Призначено ректора КНУ імені Тараса Шевченка

 Наказом Міністра освіти і науки України відповідно до пункту 121 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», статті 42 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 53 пункту 4, підпунктів 151 та 23 пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (зі змінами) ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійовича Бугрова строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті.

Володимир Анатолійович Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач на Тернопільщині в родині учителів. Випускник філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка 1991 року, стаж роботи в Університеті 29 років.

У 1991 році вступив до аспірантури по кафедрі філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку закінчив у 1995 році за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. У червні 1996 захистив кандидатську дисертацію на тему «Мова та символ у контексті проблеми розуміння».

З листопада 1995 року до вересня 1998 року – асистент кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З жовтня 1998 року – доцент кафедри історії філософії філософського факультету. Володимир Анатолійович Бугров – новий ректор університету 

Вчене звання доцента присвоєне в 2000 році.

З листопада 1998 року до січня 2009 року – заступник декана з наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З лютого 2013 – професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчене звання професора присвоєне у травні 2014 року. З червня 2014 року до січня 2015 року виконував обов’язки завідувача кафедри історії філософії філософського факультету.

З січня 2009 року по квітень 2021 року проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Науковий керівник 5 кандидатів філософських наук.

Голова Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Національної групи супроводу Болонського процесу. Співавтор Стратегічного плану розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член робочих груп з розробки понад десяти нормативних актів у сфері вищої освіти. 

 

Центр комунікацій КНУ імені Тараса Шевченка

Схожі публікації


Догори