НУШ: «soft-skills» майбутніх педагогів

12 лютого 2020 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася подія регіонального рівня, яка має освітнє, соціально-виховне та соціокультурне спрямування. Спільно із стейкхолдерами – роботодавцями, здобувачами вищої освіти та академічною спільнотою у форматі регіонального круглого столу визначали основні підходи до формування «soft skills» – «м’яких навичок» у майбутніх педагогів, психологів та соціальних працівників.

Тематика проведення заходу обумовлена процесами реформи Нової української школи, яка стартувала у нашій країні з 2017 р., враховує та передбачає запровадження компетентнісного підходу до навчання у школах та передбачає низку ключових компетентностей, серед яких: громадянські та соціальні, що пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

Обговорення особливостей психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронату учасників освітнього процесу Нової української школи відбувалося у форматі партнерської співпраці професорсько-викладацького колективу УДПУ, Інституту сімейної та молодіжної політики Міністерства культури, молоді та спорту України, керівників і фахівців відділу освіти Уманської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради, відділу освіти Уманської райдержадміністрації, Центру вторинної правової допомоги, військової частини та студентської молоді.

Під час пленарного та секційних засідань обговорено актуальні проблеми сімейної та молодіжної політики сьогодення, механізми її реалізації. Учасники круглого столу мали можливість познайомитися з практикою надання соціальних послуг на рівні громади, особливостями роботи психолога у Збройних силах України, соціальною роллю юристів в окремих сферах суспільного життя.

Студенти та аспіранти презентували діяльність різних центрів, які працюють в Університеті, зокрема, у контексті набуття навичок «soft skills»: «Без бар’єрів», «START», «Інсайт», Родинного виховання, Гендерного центру та ін.

Проведення регіональних круглих столів на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини із залученням фахівців-практиків та студентів забезпечує врахування інтересів і пропозицій здобувачів та замовників освітніх послуг, а в кінцевому результаті – підготовку конкурентного фахівця на ринку праці із сформованими компетентностями та навичками.

 

Прес-центр УДПУ

Схожі публікації


Догори