Профспілками внесено пропозиції щодо встановлення розміру мінімальної зарплати на 2012 рік

СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення
колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

Лист
від «18» квітня 2011 р № 14-22/322-СПО

Шановний Миколо Яновичу!

Інформуємо Вас, що відповідно до положень Закону України «Про оплату праці» та домовленостей за Генеральною угодою сторонами соціального діалогу проведено перший етап переговорів з вироблення пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2012 рік.
Зважаючи на те, що:
1. у порушення схваленого Національною тристоронньою соціально-економічною радою Порядку участі соціальних партнерів у формуванні бюджетної політики, Кабінетом Міністрів України вже прийнято за основу та передано до Парламенту проект Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік;
2. Стороною власників не надано профспілковій Стороні основних прогнозних макропоказників економічно-соціального розвитку на 2012 рік та не представлено на переговорах консолідованої позиції щодо розміру мінімальної зарплати на 2012 рік,
вважаємо необхідним офіційно оголосити відповідну пропозицію профспілок, базовану на нормах Конституції України, законів України та прийнятих Україною нормах міжнародного права.
Профспілки не можуть погодитися із продовженням практики визначення базової державної соціальної гарантії – мінімальної заробітної плати в розмірі нижчому вартісної величини прожиткового мінімуму для працездатної особи та нездатністю мінімальної заробітної плати забезпечити виконання у повному обсязі норми статті 48 Конституції України, яка гарантує кожному "право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї".
У зв’язку з викладеним, просимо Вас, шановний Миколо Яновичу, при формуванні проекту держбюджету на 2012 рік врахувати пропозиції профспілок щодо визначення розміру мінімальної зарплати виходячи з розрахункової величини прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня 2012 року з подальшим її підвищенням з урахуванням індексу споживчих цін та поетапним врахуванням сімейної складової, а саме:
з 01.01.2012 - 1309 грн.,
з 01.04.2012 - 1454 грн.,
з 01.07.2012 - 1615 грн.,
з 01.10.2012 - 1794 грн.,
з 01.12.2012 - 1824 грн.
Водночас профспілки наголошують, що заробітна плата є не тільки основним джерелом для існування працівників – основних виробників національного доходу, а й суттєвим чинником розширення платоспроможності внутрішнього ринку, отже – джерелом наповнення місцевих і державного бюджетів за рахунок податків (податку з доходів громадян, ПДВ, акцизного збору тощо), а також збільшення надходжень до Пенсійного та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і економії видатків на житлові субсидії та допомогу малозабезпеченим.
Окрім того, наполягаємо, що вагомою складовою у збільшенні надходжень до бюджетів усіх рівнів для забезпечення необхідних додаткових видатків Державного бюджету України може стати запровадження оподаткування надприбутків, зокрема отримуваних за дивідендами і банківськими депозитами, а також від оренди та продажу майна, яке перевищує соціальні нормативи, за ставками вищими ніж оподаткування заробітної плати.
Враховуючи поставлене Президентом України В.Ф. Януковичем завдання про входження України протягом 10 років в ТОП-20 найбільш розвинених країн світу, Федерація профспілок України ініціює здійснення дієвих кроків для відповідного підвищення місця України в загальносвітовому рейтингу ООН з людського розвитку і встановлення належного рівня мінімальної зарплати, що дозволить вирвати працюючу людину із зони бідності та нарешті зробити працю рентабельною.
Будемо вдячні за надання відповіді стосовно Вашого, шановний Миколо Яновичу, бачення щодо порушених питань.

З повагою

Керівник СПО профспілок В.Г. Хара
0
19 квітня 2011
21 555
---

Схожі публікації


Догори