Про виконання постанови президії ЦК Профспілки № П-17-1

На виконання постанови президії ЦК Профспілки від 15 жовтня 2008 року «Про роботу профспілкових комітетів Луганської обласної організації Профспілки щодо забезпечення виконання положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці та житлово-побутового забезпечення працівників освіти» на адресу Міністерства освіти і науки України направлено відповідні листи щодо необхідності підготовки роз’яснень стосовно:
- механізмів забезпечення безоплатного підвезення педагогічних працівників сільської місцевості до місця роботи і додому,
- порядку реалізації права педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа на безоплатне користування житлом,
- порядку створення в навчальних закладах методичних комісій (об»єднань) та встановлення доплат за їх керівництво.

Одночасно на підставі узагальнення зауважень та пропозицій з місць ЦК Профспілки звернувся до Міністерства освіти і науки України з приводу необхідності врегулювання ряду питань, зокрема тих, які пов’язані з умовами праці, її оплатою в ході проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів.

Управління соціально-економічного захисту

04.11.2008 № 02-5 / 417

Міністру освіти і науки України
І.О. Вакарчуку

Шановний Іване Олександровичу!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, враховуючи численні звернення працівників освіти, профспілкового активу, звертається з приводу необхідності врегулювання ряду проблем, пов’язаних з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів.

Йдеться, перш за все, про умови, нормування та оплату праці, забезпечення належного соціального захисту окремих категорій працівників освіти, включаючи тих, хто:
- безпосередньо залучений до організації та проведення цієї роботи,
- забезпечує супроводження учнів до пунктів тестування, розташованих в інших населених пунктах,
- виконує обов’язки зазначених вище тимчасово відсутніх працівників,
- постійно працює в навчальних закладах, де організовані пункти тестування.

Особливого значення набуває вирішення питань у зв’язку із прийняттям наказу Міністерства освіти і науки України № 848 від 12 вересня 2008 року щодо змін в організації навчально-виховного процесу для випускників 11-х (12 –х) класів. Йдеться про необхідність визначення режиму праці та порядку її оплати працівникам, які у травні 2009 року будуть залучені до викладання в зазначених класах тих предметів, з яких не проводиться зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Щодо працівників, які приймають безпосередню участь в організації та проведенні незалежного оцінювання, слід зауважити наступне.

Норми наказів Міністерства освіти і науки України № 234 від 24 березня 2008 року, № 328 від 14 квітня 2008 року, що встановлюють умови залучення працівників освіти до проведення незалежного оцінювання шляхом укладання цивільно-правових договорів – договорів підряду, спричинили суттєве обмеження їх трудових прав та соціально-економічних інтересів порівняно з тими, які вони мали за основним місцем роботи, зокрема і при нещасних випадках. Зазначене мало місце в ході цьогорічної кампанії, пов’язаної з проведенням незалежного оцінювання.

У зв’язку з викладеним ЦК Профспілки висловлює занепокоєння з приводу порушення Міністерством освіти і науки України при підписанні зазначених наказів домовленостей Галузевої угоди щодо попереднього погодження з профспілковою стороною проектів нормативно-правових актів, які зачіпають права та інтереси працівників, і сподівається на недопущення подібного у майбутньому.

Згідно з інформацією з місць мали місце порушення п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2008 № 234 стосовно збереження середнього заробітку за основним місцем роботи за педагогічними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти на період залучення їх до проведення зовнішнього незалежного оцінювання: окремих працівників примушували оформляти на цей період відпустку без збереження заробітної плати.

Щодо працівників, які забезпечують супроводження учнів до пунктів тестування розташованих в інших населених пунктах, то практика засвідчує, що у них суттєво змінюються в цей період нормальні умови праці; на них покладається виконання обов’язків, не обумовлених трудовим договором; супроводження учнів до центрів тестування здійснювалося в основному без оформлення відрядження, а отже і без забезпечення відповідної компенсації при цьому.

Як правило, відсутність у навчальних закладах працівників, які забезпечують супроводження учнів, унеможливлює виконання ними обов’язків, пов’язаних з навчанням тих учнів випускних класів, які не залучені до незалежного оцінювання, а також учнів інших класів.

Вимагає врегулювання ряд питань щодо організації заміни тимчасово відсутніх педагогів, залучених до супроводження учнів, а також стосовно визначення джерел фінансування коштів для забезпечення працівникам гарантій, передбачених законодавством у випадках відряджень.

Керівники, працівники навчальних закладів, наголошуючи на неможливості забезпечити в дні тестування нормальний перебіг навчально-виховного процесу з ряду причин, в т.ч. і зазначених вище, пропонують проводити незалежне оцінювання у вихідні дні.

Вимагають вирішення додаткові проблеми, що виникають в навчальних закладах, які виконують функції пунктів тестування. В дні проведення незалежного оцінювання суттєво змінюються умови праці значної кількості працівників цих закладів. Частина працівників змушена виконувати суттєво збільшені обсяги роботи без відповідної компенсації. Керівники окремих навчальних закладів нарікають на те, що значна частина витрат на матеріали (папір, ручки тощо) та виконання робіт (ксерокопіювання), пов’язаних із тестуванням, здійснювалася за рахунок цих навчальних закладів, а не центрів оцінювання якості освіти.

ЦК Профспілки поділяє пропозиції з місць стосовно введення в штати відділів, управлінь освіти на місцях посади інспектора, який би здійснював координацію робіт, пов’язаних з проведенням незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників.

З повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков


* * *


10.10.2008 № 02-5/378
Міністерству освіти і науки України
Міністерству праці та соціальної політики України


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу необхідності визначення порядку забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу безоплатним користуванням житлом відповідно до частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту».

При підготовці спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров»я та Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року «Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров»я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» ЦК галузевої Профспілки неодноразово звертав увагу на необхідність унормування механізму забезпечення безоплатним житлом педагогічних працівників, які прибувають на роботу у сільську місцевість чи селища міського типу, в тому числі молодих спеціалістів. На жаль, ці та інші пропозиції і зауваження автори наказу не врахували.

Міністри відповідних міністерств підписали згаданий вище наказ без погодження з галузевими профспілками. Проте практика показала, що неврахування цих та інших пропозицій і зауважень призводить до порушення норм чинного законодавства, а саме статті 57 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу безоплатним користуванням житлом, що негативно впливає на забезпеченість закладів освіти сільської місцевості кваліфікованими кадрами.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить внести необхідні доповнення до зазначеного вище спільного наказу міністерств стосовно порядку забезпечення педагогічних працівників (медичних працівників, працівників культури) та пенсіонерів з їх числа безоплатного користування житлом у державному (відомчому), громадському житловому фонді, а також визначення порядку оренди житлових приміщень у приватних осіб. При цьому врахувати можливість використання для цієї мети службових приміщень, гуртожитків та ін.. Вказати джерела і порядок оплати за користування житлом в межах встановлених норм.

Заступник
Голови Профспілки Г.Ф. Труханов


* * *


04.11.2008 № 02-5/418
Міністру освіти і науки України
І.О.Вакарчуку


Шановний Іване Олександровичу !


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу необхідності підготовки ряду роз’яснень, які стосуються окремих питань оплати праці та побутового забезпечення працівників освіти.

Йдеться, зокрема, про
- механізми забезпечення безоплатного підвезення педагогічних працівників сільської місцевості до місця роботи і додому,
- порядок створення в навчальних закладах методичних комісій (об»єднань) та встановлення доплат за їх керівництво.

Відповідні пропозиції щодо цього надійшли в ЦК Профспілки від працівників освіти, профспілкового активу, керівників органів управління освіти. Про доцільність розробки зазначених роз’яснень йшлося також на засіданні президії ЦК Профспілки 15 жовтня 2008 року, що знайшло відображення у відповідній постанові.

Висловлюючи готовність долучитися до підготовки роз’яснень, ЦК Профспілки просить врахувати при цьому наступне.

Щодо механізмів забезпечення безоплатного підвезення педагогічних працівників сільської місцевості до місця роботи і додому.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту» організація регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників, як і дітей дошкільного віку та учнів, до місця навчання і додому належить до повноважень місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Самоусунення органів місцевої виконавчої влади від реалізації зазначеного повноваження примушує педагогічних працівників сплачувати проїзд до місця роботи і додому за власні кошти, що, в свою чергу, породжує питання про можливість і джерела їх компенсації, які чинним законодавством не передбачені.

Досить часто в реалізації зазначеної норми право на користування безкоштовним підвезенням ототожнюється з поняттям «пільга», до якого застосовується обмеження доходами освітян.

З метою уникнення цих та інших порушень в організації безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому необхідні відповідні рекомендації.

Щодо порядку створення в навчальних закладах методичних комісій (об»єднань) та встановлення доплат за їх керівництво.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2005 року №118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» з 1 січня 2005 року запроваджена додаткова оплата учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та викладачам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями у розмірі 10-13 відсотків ставки заробітної плати.

Створення методичних об’єднань, комісій в загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу передбачено положеннями пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад». Згідно з нормами цього ж пункту положення про них розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

У зв’язку з тим, що традиційно в переважній більшості загальноосвітніх навчальних закладів створені і функціонують саме методичні об’єднання, а не комісії, а положення про них так і не розроблено, на місцях досить часто не забезпечується встановлення та виплата додаткової оплати учителям за здійснення такої роботи.

Підготовка Міністерством освіти і науки України положення про методичні комісії (об’єднання) та інших зазначених вище роз’яснень сприятиме забезпеченню на місцях дотримання чинного законодавства, встановленню соціальної справедливості стосовно освітян.

З повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков
0
5 листопада 2008
3 736

Схожі публікації


Догори