи з доопрацювання проекту рішення НТСЕР, наповнення його конкретними заходами та рекомендації розглянути питання розвитку і збереження трудового потенціалу на окремому засіданні Уряду.

Також Національною радою затверджені Пріоритетні напрями діяльності на 2018-2020 роки:

► Розвиток вітчизняної економіки: сприяння залученню інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, підтримка вітчизняного товаровиробника, розвиток експорту, економічно обґрунтована цінова і тарифна політика державних монополій, збільшення кількості гідних робочих місць.

► Участь у формуванні Основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету України на відповідний рік.

► Збереження та розвиток трудового потенціалу, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами.

► Впровадження норм та стандартів гідної праці.

► Подальше удосконалення системи пенсійного забезпечення, соціального страхування та забезпечення загальнообов’язкового медичного соціального страхування.

► Модернізація системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

► Впровадження принципів соціального діалогу та підвищення його ефективності на всіх рівнях.

З метою реалізації зазначених Пріоритетних напрямів Сторони Національної ради прийняли рішення надати свої пропозиції до Плану заходів Національної ради на 2018 рік.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України
0
10 квітня 2018
1 728

Схожі публікації


Догори