«Освіта для сучасності»: форум українсько-польських науковців

«Освіта для сучасності»: форум українсько-польських науковців14 - 16 вересня 2015 року в Києві відбувається VІ форум українських і польських науковців «Освіта для сучасності». Організатори – Національна академія педагогічних наук України і Комітет педагогічних наук Польської академії наук.

У ході форуму обговорюватимуться питання філософських засад сучасної педагогіки, перспектив розвитку державної освітньої політики, становлення порівняльної педагогіки у полікультурному просторі сучасної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні освітнього простору.

У офіційному відкриття заходу взяли участь президент НАПН України Василь Кремень, ректор НПУ імені М.П. Драгоманова Віктор Андрущенко, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської у Варшаві, голова Наукового товариства «Польща – Україна» Франтішек Шльосек, Стефан Квятковскі, професор звичайний, доктор хабілітований, віце-президент Комітету педагогічних наук Польської академії наук, проректор з науки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві та понад 40 науковців зарубіжних країн.

Під час прес-конференції, що відбулася в рамках Форуму, українські і польські учені мали змогу детальніше розповісти про українсько-польську/польсько-українську співпрацю у сфері освіти. Вони висловили впевненість в ефективності таких зустрічей, спрямованих на розвиток освіти і педагогічної науки в умовах євроінтеграційних процесів.

Починаючи з 2005 року, в Україні та Польщі проводяться польсько-українські/українсько-польські наукові форуми (раз на два роки почергово), під час яких відбувається презентація новітнього наукового доробку польських і українських науковців. У вересні 2013 року, на базі Педагогічного університету ім. Комісії народної освіти в Кракові відбувся V Польсько-український форум «Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін», що проводився під патронатом НАПН України, Комітету педагогічних наук Польської академії наук і Міжнародного наукового товариства «Польща-Україна».

За результатами проведення VI Форуму «Освіта для сучасності» планується проведення спільних досліджень, міжнародних і національних конференцій та методологічних семінарів, видання наукових і науково-методичних праць, а також підручників і навчальних посібників. Проведення наступного VIІ Форуму українських і польських науковців планується на вересні 2017 року в Республіці Польща.

Київська міська організація Профспілки


«Освіта для сучасності»: форум українсько-польських науковців     «Освіта для сучасності»: форум українсько-польських науковців

Схожі публікації


Догори