Від імені учасників IX пленуму ЦК Профспілки спрямовано звернення до КМУ стосовно поетапної реалізації розпорядження Уряду про відкриття реєстраційних рахунків навчальним закладам

Кабінет Міністрів України
Лист
від 18.12.2009 № 02-5/545


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається від імені учасників IX пленуму стосовно реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери».
Пленумом відзначено, що нововведення, передбачені розпорядженням, забезпечать виконання норм законів «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до яких загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади за своїм статусом є юридичними особами з розрахунковим банківським рахунком, балансом, печаткою і штампом, та забезпечать повноту використання прав юридичних осіб. Відкриття таких рахунків сприятиме розширенню прав керівників, поширенню принципів демократії та підвищенню ролі первинних профспілкових організацій, що підтверджується практикою самостійного ведення бухгалтерського обліку в окремих загальноосвітніх навчальних закладах деяких регіонів.
Однак забезпечення реалізації зазначеного розпорядження з 1 січня 2010 року в повному обсязі потребує певного фінансового та організаційного забезпечення, для чого в Державному бюджеті України та в місцевих бюджетах мають бути передбачені відповідні видатки, необхідні для введення додаткової чисельності працівників та забезпечення їм нормальних умов праці. За даними статистики, кількість навчальних закладів комунальної форми власності на початок 2009 року становила майже 37 тисяч одиниць, з них загальноосвітніх шкіл з кількістю дітей до 49 осіб – 2028, вечірніх шкіл – 224. Кількість працівників централізованих бухгалтерій складає близько 20 тисяч осіб.
Зважаючи на викладене, просимо розглянути можливість відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних рахунків кожним навчальним закладом, установою самостійно за рішенням трудового колективу за наявності відповідних фінансових можливостей та належного кадрового забезпечення.


Заступник Голови Профспілки
Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори