Першокурсникам – особлива увага

Окремим напрямом в організації виховної роботи в Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  – є створення належних соціально-психологічних умов для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Протягом перших двох місяців практичним психологом аналізується рівень адаптації першокурсників до навчання у вузі, виявляються причини неуспішності, обговорюються проблеми, питання етики, культури спілкування і поведінки у навчально-виховному процесі на рівні ВНЗ.

Важлива роль на першому етапі відводиться куратору, який допомагає студентам адаптуватися до нових для них спеціальних умов, закласти підвалини сприятливого клімату в групі.

Із цією метою вже проведено адаптаційні тренінги, безліч масових заходів, екскурсій, зустрічей тощо.

Процес адаптації іноземних студентів до навчання набагато складніший процесу адаптації українських студентів, адже студент-іноземець стикається з цілою низкою додаткових факторів, пов'язаних із перебуванням не в рідній країні, недосконалим володінням українською мовою, відсутністю друзів і знайомих на початковому етапі перебування, віддаленістю від батьків, незнанням або поверховим знанням традицій і звичаїв, специфіки населення України тощо. І викладацько-професорський склад УДПУ надає їм не тільки ту освіту, за якою вони приїхали, а й психологічну допомогу щодо їхньої адаптації до навчання в університеті.

Адаптація носить колективний характер, це безперервний процес, який не припиняється ні на день.

Прес-центр УДПУ 

Схожі публікації


Догори