Дошкільна освіта: аналітичний зріз Профспілки

Дошкільна освіта: аналітичний зріз ПрофспілкиДошкільна освіта нині перебуває в стадії відновлення та оновлення. До неї прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків – усіх освітян і громадян України.

Свідченням підвищення авторитету першої ланки загальної системи освіти стало проведення І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти, який засвідчив значення дошкільної освіти як першої ланки загальної системи освіти, що задає старт подальшому успішному становленню особистості. Ухвалена з’їздом резолюція підтвердила готовність освітян розв’язати нагальні проблеми кадрового, наукового, програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти.

Прийнята «Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року». Затверджено новий Державний стандарт – Базовий компонент дошкільної освіти. Схвалено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Проведено Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий архітектурний дизайн-проект сучасного дошкільного навчального закладу. Оголошено Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року».

З огляду на визначальну роль працівників дошкільних навчальних закладів у наданні якісної освіти дітям та реалізації наведених вище рішень сьогодні особливого значення набуває здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення умов для їх професійного удосконалення, поліпшення умов роботи, забезпечення законодавчо визначених трудових та соціально-економічних гарантій. Для їх забезпечення Профспілка постійно використовує соціальний діалог з владними структурами, який помітно активізувався останнім часом.

Здобутками такої співпраці стало вирішення низки питань стосовно працівників дошкільних навчальних закладів. Це стосується, для прикладу, поширення на всі категорії педагогів 20 відсоткових надбавок за престижність праці, запровадження педагогічного звання «старший вихователь» працівникам дошкільних навчальних закладів. введення нових штатних нормативів. Укомплектування необхідними кадрами штатів дошкільних закладів відповідно до цих нормативів є одним із першочергових завдань. Лише за цих умов матеріально-технічна база навчальних закладів буде ефективно використана на користь дітей.

Відповідні домовленості Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Профспілки, досягнуті в ході укладення Галузевої угоди, дали поштовх для вирішення на місцях питань оплати праці працівників дошкільної освіти за час простою у зв’язку з епідеміями, компенсації надурочної роботи у подвійному розмірі, введення мораторію на запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який спричиняє зниження місячного заробітку тощо.

Діалог Профспілки з Міністерством соціальної політики України та втручання Генеральної прокуратури сприяли позитивному вирішенню питання щодо зарахування вихователям періоду роботи у відомчих дошкільних навчальних закладах до стажу при призначенні пенсій за вислугу років. У регіонах за участі Профспілки врегульовано питання стосовно зарахування цих же періодів роботи до стажу для встановлення надбавок за вислугу років.
Разом з тим питання соціального характеру, матеріальна та побутова проблеми працівників дошкільної освіти, як і інших освітян, вимагають нагальної уваги та вирішення.

Йдеться, передусім, про необхідність удосконалення умов оплати праці та забезпечення підвищення рівня заробітної плати. Профспілки бюджетної сфери, Федерація профспілок України, наполягають на встановленні базового посадового окладу Єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати.

У ході дискусії з приводу розроблюваної нині Методики віднесення посад працівників бюджетної сфери до розрядів ЄТС, Профспілка прагне до забезпечення соціальної справедливості стосовно всіх категорій працівників освіти, зокрема працівників системи дошкільної освіти. Це стосується, зокрема, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, умови оплати праці яких потребують термінового втручання з метою розширення діапазону встановлюваних їм тарифних розрядів.

У ході реформування системи оплати праці важливо не допустити погіршення вже досягнутих співвідношень у рівнях заробітної плати.
Підтримуючи відповідні положення Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Профспілка має на меті домогтися наближення до законодавчо визначених розмірів посадових окладів педагогічних працівників відповідно до ст. 57 Закону «Про освіту». Досягнення зазначеного створить передумову для поліпшення пенсійного забезпечення педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, як і інших навчальних закладів системи загальноосвітньої та позашкільної освіти.

Профспілка занепокоєна житловими проблемами освітян. Сподіваємося, що реалізації соціальних ініціатив, проголошених Президентом України, сприятиме забезпеченню педагогічних працівників. житлом у першочерговому порядку, наданню їм довготермінових кредитів на будівництво та реконструкцію житла.

Незаперечно, що для вирішення всіх зазначених вище проблем потрібні фінансові ресурси, які мають бути передбачені як у видатках Державного, так і місцевих бюджетів. Позитивний вплив на розвиток дошкільної освіти в сільській місцевості та поліпшення умов праці освітян може забезпечити запровадження єдиних підходів щодо фінансування дошкільних навчальних закладів. Лише адекватне фінансування та реальні організаційні заходи в змозі забезпечити попит суспільства на сучасну доступну дошкільну освіту.


Підготовлено відділом соціально-економічного захисту працівників освіти ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори