Семінар на актуальну тему в Одеському національному

Семінар на актуальну тему в Одеському національному29 травня 2014 року в Одеському національному економічному університеті відбувся семінар профспілкового активу, на якому з доповіддю «Демографічний фактор соціальних і трудових відносин у суспільстві» виступив завідувач кафедри статистики Одеського національного економічного університету, професор А.З. Підгорний.

У доповіді були викладені наслідки демографічної кризи в Україні, що відбулася наприкінці ХХ століття, причини що призвели до значного скорочення чисельності населення, зміни його структури та формування сучасної демографічної ситуації, яка характеризується надзвичайно високою смертністю населення, статевою диспропорцією, високим рівнем старіння населення, стійким природним скороченням.

Особливої уваги було приділено аналізу смертності населення, як основного чинника, що визначає сучасну демографічну ситуацію в країні. На прикладі окремих європейських країн було продемонстровані можливості скорочення смертності від причин, що залежать від соціально-економічного стану країни і ролі в цьому профспілок.

На основі проведеного аналізу сучасного демографічного стану були представлені прогнозні розрахунки чисельності населення України до 2050 р. та доведена незворотність процесу депопуляції. Детально були розглянуті негативні демографічні, економічні і соціальні наслідки депопуляції, їх вплив на різні сторони життя суспільства.

У доповіді були розкриті демографічні аспекти пенсійної реформи в Україні, представлені прогнозні розрахунки щодо підвищення чисельності працездат¬ного населення і скорочення кількості пенсіонерів та впливу цього процесу на соціально-економічне життя населення.

Окремо було відзначено, що демографічна криза 90-х років минулого століття в Україні негативно вплинула на чисельність контингентів школярів, абітурієнтів і студентів вищих навчальних закладів. Проведені доповідачем прогнози показали, що скорочення цих контингентів буде тривати до 2018 року.

Тетяна Корольова,
голова профспілкового комітету Одеського національного економічного університету


Семінар на актуальну тему в Одеському національному

Схожі публікації


Догори