Використання коштів стипендіального фонду на матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення студентів

Використання коштів стипендіального фонду на матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення студентів На запитання з місць щодо можливості перерахування вищими навчальними закладами частини коштів стипендіального фонду, що передбачена для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, профкомам студентів з метою оздоровлення студентів ЦК Профспілки повідомляє наступне.

Відповідно до п.7 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення», з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням, студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

Абзацом другим цього пункту встановлено, що Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником.

Відповідно спільного роз'яснення Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 09.11.10 р. № 1/9-800 та № 02-5/564 «Про використання коштів стипендіального фонду» при розробленні зазначеного порядку має враховуватись позиція первинних профспілкових та самоврядних організацій студентів відповідного навчального закладу, які входять до складу стипендіальних комісій. Згідно з цим роз’ясненням зазначені кошти надаються за рішенням стипендіальної комісії і використовуються зокрема на матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, а також на фінансову підтримку тим, хто її потребує.

Крім того, Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України у листі «Щодо колективно-договірного регулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються» від 24.05.2011 р. № 1/9-380 та від 23.05.2011 р. № 02-5/423 роз'яснюють наступне.

Чинне законодавство, зокрема Кодекс законів про працю України, Закон України «Про колективні договори і угоди», а також Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України передбачають надання додаткових порівняно із чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам шляхом колективно-договірного регулювання.

Виходячи із норм статей 1 та 3 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір укладається між власником та профспілковим органом з метою регулювання соціально-економічних відносин, а також для узгодження інтересів сторін як на основі чинного законодавства, так і прийнятих ними зобов'язань.

Згідно зі ст.7 зазначеного закону зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин, до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг, забезпечення житлово-побутового обслуговування. Цією статтею також передбачено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Статтею 6 зазначеного закону заборонено будь-яке втручання з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів, яке може обмежити права працівників та їх представників при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

Положення колективного договору є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу (ст. 9 Закону).

Стосовно підстав для заборони включення тих чи інших зобов'язань до колективного договору, то ст.5 Закону забороняється включати до договорів умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників.


Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори