Щодо надання додаткових відпусток працівникам університету

Щодо надання додаткових відпусток працівникам університетуНа запити з місць щодо надання додаткових відпусток працівникам університету відповідно до положень колективного договору Управління соціально-економічного захисту апарату ЦК Профспілки повідомляє наступне.

Закон України «Про колективні договори і угоди», Кодекс законів про працю України дають право Сторонам брати зобов’язання як на основі чинного законодавства, так і передбачати додаткові порівняно із нормами законів, постанов наказів, інших законодавчих актів гарантії, соціально-побутові пільги з метою узгодження інтересів сторін.

Законодавством не обмежено коло соціально-побутових пільг, які можуть надаватися суб’єктам колективного договірного врегулювання через зобов’язання колективного договору.

При цьому слід зазначити, що статтею 4 Закону України «Про відпустки» передбачено, що колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток. Тому домовленість сторін колективного договору університету про надання такого виду додаткової відпустки, як заохочувальна, є правомірною.

При цьому всі зобов’язання за колективним договором мають здійснюватися в межах затверджених в кошторисі навчального закладу видатків.
Забороняється включати до договорів умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників.

Заборонено також будь-яке втручання з боку органів представницької і виконавчої влади, яке може обмежити права працівників та їх представників, якими є профспілкові організації та їх органи, як при укладенні, так і при виконанні колективних договорів (стаття 6 закону «Про колективні договори і угоди»).

Відповідно до статті 18 Закону «Про колективні договори і угоди» на осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу роботодавець зобов'язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов'язання колективного договору.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори