«Провідний бухгалтер» закладу позашкільної освіти

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», передбачені кваліфікаційні вимоги за професією «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)», яка відноситься до категорії професіоналів та за професією «бухгалтер», яка відноситься до категорії фахівців.

За наявності у бухгалтера повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стажу роботи за професією бухгалтера I категорії – не менше 2 років установлюється кваліфікаційна категорія «провідний бухгалтер» (з дипломом спеціаліста).

За професією «бухгалтер», що відноситься до категорії фахівців, для встановлення відповідної кваліфікаційної категорії передбачені такі кваліфікаційні вимоги:

  • бухгалтер I категорії – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бухгалтера II категорії – не менше 1 року;

  • бухгалтер II категорії – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бухгалтера – не менше 1 року;

  • бухгалтер – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку – не менше 1 року.

Разом з тим п. 11 Загальних положень довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників установлено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, за рекомендацією атестаційної комісії призначені на відповідні посади.

Водночас варто зазначити, що відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2012 № 1230, в штатні розписи закладів позашкільної освіти вводиться посада головного бухгалтера, якщо в закладі бухгалтерський облік ведеться самостійно. Крім того, у штатному розписі такого закладу вводиться посада бухгалтера за наявності в ньому 600 і більше вихованців, учнів.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори