Чернігівська обласна організація Профспілки підбила підсумки навчання профкадрів

У 2016-2017 навчальному році діяльність Організації була спрямована на поглиблення знань з трудового права, соціально-трудових відносин та соціального партнерства, організаційних, фінансових та юридичних питань, психології спілкування та інших.

Ще на початку навчального року президією обкому Профспілки затверджено план навчання керівників організаційних ланок та іншої категорії профактиву, який передбачав теоретичні і практичні заняття за конкретною тематикою.

Спільними діями обласного комітету та організаційних ланок у 2016/2017 навчальному році проведено 318 занять для профспілкових кадрів і активу. Загалом пройшли навчання – 6450 осіб.

Навчання керівників організаційних ланок здійснювалося на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Прилуцької міської організації Профспілки. У 2016-2017 навчальному році проведено 10 семінарів для голів та бухгалтерів районних, міських та вузівських організацій.

Учасник українсько-данського проекту голова Городнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України Чернігівської області Геннадій Мироненко у вересні провів дводенний тренінг голів  районних та міських організацій, первинних організацій вищих навчальних закладів і ПТНЗ в рамках проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизацію в Україні».

У відповідності до встановленої періодичності, у жовтні 2016 року відбулося навчання (за 40- годинною програмою) голів організаційних ланок з питань охорони праці і перевірка знань з видачею посвідчень.

Проведено інтерактивне навчання голів первинних профспілкових організацій працівників вищих навчальних закладів у формі фахової дискусії за темою «Про стан впровадження Закону України «Про вищу освіту» та семінар з питань організаційної роботи для голів первинних профспілкових організацій студентів.

За цей навчальний рік відбулося два семінари для бухгалтерів організаційних ланок.

На семінарах голів організаційних ланок, бухгалтерів виступали провідні фахівці органів державної влади з питань децентралізації в Україні,оподаткування неприбуткових організацій в нових умовах, формування обласного бюджету та інші.

Протягом навчального року лідери організаційних ланок взяли участь у проведенні круглих столів з наступної тематики: “Підвищення дієвості громадського контролю за охороною праці. Роль профспілок” (квітень 2017), “Соціальна справедливість — принцип успішного життя” (лютий 2017)

Поряд з традиційними формами і методами навчання в системі профспілкової освіти набувають розповсюдження нові форми навчання профспілкових кадрів і активу.Минулого навчального року проводилися навчання через мережу інтернет (вебінари). Голови організаційних ланок брали участь у3 вебінарах, які проводив навчально-методичний центр профспілок області: з питань оподаткування, колдоговірної роботи, оплати праці, індексації грошових доходів населення, юридичних підстав діяльності профспілок та основних вимог податкового законодавства.

Усі голови первинних організацій, члени постійних комісій навчалися  на постійно діючих семінарах та школах профактиву. Всього проведено більше 300 семінарів. Найбільше коштів на навчання профактиву виділила Новгород-Сіверська районна організація – 4,6% від бюджету. Серед вузівських організацій – первинна організація працівників Ніжинського державного університету та первинна організація студентів Чернігівського національного педагогічного університету.

Продовжується навчання рядових членів Профспілки у профспілкових гуртках. У закладах освіти районів і міст працює 53 профспілкових гуртки. Всього гуртками охоплено 1138 членів Профспілки.

Чернігівська обласна організація у проведенні навчання профактиву постійно приділяли увагу інформаційній роботі. Важливу роль у навчанні профспілкових кадрів та активу відведено веб-сайту обласної організації. Основними джерелами наповнення сайту є події в членських організаціях, заходи обласної організації, відповіді на актуальні питання спілчан, новини законодавства, інформації Центрального комітету Профспілки. На веб-сайті минулого навчального року було розміщено 115 публікацій, сайт за цей час відвідало більше 106 тис. осіб.

Значна увага надається інформаційним вісникам, які видає обком профспілки. За минулий навчальний рік видано 4 інформаційні збірники та 2 інформаційні плакати. Для профактиву підготовлені і розповсюджуються інформаційні матеріали з трудового законодавства, зразки документів для роботи в профспілковій організації, методичні розробки та інформаційні матеріали.

Обком Профспілки, організаційні ланки обласної організації продовжують інвестувати кошти у навчання голів районних, міських та  первинних профспілкових організацій, бухгалтерів, голів та членів постійно діючих комісій профкомів, студентського профактиву та інших категорій. У минулому навчальному році профінансовано навчання профспілковими організаціями в розмірі 7,7 % зведеного бюджету обласної організації.


Чернігівська обласна організація Профспілки 

Схожі публікації


Догори