Рекомендації профспілок до резолюції молодіжного форуму

Рекомендації профспілок до резолюції молодіжного форумуЯк уже повідомлялося, від профспілок були надані рекомендації до резолюції Всеукраїнського форуму, спрямованого на вирішення питання зайнятості молоді, розв'язання проблем безробіття молоді, зокрема її працевлаштування на перше робоче місце, що відбувся 12 грудня в м. Київ.

Вирішення проблеми працевлаштування молоді має велике значення як з точки зору реалізації трудового потенціалу, так і в перспективі економічного зростання держави.

За оцінками МОП, якби рівень молодіжного безробіття в усьому світі вдалося знизити удвічі і тим самим привести його у відповідність до рівня безробіття серед дорослих, то світовий ВВП зріс би на 4,4 – 7 %.

Незважаючи на наявність механізму працевлаштування випускників, фактичний стан справ у цій сфері засвідчує про необхідність ґрунтовного перегляду відповідних нормативно-правових актів.

Поліпшенню ситуації з молодіжною зайнятістю та забезпеченням молоді першим робочим місцем сприятиме збільшення обсягів фінансування на здобуття безоплатно якісної вищої освіти, відновлення та розвиток матеріально-технічної бази професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підвищення рівня стипендіального забезпечення.

Особливо важливим є створення необхідних житлово-побутових умов, збільшення закладів соціально-культурної сфери, оздоровлення тощо. Усе це закріплює кадри на робочих місцях та забезпечує додаткові соціальні гарантії для молоді, яка навчається та працює.

З огляду на несприятливі тенденції у питанні молодіжної зайнятості зростає необхідність підвищити захист права молоді на працю. Значні зміни характеру та умов праці, пов’язані з впливом соціально-економічних умов, потребують введення нових та перегляду чинних норм про умови праці й надання додаткових гарантій щодо трудових прав молоді.

Так, рекомендації профспілок полягають у наступному:

• Внести відповідні зміни до Закону України «Про зайнятість населення» щодо встановлення чіткої квоти роботодавцям для працевлаштування молоді на перше робоче місце; визначення поняття «перше робоче місце»; узгодження з нормами КЗпП і Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» понять «молодий спеціаліст» і «молодий працівник», а також встановлення нижньої межі працездатного віку.

• Встановити ефективний механізм стимулювання роботодавців за створення ними першого робочого місця для молоді.

• Удосконалити механізм визначення обсягу потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах на поточний рік, середній та довгостроковий періоди, а також розрахунок вартості підготовки фахівця, що має стати основою для формування державного замовлення за видами і напрямами системи підготовки кадрів. Нові підходи до механізму формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів мають передбачати визначення в ньому повноважень зацікавлених центральних та місцевих органів виконавчої влади, соціальних партнерів, роботодавців, навчальних закладів.

• Посилити співпрацю між закладами освіти і роботодавцями та поширити практику укладання тристоронніх договорів про співпрацю з підприємствами, установами та організаціями.

• Вдосконалити та розвивати систему професійної орієнтації та безперервної професійної освіти громадян, більше залучати роботодавців до формування навчальних планів, проходження практики, стажувань, відновити професійну підготовку на виробництві, наставництво.

• Розширити обсяги фінансування для здобуття безоплатної професійно-технічної освіти, оновити матеріальну базу ПТУ, підвищивши цим престижність робітничих професій.

• Посилити співпрацю та розвивати соціальне партнерство для подолання проблеми працевлаштування, яке має полягати у проведенні переговорів, укладенні Генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, узгодженні проектів нормативно-правових актів, консультацій при прийнятті рішень з питань молодіжної зайнятості на всіх рівнях.

В умовах ринкової економіки набувають актуальності відносини соціального партнерства, основою якого є принцип співробітництва між урядом, роботодавцями, профспілками та найманими працівниками.

Профспілки підкреслюють, що спільна виважена та ефективна політика соціальних партнерів з питань молодіжної зайнятості та ведення соціального діалогу дасть змогу зменшити відсоток безробіття серед молоді, а також підвищити рівень життя молоді в Україні.

Відділ студентської молоді

Схожі публікації


Догори