Надання пільг на оплату за проживання у гуртожитку

25.10.2007 № 02-05 / 415
Голові профкому студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
І.О.Гівчаку

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на Ваш лист стосовно надання пільг на оплату за проживання у гуртожитку, за навчання на умовах контракту шляхом колективно-договірного регулювання соціально-економічних відносин у навчальному закладі повідомляє наступне.
Виходячи із норм статей 1 та 3 Закону України „Про колективні договори і угоди”, колективний договір укладається між власником та профспілковим органом з метою регулювання соціально-економічних відносин, а також для узгодження інтересів сторін як на основі чинного законодавства, так і прийнятих ними зобов’язань.

Згідно зі ст..7 зазначеного закону зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин, до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг, забезпечення житлово-побутового, обслуговування. Цією статтею також передбачено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Слід зазначити, що при цьому нормами чинного законодавства не встановлено коло соціально-побутових пільг, які можуть надаватися суб’єктам колективного договірного врегулювання через зобов’язання колективного договору. Тому не виключається можливість взяття однією із сторін колективно-договірного регулювання зобов’язання забезпечити чи надавати пільги щодо знижки оплати за проживання у гуртожитках, зменшення оплати за надання освітніх послуг суб’єктам, що перебувають у сфері дії сторін колдоговору.

Статтею 6 зазначеного вище закону, яка має назву «Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів і угод» заборонено будь-яке втручання з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів, яке може обмежити права працівників та їх представників при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

Положення колективного договору є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу (ст. 9 Закону).

Тож зобов’язання колективного договору про надання пільг щодо знижки оплати за проживання у гуртожитках, за навчання на умовах контракту (договору) дітей працівників вищого навчального закладу, є правомірними й такими, що відповідають вимогам чинного законодавства.
При прогнозуванні обсягів надходжень до спеціального фонду кошторису вищого навчального закладу мають бути враховані зазначені колективно-договірні зобов’язання.

Згідно із ст.18 закону в разі порушення і невиконання колективного договору на осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Відшкодування витрат, пов’язаних із участю студентів у наукових конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо має здійснюватись на умовах, визначених положеннями про ці заходи в межах видатків, передбачених розпорядником коштів на їх проведення.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори