Підписано Угоду про співпрацю між ФПУ і Держгірпромнаглядом України

    28 квітня 2011 р. у Будинку спілок з нагоди Дня охорони праці відбулося урочисте засідання за участю Голови ФПУ В.Г. Хара, Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України О.І. Хохотви, Національного координатора МОП в Україні В.І. Костриці, першого заступника Голови СПО сторони роботодавців на національному рівні О.В. Мірошниченка, першого заступника директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України С.В. Нестерова, керівників всеукраїнських профспілок, технічних інспекторів праці профспілок та ін.
Під час засідання підписано Угоду про співпрацю між ФПУ і Держгірпромнаглядом щодо здійснення державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
    Угода про співпрацю між ФПУ і Держгірпромнаглядом закріплює домовленості Сторін щодо обміну інформацією про стан охорони праці, в установах, галузях та регіонах, внесення відповідних пропозицій та вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму на підприємствах, в організаціях, узгодження спільних дій для створення безпечних умов праці на робочих місцях, вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці та промислової безпеки і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю з метою належного захисту законних прав працівників.
    Угодою передбачено участь представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів з метою недопущення невідповідності цих об'єктів встановленим нормативам з охорони праці. Також Держгірпромнагляд, його територіальні органи згідно з Угодою мають своєчасно інформувати відповідні профспілкові органи про плани комплексних перевірок підприємств, установ, організацій з питань безпеки й умов праці, а також залучати до участі в цих перевірках представників профспілок - фахівців з питань охорони праці. Документом передбачено обов'язкове включення представників профспілок до складу комісій зі спеціального розслідування кожного нещасного випадку на виробництві для забезпечення об'єктивності розслідування, врахування думки профспілкових представників, а також обов'язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці або інших представників профспілок з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством.
    У свою чергу, ФПУ, її членські організації, технічна інспекція праці профспілок, профспілкові організації усіх рівнів: виборні органи первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських організацій профспілок оперативно реагуватимуть на запити органів державного нагляду за охороною праці з питань згідно з компетенцією та цією Угодою і, за необхідності, забезпечать надання відповідних матеріалів, інформуватимуть органи державного нагляду за охороною праці про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров'ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.

Служба зв’язків галузевої Профспілки
з громадськістю та ЗМІ


Підписано Угоду про співпрацю між ФПУ і Держгірпромнаглядом України    Підписано Угоду про співпрацю між ФПУ і Держгірпромнаглядом України

Схожі публікації


Догори