Щодо укладання контракту з науково-педагогічними праціниками

16.04.08            02-8/177
___________№_______________
 
Голові Донецького обласного
комітету Профспілки
працівників науки і освіти України
Горшковій А.С.
 
                           Шановна Асю Семенівно!
 
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув Ваш запит щодо обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників і повідомляє наступне.

Частиною  3 ст. 21 КЗпП України встановлено, що особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Пунктом 3 ст.54 Закону України „Про освіту” зазначено, що  педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

В пункті 3 ст.48 Закону України „Про вищу освіту” зазначено: „на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури”.

В Положенні про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації (наказ МОНУ від 24.12.2002р. № 744) визначено, що конкурс оголошується у випадку наявності вакантної посади. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису вищого навчального закладу.

Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору має право кожна із сторін.

Згідно  ст.24 КЗпП України укладення трудового договору з працівником оформляється наказом або розпорядженням власника або уповноваженого ним органу,  також трудовий договір вважається укладений і тоді коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично допустили до роботи.

Інформація викладена у вашому запиті підтверджує факт видання наказу ректором про прийняття на роботу науково-педагогічних працівників. Оскільки трудовий договір не був укладений у формі контракту чи строкового трудового договору, то згідно з п.1 ст.23 КЗпП України він є договором укладеним на невизначений строк.

Ст.40 КЗпП України визначено перелік випадків коли трудовий договір укладений на невизначений строк може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом.

Науково-педагогічні працівники не належать до категорії працівників з якими в обов’язковому порядку повинен укладатися контракт. Тому, в даному випадку, звільнення працівників може проводитися за наявності підстав визначених КЗпП України.
 
З повагою
Заступник голови Профспілки                            Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори