КМУ прийнято постанову про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у держбюджеті для виготовлення документів про освіту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 травня 2010 р. N 358
Київ
Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що у 2010 році кошти, передбачені Міністерству освіти і науки у державному бюджеті за програмою "Виготовлення випускних документів про освіту", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 133.
Абзац перший пункту 3 зазначеного Порядку після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами "у загальноосвітніх навчальних закладах".
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 83 "Про виготовлення документів про освіту" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 338).

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 28
___________________________________________________________________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 лютого 2009 р. N 133
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2010 року N 358
Додатково див. наказ
Міністерства освіти і науки України
від 10 лютого 2010 року N 100
(Установлено, що у 2010 році кошти, передбачені Міністерству освіти і науки у державному бюджеті за програмою "Виготовлення випускних документів про освіту", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 року N 358)

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 133

ПОРЯДОК використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті МОН за програмою "Виготовлення випускних документів про освіту" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, а їх одержувачем - державне підприємство "Державний центр прикладних інформаційних технологій".
3. За рахунок бюджетних коштів виготовляються свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланки похвальних листів "За високі досягнення у навчанні" та похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні", золоті медалі "За високі досягнення у навчанні", срібні медалі "За досягнення у навчанні" для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх навчальних закладах.
(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 р. N 358)
Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.
Студентам вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів, які одночасно з вищою або професійно-технічною освітою здобувають повну загальну середню освіту, учням загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, які після здобуття базової загальної середньої освіти продовжують навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня, атестати про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову загальну середню освіту видаються за їх бажанням.
4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг обов'язково передбачаються такі умови:
сума, визначена в договорі, повинна коригуватися під час уточнення показників державного бюджету;
оплата товарів, робіт і послуг одержувачем бюджетних коштів здійснюється після надходження коштів на його реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства;
переможець процедури закупівлі товарів, робіт і послуг зобов'язаний здійснити їх постачання, виконання і надання до завершення календарного року в повному обсязі відповідно до укладеного договору.
6. Одержувач бюджетних коштів може здійснювати попередню оплату у розмірі 30 відсотків вартості товарів, робіт і послуг, які згідно з укладеним договором передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного року.
Остаточна оплата товарів, робіт і послуг здійснюється одержувачем бюджетних коштів на підставі акта приймання-передачі відповідно до укладених договорів.
7. Одержувач бюджетних коштів надсилає щомісяця до 15 числа наступного періоду МОН в установленому ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання щомісяця до 25 числа наступного періоду Мінфіну.
8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

__________________________________________________________________________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. N 83
Київ
Про виготовлення документів про освіту

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 травня 2010 року N 358)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що виготовлення документів про освіту для осіб, що навчалися за кошти державного бюджету, здійснюється Міністерством освіти і науки на умовах державного замовлення відповідно до переліку документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84).
2. Міністерству фінансів під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2010 рік передбачати кошти, необхідні для виготовлення документів про освіту.
3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Прем'єр-міністр України 
Ю. ТИМОШЕНКО 

______________________________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 лютого 2010 року N 100

Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 83

Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 83 "Про виготовлення документів про освіту" (див. окремо в базі).

На виконання цієї постанови Кабінету Міністрів України наказую:
1. Відповідно до її пункту 3 до набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" вважати чинним механізм використання бюджетних коштів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 133 "Про затвердження порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту".
2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) забезпечити виконання пунктів 2 та 3 зазначеної постанови.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т. В.

Міністр 
І. О. Вакарчук 
________________________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.06.2009 р. N 15-06/1605-9817

Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Міністерству освіти і науки України 

Щодо обліку документів про освіту та коштів з їх оплати

Державне казначейство України на численні запити закладів освіти та органів Державного казначейства надає роз'яснення щодо обліку документів про освіту та коштів з їх оплати.
Загальний Перелік документів про освіту і вчені звання в Україні затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260.
Пунктом 2 цієї постанови встановлено, що бланки документів про освіту та вчені звання є документами суворої звітності, крім бланків академічної довідки, Похвального листа, Похвальної грамоти.
Враховуючи, що нормативним документом чітко визначено, що бланки документів про освіту та вченні звання є документами суворої звітності, то відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, облік їх здійснюється на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку".
Крім цього слід врахувати, що придбані установами документи про освіту є іменними документами і призначені для передачі фізичним особам, відповідно, вони не можуть бути визнані активами установи, а перебувають на її позабалансовому обліку до дня використання за призначенням.
Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 811 (у редакції Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 N 737) та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 201/8800.
Порядком використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 133, встановлено, що за рахунок бюджетних коштів виготовляються свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланки похвальних листів "За високі досягнення в навчанні" та похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні", золоті медалі "За високі досягнення у навчанні", срібні медалі "За досягнення у навчанні" для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів.
Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюються за рахунок коштів осіб, які їх отримують.
Враховуючи зазначене та той факт, що документи про освіту як офіційні документи засвідчують закінчення вищого чи середнього спеціального навчального закладу, отримання професії, присвоєння вченого звання, ступеня і, водночас, підтверджують надання освітніх послуг, надходження коштів на їх виготовлення, згідно з Переліком груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659, можна віднести до першої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ - плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх функціональними повноваженнями.

Заступник голови 
О. О. Чечуліна 

______________________________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
Від 28.05.2010 року № 1/9-371


Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки
обласних,
Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій,
головам Рад ректорів (директорів)
вищих навчальних закладів
Про сплату за документи
про освіту у 2010 році

Міністерство освіти і науки України доводить до Вашого відома, що, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 року № 358 «Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту» у 2010 році, за рахунок бюджетних коштів виготовляються свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту, бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланки похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні», золоті медалі «За високі досягнення у навчанні», срібні медалі «За досягнення у навчанні» для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.
Студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів, які одночасно з вищою та професійно-технічною освітою здобувають повну загальну середню освіту, учням загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, які після здобуття базової загальної середньої освіти продовжують навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня, атестати про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову загальну середню освіту видаються за їх бажанням.
Відповідно до Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10 грудня 2003р № 811 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 16 лютого 2004 р. за № 201/8800 (із змінами та доповненнями), організацію функціонування інформаційно-виробничої системи «ОСВІТА», а також виконання обов’язків щодо замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка покладено на Державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій“ (далі за текстом – Центр).
Ціна 1 (одного) примірника свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, диплома кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій, складає 35,64 грн. Ціна 1 (одного) примірника свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестату про повну загальну середню освіту для випускників приватних загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів складає також 35,64 грн. Основними складовими зазначеної ціни вказаних документів про освіту є вартість виготовлення документа, розмір якої становить 33,96 грн., та сума накладних витрат, що несе Центр при забезпеченні навчальних закладів документами про освіту, у розмірі 1,68 грн. (затверджено МОН).
Вартість документів про освіту та додатків до них, виготовлених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в минулих роках, у разі їх отримання для випускників вищих навчальних закладів, учнів професійно-технічних навчальних закладів контрактної форми навчання та учнів приватних шкіл, відшкодовується навчальними закладами до державного бюджету шляхом перерахування коштів на окремий поточний рахунок Центру з подальшим спрямуванням їх до державного бюджету.
Управління освіти і науки обласних і міських держадміністрацій, загальноосвітні навчальні заклади відшкодовують витрати, що несе Центр при забезпеченні навчальних закладів документами про освіту, а саме: свідоцтвами про базову загальну середню освіту, атестатами про повну загальну середню освіту, у розмірі 1,68 грн. за один документ про освіту для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх навчальних закладах. Інші документи про освіту, які виготовляються за кошти державного бюджету для зазначених вище осіб, а саме: бланки додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланки похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні», золоті медалі «За високі досягнення у навчанні», срібні медалі «За досягнення у навчанні», видаються безкоштовно.
Замовлення на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів подаються навчальними закладами через управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які є замовниками даних документів відповідно до існуючого Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту.
Кошти за документи про освіту та додатки до них сплачуються на поточний рахунок Державного підприємства «Державний центр прикладних інформаційних технологій» згідно з виписаними ним накладними на відпуск документів та укладеними угодами.

Заступник Міністра П.М. Куліков


Виконавець
Бєлік О.М. т. 246-29-05
0
3 червня 2010
6 576
---

Схожі публікації


Догори